Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šrotovné Car-scrapping.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šrotovné Car-scrapping."— Transkript prezentace:

1 Šrotovné Car-scrapping

2 …..“Šrotovné, o jehož zavedení v Česku vehementně usiluje ČSSD, není spásou. A namísto povzbuzení ekonomiky vede k dlouhodobějším problémům. Poznávají to země, kde bylo šrotovné na začátku letošního roku zavedeno. Například v sousedním Německu si politici šrotovné zatím ještě pochvalují; prý povzbudilo tamní poptávku po nových vozech. Jenže nejnovější studie ukazují, že státní příspěvek na nové auto jen zbrzdil „volný pád“ prodeje automobilů.“ LN (pozn.: Dnes již prosazeno a je součástí protikrizového plánu)

3 …“Také ze Slovenska postupem času přicházejí první hlasy, podle kterých státní příspěvek na výměnu starého automobilu za nový neměl na tamní ekonomiku žádný mimořádný vliv. Na konci dubna to podle deníku Sme uvedl i slovenský ministr hospodářství Ľubomír Jahnátek. „Z analýzy, kterou máme k dispozici, a jednotlivých názorů českých podnikatelů vyplývá, že zavedení šrotovného by v současné době české ekonomice neprospělo,“ upozorňuje i prezident Hospodářské komory Petr Kužel.“ LN

4 Návrh sociálních stran
Jeden z bodů „ jak pomoci ekonomice v době recese“ Stanovení částky, jakési slevy (ALE není to sleva!!!, ale dotační přerozdělení), která je po předložení dokladu o sešrotování vozidla staršího 10 let poskytnuta na pořízení nového vozidla v hodnotě do určité částky splňující určité parametry (př. Emise COx) Vlastní text

5 „Zkušenosti ze zahraničí“
„Dělají to i další evropské státy, dokonce i ty vyspělejší jako Německo“, a ty mají také odborné ekonomické poradce, proč by ti naši poradci měli být více kvalifikovaní, kdyby si mysleli, že je to nevýhodné, vždyť mají výborné ekonomy“ ALE: Automobilový průmysl, na které se zaměřily investiční pobídky a podpora státu a který je v řadě zemí sektorově důležitý má tudíž i silné lobby, protlačení takovýchto návrhů je pak odrazem zájmových skupin prezentovaný jako záchrana ekonomiky, kdy jsou poskytnuta jak zdánlivá tak skutečná fakta, ovšem bez uvedení druhé strany, a to strany reálného celkového dopadu a negativních efektů!!! Vlastní text

6 Roztočení kol ekonomiky
„Poskytnutím „prémie“ je poskytnuta sleva, tudíž je ovlivněno rozhodování spotřebitele směrem k levnějším automobilům, čímž se roztočí i další návazné obory průmyslu, jako je textilní, plasty apod.“ ALE to není sleva firmy, nýbrž dotace státu, tudíž nevyplývá z cenové politiky odvětví či firmy, nýbrž z rozhodnutí vlády, že právě tento sektor je nejvhodnější!!! Je to sektorová podpora, jsou tak přesunuty peníze do jednoho sektoru, ty musí být odněkud … jiné sektory…To vláda neumí??? !!! Vyčerpání poptávky v čase, vzhledem k cyklu výrobku automobilu, možnost následného snížení !!! Zkreslení ceny jako tržního signálu !!! Vlastní text

7 Přesun peněžních prostředků a tím poškození jiných odvětví
Podpora neefektivních výrob a produktů, snížení motivace ke změně strategie Vstupy zůstanou vázány v méně efektivním využití Nesystémové řešení strukturální povahy ekonomiky Oddálení problému Vlastní text

