Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svět po roce 1945 I..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svět po roce 1945 I.."— Transkript prezentace:

1 Svět po roce 1945 I.

2 důsledky 2. světové války
změna politické mapy světa éra dvou supervelmocí: USA a SSSR SSSR připisován největší podíl na porážce Německa (mj. materiální škody se odhadují na 585 miliard $) přes obrovské ztráty lidské i materiální z války posílen politický posun k levicovým ideologiím, (stř. a vých. Evropa, jv. a vých. Asie) v zemích osvobozených sov. armádou - komunistické převraty

3 mizí předválečný obecný strach z bolševismu
Silné levicové tendence i v záp. Evropě - v řadě zemí se dostaly k moci levicové vlády mizí předválečný obecný strach z bolševismu OSN - vytvořena v dubnu 1945 v San Francisku Charta OSN (= základní dokument), Valné shromáždění - zasedá 1x do roka, každý stát - 1 hlas, Rada bezpečnosti - rozhodující pravomoci, 5 stálých členů: USA, SSSR, Británie, Francie a Čína -rozhodnutí musí být jednomyslné, generální tajemník

4 Vzestup USA politicky i ekonomicky nejsilnější země: USA
dominantní postavení ve světovém hospodářství (válečné operace mimo jejich území + ztráty na životech relativně malé), válečná léta - mohutný hospodářský vzestup největší vojenská síla /monopol vlastnictví atomové zbraně

5 rozpad koloniálních impérií
zejm.v Asii v l vznikly: z britské koloniální sféry: Indie, Pákistán, Barma, Cejlon, Jordánsko, Izrael z francouzské: Vietnam, Laos, Kambodža, Sýrie, Libanon z nizozemské: Indonésie z japonské: Korea z americké: Filipíny problémy nově vzniklých států: slabá ekonomika, kulturní zaostalost, závislost na „mateřských“ mocnostech

6 „britská Indie“- rozdělena na hinduistickou Indii a muslimský Pákistán - spor o Kašmír - ohnisko sváru dodnes Indočína se rozdělila na komunistickou a prozápadní - nejvýraznější střet: rozdělení Vietnamu na jižní profrancouzské císařství a severní prokomunistickou republiku (v čele Ho Či Min) - partyzánský boj

7 Konflikt na Blízkém východě - vznik Izraele podle rozhodnutí OSN - Palestina rozdělena na arabskou a židovskou - Izrael - válka s arabskými státy konflikt, který trvá dosud Čína u moci komunisté (Mao Ce-tung)

8 Ho Či Min Mao Tse-tung

9 Postupimská konference
Poslední jednání antifašistické aliance Postupim u Berlína dohoda o poválečném uspořádání Evropy Německo rozděleno do 4 okupačních zón - americké, sovětské, britské a francouzské plán 4 D - demilitarizace, denacifikace, demokratizace, demonopolizace reparace měla každá velmoc uplatňovat ve své zóně odsun německého obyvatelstva z Polska, Maďarska, Československa

10

11 Norimberský proces podzim 1945 - podzim 1946
mezinárodní vojenský tribunál obžalováno 24 hlavních válečných zločinců poprvé bylo rozpoutání války označeno za zločin a nalezeni konkrétní viníci - obžalováni z válečných zločinů žalobci: USA, SSSR, Británie, Francie 12 trestů smrti (Göring - sebevražda), řada zločinců uprchla (např. A. Eichman - dopaden izraelským Mosadem a popraven až 1962, dr. Mengele nedopaden) za zločinecké organizace označeny SS, SD, vedení NSDAP a Gestapo

12

13 Počátky studené války už za války mezi spojenci domluveno rozdělení sfér vlivu sovětské vojsko obsadilo střední a jv. Evropu přímá ozbrojená moc + politický, ekonomický a ideologický tlak- napomohly komunistickým stranám v jednotlivých státech k postupnému získání politické moci blok států s „lidově demokratickými režimy“: Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Československo, Jugoslávie, Albánie Rakousko a Finsko usilovaly o neutralitu, v Řecku 3 roky občanská válka o charakter státu

14

15 Trumanova doktrína (od 1947)
zadržování komunismu Henry Truman = americký prezident od dubna1945 doktrína = soustava zásad Stalin prosadil posunutí hranic SSSR na západ (na úkor Polska) a kontroloval východní polovinu Evropy - obavy z další rozpínavosti ve Fultonu slavný projev britského premiéra W. Churchilla: „Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy.

16

17 Trumanova doktrína = nová zahraniční politika USA, vyhlášena Kongresem : nutnost čelit komunistické agresi v zájmu národní bezpečnosti USA „zadržování komunismu“ se týkalo hl. Turecka a Řecka (ohrožených SSSR)

18 Marshall: „Sémě totalitního režimu klíčí v bídě a nedostatku.“
Marshallův plán Trumanova doktrína byla doprovázena Marshallovým hospodářským plánem: obnova evropské ekonomiky bude zajištěna americkou pomocí - to zabrání nebezpečí revoluce plán realizován 1948 – 1952 celkem investováno 17 miliard dolarů Marshall: „Sémě totalitního režimu klíčí v bídě a nedostatku.“

19 Truman Churchill Marshall

20 v rámci Marshallova plánu Evropě poskytnuta nenávratná půjčka 3 miliardy $
hlavní cíl: obnova poválečného Německa SSSR a lidově-demokratické státy účast odmítly - obava ze zasahování do vnitřních záležitostí, americké kontroly ekonomiky a rozbití sov. bloku Československo původně přijalo, ale pod nátlakem SSSR muselo odmítnout


Stáhnout ppt "Svět po roce 1945 I.."

Podobné prezentace


Reklamy Google