Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečné látky Bc. Karolína Růtová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečné látky Bc. Karolína Růtová"— Transkript prezentace:

1 Nebezpečné látky Bc. Karolína Růtová
Žák charakterizuje látky výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, toxické, vysoce toxické, dráždivé, žíravé, nebezpečné pro životní prostředí

2 Podívejme se do historie
Lucretia Borgia

3 Výbušné látky třaskaviny střeliviny trhaviny
při reakcích uvolňují množství plynů, které se rozpínají ničivé účinky výroba dynamitu, střeliv podle způsobu výbuchu (exploze) dále dělíme na: třaskaviny střeliviny trhaviny

4 Oxidující látky při styku s jinými látkami (především hořlavými) vyvolávají jejich prudké hoření

5 Hořlavé látky extrémně hořlavé vysoce hořlavé
většinou plyny nebo kapaliny s nízkou teplotou varu zemní plyn, propan – butan paliva do leteckých a raketových motorů (nebezpečí požáru) pevné i kapalné látky, které se mohou snadno vznítit benzin

6 Jedovaté látky vysoce toxické toxické
jsou to látky, které i v malých nebo velmi malých dávkách způsobují smrt nebo poškození zdraví

7 Látky zdraví škodlivé Podobné účinky jako látky toxické, ale působí až při větších dávkách

8 Látky žíravé mohou zničit živé tkáně při styku s nimi
patří sem např. kyseliny či hydroxidy poleptání - účinek žíraviny na pokožku

9 Látky dráždivé mohou při styku s kůží nebo sliznicemi vyvolat záněty
nemají žíravé účinky při práci s nimi nutno používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, aj.) mohou vyvolávat alergie

10 Látky nebezpečné životnímu prostředí
Látky, které ohrožují jednu nebo více složek životního prostředí (půdu, vodu, ovzduší,..) V současné době kladen důraz na jejich eliminaci Patří sem některé přípravky proti plísním či hmyzu

11 R – věty, S - věty R - věty S - věty
označují a upřesňují rizikovost nebezpečných látek celkem 65 vět obsahují pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnou látkou celkem 62 vět

12 K zamyšlení Zjistěte, zda v České republice roste oměj šalamounek. Pokud ano, kde přesně? Co je na něm zajímavého? Znáte některé látky,, které poškozují či znečišťují životní prostředí? Setkali jste se doma s nějakou látkou, která způsobila, že Vás potom škrábalo v krku, svědil nos, aj.?

13 Zdroje ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN (obrázky)


Stáhnout ppt "Nebezpečné látky Bc. Karolína Růtová"

Podobné prezentace


Reklamy Google