8 „…Kromě těchto distribučních absurdit je ale návrh na zavedení šrotovného učebnicovým příkladem krátkodobé a neefektivní dotace jednomu, dlouhodobě preferovanému odvětví. Automobilky jsou mocné, zaměstnávají hodně lidí a mají stamiliony na „vnější vztahy", tedy na lobování. Proto politici naslouchají jim, a ne zástupcům méně privilegovaných firem. Jejich argumenty by přitom mohly být úplně stejné. Zkusme si představit alternativní program, třeba „židlovné". Průměrné stáří židlí v soukromém i veřejném sektoru je v Česku vysoké, řada židlí ve školách pamatuje rozvinutý socialismus a je to na nich poznat. V úřadech se často sedí na židlích, které přímo škodí lidskému zdraví, vedou k poškození páteře a tedy vyšší nemocnosti a nákladům naléčení chronických potíží. Výrobci židlí navíc zaměstnávají tisíce lidí, jejich produkce je propojena s textilním a gumárenským průmyslem i s výrobu ušlechtilé oceli, na produkci židlí závisí prosperita dřevařských podniků. „Židlovné" by tedy mohlo dotovat nákup nových židlí dotací ve výši 500 Kč. Za 2,5 miliardy bychom podpořili nákup 5 milionů židlí, to už by bylo přece něco - vyšlo by na školy, policisty, domácí ušáky i na barové židličky. Že je to nesmysl? A proč? Šlo by o „spravedlivější" dotaci než je šrotovné, protože by na ni dosáhl prakticky každý, ne jen ten, kdo má k dispozici čtvrt milionu a více na auto. Zdravotní efekty jsou nezpochybnitelné. Koupit židli je navíc jednoduché, takže efekt opatření by byl okamžitý. Také by odpadly fronty při registrování nových aut, na židle zatím žádný úřad nemáme….“ ….(Schneider, Ondřej, blog-ihned)

9 Stát a rozpočet „Prodejem automobilu za 200tis je odvedeno DPH 38tis, což je více než výše šrotovného, tudíž stát ještě vydělá….“ ALE: DPH se platí ze všech produktů, tudíž rozhodnu-li se koupit auto, tak nekoupím jiné prostředky, ze kterých bych také platil DPH, nezískám tak dodatečný příjem z DPH!!! Administrativní náklady realizace šrotovného!!! Náklady na zajištění zešrotování vzhledem k současným nízkým výkupním cenám obnovitelných zdrojů a nutnosti ekologické likvidace!!! Vlastní text

10 Stát na financování nemá
Stát nemá dostatečná příjmy SR k zajištění šrotovného zvýšení deficitu SR! nesplnění Maastrichtského kritéria! rozpočtová nestabilita! nutné financovat (př.:dluhopisy)  zadlužení  úrok  už nyní platba úroku 60 mld/rok! Prodej státních dluhopisů  banky nakoupí dluhopisy a zbude méně likvidity na půjčky podnikatelům s efektivním podnikatelským záměrem! Vlastní text

11 Nastartování ekonomiky
??? Dočasnost ??? Vyčerpání poptávky ??? Co v případě další recese ??? Restrukturalizace Vlastní text

12 Přerozdělení „Cílem je nižší střední vrstva – bohatí mají nová auta, bohatší třída a střední nemá tak stará auta - zůstatková cena je vyšší než cena šrotovného“, chudí i přes dotaci na nové nemají“  Určeno určité skupině lidí, bezpochyby bude obnoven vozidlový park, což zvyšuje bezpečnost na silnicích a nižší emise ALE: přerozdělení daní všech, spolufinancujeme vozidla jen určité skupině, někteří na něj stejně mít nebudou!!! Nehodovost není tak vysoká, odraz nákladů a příležitostí daného jedince (nízkopříjmoví jedinci jinak oceňují a využívají dopravu automobilem pro ně je klíčová přeprava, bezpečnosti přisuzují menší váhu, což je cena za nižší cenu)!!! Otázka celkově životní prostředí vs. životní úroveň!!! „ekologická obnově českého vozového parku - To je absurdní a směšný argument. Na výrobu jednoho nového auta se spotřebuje víc emisí, než jeden favorit prosmrdí na silnicích dalších dvacet let.“ (M. Kalousek) Vlastní text

13 Dopady na domácnost Výhoda pro leasingové společnosti, kde je následně částka za půjčení peněz větší než dotace Zadlužení domácností a snížení tak stability ekonomického prostředí (v případě další krize, restrukturalizace, sociální události – nemoc, nezaměstnanost, potřeba jiných výdajů) Vyčerpání úspor domácností, čímž jsou peníze z úspor přečerpány do několika odvětví Zničení míry úspor, zkreslení tohoto ukazatele Vlastní text

