Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_02_SVP_061_Zrn

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_02_SVP_061_Zrn"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_02_SVP_061_Zrn
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_02_SVP_061_Zrn Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Mgr. Jarmila Zrnová

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Základy společenských věd, Občanská nauka Ročník 2. ročník Název tematické oblasti (sady) Právní základy státu Název vzdělávacího materiálu Základy teorie státu Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu OBN nebo ZSV ve 2. ročníku čtyřletých oborů. Cílem vzdělávacího materiálu je přehlednou a stručnou formou seznámit žáky se základními pojmy dané kapitoly – stát, jeho znaky, vznik, vnitřní a vnější funkce státu. Žáci si mají uvědomit rozdílnost pohledů na úlohu a funkce státu a mají o tomto problému diskutovat. Zhotoveno, (datum/období) září 2013 Ověřeno 19. září 2013

3 Základy teorie státu 1. Pojem a znaky státu

4 1.1 Stát forma organizace lidské společnosti
vzniká sdružením obyvatel určitého území do politického a právního celku státní moc je nezávislá a není odvozena z jiné moci (státní suverenita) stát disponuje politickou mocí nad společností (obyvatelstvem daného území)

5 1.2 Pojmenování státu ve starověkém Řecku užívali občané pro svůj stát termín polis Řím byl v počátcích označován jako civitas (obec), později impérium s termínem stát se setkáváme na poč. 15. století v Itálii (výraz stato = řád) v 16. století používal termín stát italský politický teoretik Niccolo Machiavelli

6 1.3 Znaky státu Ohraničené území včetně pobřežních vod a vzdušného prostoru Obyvatelstvo Existence státní moci možnost sankcemi vynucovat dodržování pravidel Svrchovanost státu nezávislost na moci jiného státu Hraniční znak Jarba; public domain. Dostupné na

7 2. Vznik státu, jeho funkce

8 2.1 Vznik státu předstátní formy lidské společnosti: tlupa, kmen, rod (příbuzenství, tradice, přirozená autorita vůdců) první státy - vznikaly kolem 3500 př.n.l v Egyptě a Mezopotámii mezi příčiny vzniku státu patří: dělba práce růst počtu obyvatel a majetku diferenciace potřeb a názorů obyvatel

9 2.2 Teorie vzniku státu Náboženská – stát vznikl a existuje z boží vůle, božský původ panovníka Patriarchální – stát vznikl historicky rozšiřováním rodiny, panovník vládne státu jako otec rodině Mocenská – chápe stát jako vládu silnějších nad slabšími Smluvní (konsensuální) – nejčastější; stát vzniká dohodou mezi lidmi – vzdali se části své svobody ve prospěch státu

10 2.3 Funkce státu a) Vnitřní funkce
Právní – ochrana práv a svobod občanů, jistota právního řádu, spravedlnost Bezpečnostní – kontrola a vynucování dodržování zákonů, bezpečnost občanů, ochrana jejich majetku Ekonomická – určení podmínek a pravidel pro fungování ekonomiky Sociální – zabezpečení občanů v nouzi, v nemoci, ve stáří Kulturní – ochrana a rozvoj kulturního dědictví, rozvoj školství, vědy a kultury

11 b) Vnější funkce ochrana území před možným napadením
zajištění vztahů s ostatními státy (funkce diplomatická) zajištění podmínek pro zahraniční obchod zapojení státu do mezinárodních organizací Organizace spojených národů

12 2.4 Vymezení funkcí státu neexistuje jediné „správné˝ vymezení žádoucích funkcí státu – o rozsahu kompetencí státu se vedou spory: zastánci tzv. minimálního státu tvrdí, že stát by měl mít pouze omezené funkce (související s ochranou obyvatelstva a se zákonodárstvím) zastánci tzv. sociálního státu zdůrazňují ekonomické a sociální zabezpečení občanů, omezení chudoby, zajištění sociální stability

13 Použitá literatura a zdroje
ČADOVÁ, Barbara, Jana PETRŽELOVÁ a Miroslava ČERMÁKOVÁ. Maturitní otázky - občanský a společenskovědní základ. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 224 s. ISBN BARTONÍČKOVÁ, Klára. Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 272 s. ISBN objekty pocházející z nepodléhají licenčním poplatkům Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_02_SVP_061_Zrn"

Podobné prezentace


Reklamy Google