Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ POJEM STÁT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ POJEM STÁT"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ POJEM STÁT
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 POJEM STÁT STÁT je politická organizace lidské společnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v právní celek.

3 ZNAKY STÁTU ohraničené území, na které se vztahuje působnost státních orgánů (výsostné území = část zemského povrchu vymezená státní hranicí, na níž stát uplatňuje svou suverénní moc, patří k němu vedle suchozemského povrchu a prostoru nad ním i hladiny vod a prostor pod nimi a rovněž prostor nad nimi, vzdušný prostor každého státu sahá podle mezinárodního práva až k hranicím kosmu, výsostné vody přímořských států tvoří široké pásmo podél pobřeží) +

4 ZNAKY STÁTU občané soustava orgánů vykonávajících státní moc a správu
- státní aparát právní subjektivita - způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích, např. uzavírat smlouvy, vstupovat do nadstátních organizací státní suverenita (svrchovanost, nejvyšší státní moc) – stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu, výjimkou jsou závazky vyplývající z dobrovolného členství v nadnárodních organizacích +

5 TEORIE VZNIKU STÁTU TŘÍDNÍ NÁBOŽENSKÁ
jedna třída ovládá násilím druhou stát je prostředkem k násilí NÁBOŽENSKÁ vychází z božského původu panovníka Bůh dal podnět k založení státu +

6 TEORIE VZNIKU STÁTU PATRIARCHÁLNÍ
stát vznikl z rodiny jejím postupným rozšiřováním Kdo byl David Hume? Ve kterém století a kde žil? Charakterizujte stručně jeho filozofické názory. Jak vysvětloval vznik státu? (David Hume)

7 TEORIE VZNIKU STÁTU SMLUVNÍ
teorie společenské smlouvy - lidé mezi sebou uzavřeli smlouvu, ve které předali část svých práv státu (panovníkovi) tak, aby byl odstraněn stav, ve kterém všichni bojovali proti všem Kdo byli tito filozofové? Ve kterém století a kde žili? Charakterizujte stručně jejich filozofické názory, především názory na vznik státu. (J. J. Rousseau) (J. Locke)

8 TEORIE VZNIKU STÁTU MOCENSKÁ jedna třída ovládá násilím druhou
vychází z teorie, že lidé jsou již od narození náchylní k vládnutí nebo k tomu být ovládáni Kdo byli tito filozofové? Ve kterém století a kde žili? Charakterizujte stručně jejich filozofické názory, především názory na vznik státu. (Thomas Hobbes) (Niccolo Machiavelli)

9 VZNIK PRVNÍCH STÁTŮ NEJSTARŠÍ STÁTY:
a) staroorientální - od pol. 4. tisíciletí př.n.l. ( Egypt, Babylonie, Indie, Čína, Palestina, ... b) klasické - od pol. 1. tisíciletí př.n.l. (staré Řecko, Řím) Postupně se rozpadá rodová společnost, roste majetková nerovnost. Vznikají městské státy se zemědělským okolím a postupně se města sjednocují v centralizované říše. +

10 VZNIK PRVNÍCH STÁTŮ Příčiny vzniku státu - potřeba řídit a organizovat výrobní zemědělskou činnost (složité zavodňování), dále obchod, nebo obrana před nepřáteli. Stát tedy plní funkce hospodářské, organizační, politické, vojenské, kulturní. V čele státu je panovník s neomezenou mocí (despota) - zákonodárnou, soudní, výkonnou, vojenskou; má „božské předky“ = žijící bůh. Oporou panovníka je vrstva kněží, vojáků a úředníků. +

11 VZNIK PRVNÍCH STÁTŮ Státy vznikají v povodí velkých toků = závlahový systém zemědělství (Nil, Eufrat a Tigris, Indus a Ganga, Chuang - che). V těchto oblastech je dostatek vláhy, teplo a úrodná půda. Symbolickým vlastníkem půdy je panovník, jinak však půda náleží vesnické občině. Vedle svobodných obyvatel existují nesvobodní - otroci, kteří jsou součástí rodiny - patriarchální ráz otroctví. V těchto oblastech byly položeny základy lidské kultury a vzdělanosti. +

12 KONTROLNÍ OTÁZKY Definuj pojem stát.
Co všechno zahrnujeme do území státu? Co znamená právní subjektivita státu? Jaké další znaky u státu vymezujeme? Jak vysvětlovali vznik státu zastánci mocenské teorie? Kdo patří mezi představitele smluvní teorie vzniku státu a jak chápali společenskou smlouvu? Jaké další teorie vzniku státu známe? Kde vznikaly nejstarší státy? Jaké dva hlavní důvody vedly ke vzniku prvních států? +

13 POJEM STÁT Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Občan v demokratické společnosti, V. Jirásková: Slon, Praha 1999 Občanská nauka pro SOŠ, V. Dudák a kol.: SPN, Praha 2003 Občan a jeho obec, Mičienka M., Partners Czech, o.p.s. 2004


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ POJEM STÁT"

Podobné prezentace


Reklamy Google