14 M. Kalousek: „Šrotovné je asociální, protože ti nejchudší, kteří na auto nemají, i kdyby byla šrotovací prémie jakkoli velká, nedostanou nic. Jsou ale nuceni prostřednictvím daní těm bohatším na šrotovací příspěvek přispívat. Druhé velké riziko je, že cílovou skupinou jsou lidé nižších příjmových skupin. V okamžiku ekonomické krize stát vyzývá tyto nejohroženější vrstvy obyvatel, aby se zbavily všech svých úspor a zadlužily se ve prospěch automobilového průmyslu. Pokud se situace zhorší, přijde exekutor, vezme lidem všechno, takže nebudou mít nové ani staré auto, ale to bude automobilkám jedno, protože prodaly.“

15 Podpora domácího průmyslu
Odběratelé českých aut jsou převážně zahraniční subjekty (EU, hl. Německo)  nelze obnovit plně domácí průmysl, pokud je závislý z 80% na exportu V ČR nebudou prodávány jen auta ŠKODA, ale i Renault, Dacia apod., které představují cenově příznivou kategorii  efekt se nepřesune celý do ČR Vlastní text

16 „…..V analýze, kterou HK ČR zpracovala společně s Institutem rozvoje podnikání (IDE) při Vysoké škole ekonomické v Praze autoři upozorňují, že české automobilky profitují ze zavedení šrotovného v jiných zemích Evropské unie, a v Česku tudíž není třeba šrotovací prémii zavádět. „Výpočtem jsme došli k výsledku, že Česká republika by mohla ze šrotovného v zahraničí získat až 15 miliard korun, což odpovídá zhruba 0.38 procenta tuzemského hrubého domácího produktu,“ píše se v analýze. Ta navíc upozorňuje na negativní dopad, že by výhodné státní pobídky zapříčinily mnohem silnější problémy v následujících letech. …“(Novinky.cz, )

17 Nechceme být černými pasažéry
„Německo jej zavedlo a my čerpali jeho výhod, musíme zavést také“ ALE: neexistuje dohoda, která by to přikazovala!!! Není to součástí společného postupu řešení krize!!! Německý automobilový průmysl má větší domácí poptávku (trh)!!! Je to dopad také domácí silné automobilové lobby!!! Zahraniční obchod!!! Vlastní text

18 ???

19 Klausovo veto "Jedná se o zákon, který je diskriminační, nesystémový, s mnohými legislativními chybami a v konečném důsledku s velmi nejistým pozitivním účinkem," "Toto opatření je vysoce diskriminační. Upřednostňuje průmysl na úkor jiných sektorů hospodářství a v rámci něj dává přednost krátkodobým zájmům několika silných podniků automobilového průmyslu na úkor jiných odvětví a firem, které nemají tak silné lobbistické zázemí."

20 Klausovo veto "Tento zákon nebyl předložen vládou. Neprošel standardním připomínkovým řízením a navíc neobsahuje žádnou seriózní ekonomickou analýzu navrhovaných opatření, ač je evidentní, že bude přinášet negativní dopady na veřejné rozpočty," nejde zaručit, že lidé příspěvek nevyužijí na nákup vozidel vyrobených mimo Českou republiku. příspěvek mohou využít jen nepodnikající občané, což nadále snižuje možný pozitivní efekt na výrobu.

21 České šrotovné Šrotovné bude 30 tisíc korun, dohodly se včera parlamentní strany. Na nákup nového auta přispěje stát nejdříve na podzim, původní majitel zároveň bude muset odevzdat k ekologické likvidaci auto starší deseti let. "Šrotovací" příspěvek na nové auto je nejnižší v okolí majitel musí "šrotované" auto vlastnit minimálně dva roky Nesmí vypouštět více než 160 g CO2/km, musí splňovat normu EURO 4 Na koupi auta s ekologickým pohonem činí příspěvek 60tis. Kč a hranice ceny se zvedá na 700 tis. Kč Nové auto nelze rok po koupi prodat Určeno pouze fyzickým osobám Urbana šrotovné stát přijde na 2,5 miliardy korun, ale celková suma dosud nebyla schválena. Bude určené na pořízení automobilu v ceně do korun.

22 Možná úskalí v praktickém rozdělování šrotovného ukazuje zkušenost z Německa. Je třeba dobře stanovit, dokdy nebo do jaké částky bude šrotovné k dispozici, aby majitel starého auta měl jistotu, že na něj ještě příspěvek vyjde. Jinak se může stát, že se zbaví svého auta a nedostane nic. Šrotovné s sebou také nese spoustu byrokracie (a nákladů na ni). Pokud by úřady nezvládaly nával žádostí o tento příspěvek na pořízení nového auta, mohlo by se stát, že zájemce zůstane bez vozidla i několik měsíců.

