Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

státní správy a samosprávy 1850 – 1993

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "státní správy a samosprávy 1850 – 1993"— Transkript prezentace:

1 státní správy a samosprávy 1850 – 1993
Dějiny státní správy a samosprávy 1850 – 1993 (opravdu velmi stručný přehled pro dálkaře)

2 Doporučená literatura:
Janák, Jan – Hladíková, Zdenka – Dobeš Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha, Lidové noviny 2005. Schelle, K.: Vývoj státní správy v dokumentech. Díl. I. (do roku 1945). Brno, MU 1992 Schelle, K.: Vývoj státní správy v dokumentech. Díl II. (od roku 1945). Brno, MU 1992 Schelle, K.: Vývoj veřejné správy v letech Praha, Eurolex Bohemia 2002 Kocích, M.: Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku Opava, SlU 1997 Veselý, Z.: Dějiny českého státu v dokumentech. Praha, Epocha 2003 Vlček E.: Poválečná obnova ČSR a její státoprávní stabilizace. Brno, MU 1993 Lišková, M.: Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách Praha, SÚA 1994 Špiritová, A.: Slovník představitelů státní správy v Čechách 1850 – Praha, SÚA 1993

3 OBDOBÍ 1848 –1860 Zrod a vývoj ústavnosti:
Pillersdorfova ústava oktrojována Po rozehnání Kroměříž. sněmu Stadionova ústava (březnová ústava) Po silvestrovských patentech ústava suspendována. Zrod a vývoj politické správy: vznik k pozůstatek revoluce 1848: etapa 1850 – 1853(1855) 1853 (1855) neoabsolutistická změna 1860/62 Místodržitelství KV OkH SmOkÚ Zrod a vývoj samosprávy: k – Stadionovo obecní zřízení Krajské obce Okres. obce Místní obce

4 OBDOBÍ 1860 –1867 Ústavní vývoj: Politická správa: Samospráva:
Říjnový diplom 1861 únorová Schmerlingova oktrojovaná ústava 2 komory, panská jmenovaná, poslanecká kuriový systém delegace sněmy Zemská zřízení zemské sněmy 1 komorové, kuriový systém, daňový cenzus, virilisté Politická správa: Beze změny Samospráva: 1862/63 změna Systém místních obcí: Samostatná působnost Přenesená působnost Inkolát Místní obce Okres. obce Krajské obce Jen Č

5 OBDOBÍ 1867 –1918 Ústavní vývoj: 1867 dualismus
Prosincová ústava (pouze pro Předlitavsko) Panská sněmovna a poslanecká sněmovna, stejný systém Zemské sněmy – stejný systém 1873 – dubnová ústava zavedeny přímé volby do posl. sněmovny říšské rady 1896 – Badeniho volební reforma 1907 – „všeobecné, tajné, přímé a rovné“ volební právo 1905 Moravský sněm – Moravský pakt, 1913 Český sněm rozpuštěn

6 Politická správa: Samospráva: 1868 změna dle prosincové ústavy
Kraje – ANO či NE ? Místodržitelství OkH Specialita – dohlédací okresní hejtman Samospráva: beze změny

7 OBDOBÍ 1918 –1938 Ústavní vývoj:
Vznik ČSR, zákon č. 11/1918 Sb. a Martinská deklarace – prozatímní ústava – první zasedání RNS 1919 úprava – ústava RČS kompetence prezidenta republiky v podstatě jako dnes

8 Politická správa: 1918 prozatímní režim – správy politické x/+ národní výbory 1920 župní zřízení Župan Zastup. Žup.úřad Země Župy OkÚ

9 Samospráva: 1927 organizační zákon ZÚ OkÚ
1918 – správní komise x/+ národní výbory 1920 – župní zřízení 1927 – organizační zákon zánik samostatné samosprávy

10 OBDOBÍ 1938 –1945 Říšská území Politická správa
zřízena Říšská župa Sudety (Reischgau Sudetenland) Správa se kryje s organizací NSDAP „Samospráva“ jmenovaní starostové, přidělenci, obecní radové a poradci V/M okresy Úř. vl. prez. Úř. říš. místodržitele Druhá republika Politická správa i samospráva zachován organizační systém První republiky pouze omezeny některé demokratické výsady

11 Protektorát Čechy a Morava
Územní správa dvojkolejnost moci: Vláda Úřad říš. protektora OLR OkÚ Exilová konstrukce správy Beneš abdikace Mnichovská dohoda neplatná od samého počátku Prozatímní státní zřízení vláda, Státní rada dekrety prezidenta republiky národní výbory + Úřad pro správu osvobozených území

12 OBDOBÍ 1945 –1948 Ústavní vývoj: Územní správa:
– Košický vládní program PNS – schválilo dekrety a připravilo volby 1946 (18.6.) 1946 – ÚNS – příprava ústavy Územní správa: Vymyšlena již za války ZNV ONV MNV

13 OBDOBÍ 1948 –1968 Ústavní vývoj: Územní správa:
Asymetrický model Československa Ústavní vývoj: 1948 – Ústava 9. května asymetrie – Sbor pověřenců a SNR – ústava ČSSR Územní správa: Kraje – ANO či NE? – ANO - malé 1960 – velké kraje ZNV KNV ONV MNV

14 OBDOBÍ 1969 –1990 Ústavní vývoj: Územní správa: FS 1969 Čsl. federace
Vláda ČSSR ČNR SNR Vláda ČSR Vláda SSR Územní správa: Nic zajímavého

15 OBDOBÍ 1990 –1992 Ústavní vývoj: Politická správa: Samospráva:
úprava ústavy úprava názvu na ČSFR a státních symbolů zákon o rozdělení ČSFR na ČR a SR Politická správa: 1990 – zánik NV 1990 – zánik krajů pouze OkÚ Samospráva: 1990 – zákon o obcích


Stáhnout ppt "státní správy a samosprávy 1850 – 1993"

Podobné prezentace


Reklamy Google