23 České šrotovné Šrotovné jen pro staré "šunky"
"Myslím, že šrotovné je dobré leda pro ty, kteří koupi nového auta už dříve plánovali. A navíc mají po ruce starou ojetinu levnější než těch 30 tisíc. Dopad proto podle mě nebude nijak masový, takže naše silnice to od starých neekologických ojetin určitě nevyčistí," uzavírá Jan Černý. český muzeální vozový park s průměrným stářím aut 14 let šrotovné zbaví asi stodvacítek, favoritů a dalšího pojízdného šrotu, u kterého ale není jisté, že se letošního podzimu dožije. Taková auta mají ovšem povětšinou v garážích lidé bez peněz. Ty pak nákup auta dožene hlavně k zadlužení, což v dnešní nejisté době není ideální.

24 Raději do bazaru než do šrotu
V typické situaci člověka, který by nové auto rozhodně uvítal, je například devětatřicetiletý stavební inženýr Jan Černý z Rychnova nad Kněžnou. Má dvanáct let starý Citroën Xsara se zcela základní výbavou. "Do rodiny nám zanedlouho přibude druhé dítě, takže bych s chutí vyměnil xsaru za nějakého kombíka s klimatizací. Ale finančně si to nemůžu dovolit a šrotovné mi vůbec nepomůže," říká. Třicetitisícový příspěvek ho, zdá se, nevytrhne. Než čekat do podzimu na šrotovné, je lepší xsaru prodat hned a využít některou ze slev nabízených dovozci.

25 Šrotovné od prodejců? atraktivnější by bylo šrotovné v případě, že by se do něj zapojily také automobilky. Na Slovensku dostanete příspěvek na nové auto jen za předpokladu, že vám něco sleví i prodejce. Pokud by k třiceti tisícům přihodila automobilka dalších třicet, bylo by šrotovné hned atraktivnější. Podle prvních ohlasů se ale nedá očekávat, že by se šrotovným slevili sami prodejci. "Záleží na podmínkách, pokud bude státní podpora podmíněná účastí prodejce, určitě se tomu nebráníme," říká mluvčí automobilky Kia Patrik Fanc. "Sami od sebe bychom ale šrotovné nenabízeli," dodává. "Je pravda, že na Slovensku to funguje bezvadně, Kia tam v rámci šrotovného patří mezi nejúspěšnější značky."

26 Šrotovné u sousedů Německo: 2 500 eur
Slovensko: eur = eur od státu eur od prodejce Rakousko: eur = 750 eur od státu eur od prodejců

27 Šrotovné u sousedů Slováci mohli získat v první, březnové vlně šrotovného na nákup nového auta až dva tisíce eur. Na jeden vůz stát poskytoval příspěvek eur za předpokladu, že prodejce přidá dalších 500 eur. V druhé vlně, která vyčerpá na to určených 1,5 miliardy eur každým okamžikem, vláda snížila státní dotaci na eur s tím, že přinejmenším stejnou částkou musí přispět i prodejce. Slováci už začínají mluvit i o třetím kole šrotovného. V tom prvním patřily mezi nejprodávanější modely Renault Thalia, Dacia Logan, Škoda Fabia, Peugeot 207 a Citroën C3 Picasso. V Rakousku zavedli šrotovné se začátkem dubna. Celkem mohou Rakušané získat příspěvek eur (asi Kč), z toho polovinu zaplatí stát a druhou polovinou přispějí společně dovozci, prodejci a šrotovací firmy. Rakousko vyčlenilo na šrotovné celkem 22,5 milionu eur. Když německá vláda tento týden navýšila prostředky na šrotovné na 5 miliard eur, v Mladé Boleslavi asi bouchalo šampaňské. Nejžádanějším autem je tam VW Golf a druhé místo okupuje Škoda Fabia. Automobilka nestačí vyrábět a čeští dealeři mají prázdné sklady. "Na teď objednanou fabii budete čekat do července, slovo skladový vůz v Česku u škodovky vůbec neexistuje," říká Radek Donner, šéf prodeje dealera škodovek NH Car. Příspěvek eur do konce února využilo asi 100 tisíc Němců. Slevy na šrotovné tam aktivně nabízejí samy automobilky.

28 Šrotovné už v Česku je Určitou formu šrotovného zavedly už v Česku na vlastní pěst některé firmy. Slevu na nové auto při likvidaci starého nabízí už od loňska například Fiat. "Při koupi nového fiatu odpadnou zákazníkovi veškeré starosti s likvidací stávajícího vozu, protože jej odkoupíme za – korun," popisuje Janka Konečná, tisková mluvčí italské automobilky. "Slevu mohou získat i ti zákazníci, kteří již své staré auto sami odvezli k likvidaci. Stačí ukázat potvrzení," dodává. Likvidací starých aut se ohání i autobazary. Slevu, které říkají šrotovné, nabízejí v autobazarech AAA Auto. "Jedinou podmínkou je, aby zákazník poskytnul protiúčtem svůj starší pojízdný automobil (jakéhokoliv stavu i roku výroby), který byl v jeho vlastnictví už před 1.lednem 2009," uvádí. Konkurenční autobazar Auto ESA má podobnou nabídku: "Pokud vozidlo splní podmínky, že je přihlášené, zaplacené povinné ručení a v pojízdném stavu, vykoupíme ho za symbolickou korunu a majiteli poskytneme slevu ve výši 300 až EUR."

29 Šrotovné od AAA AUTO Skupina AAA AUTO i nadále poskytuje v České republice šrotovné. Slevu v rozmezí Kč až Kč v současnosti dostane každý zákazník, který se rozhodne v kterémkoliv z 16 tuzemských autocenter AAA AUTO koupit vůz. Podmínkou je, aby zákazník poskytnul protiúčtem svůj starší pojízdný automobil (jakéhokoliv stavu i roku výroby), který byl v jeho vlastnictví už před 1.lednem 2009

30 AAA K pokračování akce v České republice nás přiměl velký ohlas šrotovného na Slovensku, kde se díky němu zdvojnásobil prodej vozů v našich autocentrech, a také zkušenost s poskytováním šrotovného v České republice," uvedl ředitel prodeje skupiny AAA AUTO Petr Suchánek. Zdůraznil také, že získání slevy je velmi rychlé a jednoduché. Výkup starého vozu i vyřízení úvěru na novější automobil je možné stihnout během jediného dne, často i během pár desítek minut. Zákazníci přitom získávají nejen slevu Kč až Kč, ale i unikátní možnost využití akontace již od 0 %. Na nově vybraný vůz pak mohou přímo v kterémkoliv autocentru AAA AUTO získat i všechny potřebné pojistky (havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění schopnosti splácet), a to za velmi výhodných podmínek. Samozřejmostí je i 72hodinová lhůta na případnou výměnu vozu, doživotní garance na legální původ vozu a také unikátní pojištění mechanických a technických závad Carlife v ceně vozu, které nabízí v České republice jedině skupina AAA AUTO. Akce trvá až do odvolání a je vázána na financování s vybranými partnery. Poplatek za převod vozu hradí zákazník

31 Šrotovné v Evropě Šrotovné zavedlo v Evropě prozatím
Německo, Francie, Kypr, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko a Slovensko.

32 Šrotovné v USA Předpokládá se, že z dotací na výměnu starých aut za nová těžily hlavně asijské automobilky. Prodej osobních automobilů se za srpen ve Spojených státech zřejmě výrazně zvýšil. Byl by to jeho první měsíční nárůst za celé odvětví od října Výhled poptávky pro následující měsíce ale zůstává nejistý.

33 Šrotovné v USA Jako první zveřejnil čísla Chrysler, jemu ale srpnový prodej klesl o 15 procent. Podnik je nyní pod kontrolou italského Fiatu a v jeho odbytu se projevil nedostatek některých modelů u prodejců po červnovém režimu bankrotové ochrany před věřiteli. Koncernu General Motors klesl celkový odbyt v USA meziročně o 20,2 procenta, ale prodej byl nejvyšší v letošním roce. Prodej spotřebitelům se snížil o 17 procent a hromadný prodej aut do vozových parků spadl o 29 procent. Fordu proti tomu stoupl prodej o 17 procent. Díky státním dotacím šlo v USA na vrakoviště přes aut; za likvidaci starých vozů dostávali spotřebitelé dotaci až 4500 dolarů (asi Kč). Nejvíce z toho těžili výrobci z Asie a domácí Ford Motor díky nabídce menších a hybridních vozů. Celkem program pohltil


Stáhnout ppt "Šrotovné Car-scrapping."

Podobné prezentace


Reklamy Google