Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDENÁ VÁLKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDENÁ VÁLKA."— Transkript prezentace:

1 STUDENÁ VÁLKA

2 = období, kdy se několikrát mocenský konflikt mezi USA a SSSR, mohl změnit na přímý vojenský střet x nedošlo k tomu – proto studená válka USA a SSSR = supervelmoci = vítězové nad Hitlerem SSSR – totalitní stát s komunismem USA – demokratický stát studená válka – mocenský a ideologický konflikt během SV probíhaly mezi USA a SSSR konflikty nejen v EV, ale všude ve světě

3 SV lze rozdělit do čtyř fází:
1. fáze: 1946 – 1953 = období zadržování komunismu 2. fáze: 1953 – 1960 = období zatlačování komunismu 3. fáze: 60. léta = druhé období zadržování komunismu 4. fáze: 70. a 80. léta = období uvolňování

4 PRVNÍ FÁZE (1945 – 1953)

5 za počátek SV se pokládá projev Winstona Churchilla v americkém Fultonu roku 1946 – uvedl, že Evropa je rozdělena na dvě sféry vlivu – železná opona Trumanova doktrína – 1947 = politika zadržování komunismu svět rozdělen na západní blok (demokratický) x východní blok (sovětský, komunistocký)

6 Marshallův plán po válce mnoho států hospodářsky a ekonomicky vyčerpaných = hrozba radikalizace obyvatel a příklon k totalitním režimům USA = naopak mělo nadvýrobu 1948 – americký státní tajemník George Marshall přišel s plánem na oživení evropského hospodářství = bezplatné dodávky spotřebního zboží, zemědělských a potravinovým přebytků a potřebných surovin + finanční půjčky (4 roky)

7 pomoc byla nabídnuta všem státům za podmínky, že budou úzce spolupracovat a vyměňovat si informace mezi sebou x SSSR odmítl a donutil i státy pod jeho sférou vlivu, aby taky odmítly MP byl pro státy, které ho využily efektivní a pomohl k celkové hospodářské obnově státy pod vlivem SSSR výrazně ekonomicky zaostávaly za Západem

8 Vznik Severoatlantické aliance
= vojenská organizace = Organizace Severoatlantické smlouvy vznik roku 1949 členem USA a řada západoevropských států obrana kteréhokoli člena, který by byl napaden

9 První berlínská krize a rozdělení Německa
4 okupační zóny = 3 názory na uspořádání Německa USA + VB = sjednocený, demokratický stát, který se měl zapojit do evropské politiky SSSR = sjednocený, ale hospodářsky slabý stát FR = hospodářsky slabé + územní nároky USA a VB spojily svoje zóny v jednu = bizonie Později se připojila i FR = trizonie

10 tyto 3 zóny zapojeny do MP – nutná reforma měny
SSSR reagoval tak, že provedl blokádu Berlína = první berlínská krize Berlín byl rozdělen také do 4 okupačních zón, ale nacházel se v sovětské okupační zóně = odříznut od zásobování letecký prostor ale blokován nebyl = vznik leteckého mostu = 14 měsíců září 1949 vyhlášena Spolková republika Německo = SRN, západní Německo = z britské, americké a francouzské zóny

11 říjen 1949 v sovětské okupační zóně vyhlášena Německá demokratická republika = NDR, východní Německo
stejně tak rozdělen Berlín

12 Válka v Koreji USA a SSSR podporovaly každý jednu stranu
obě supervelmoci měly k dispozici atomovou bombu Koreu do konce druhé světové války okupovalo Japonsko – osvobozena USA a SSSR Korea rozdělena 38. rovnoběžkou sever okupoval SSSR a USA okupoval jih 1948 v severní Koreji vyhlášena Korejská lidově demokratická republika = KLDR V jižní Koreji vznikla Korejská republika

13 1950 – severokorejská armáda zaútočila za souhlasu Stalina na jižní Koreu s cílem připojení JK ke KLDR KLDR měla podporu také Číny OSN vyslala do KR své jednotky existovala zde reálná hrozba vypuknutí třetí světové války x hrozba vzájemného zničení však obě strany usměrnila 1953 podepsáno příměří = Korea zůstala rozdělena 38. rovnoběžkou na 2 státy

14 Válka v Indočíně Francouzské kolonie v Indočíně okupovalo za 2. sv. války Japonsko 1945 – 1954 = válka v Indočíně mezi Francií (podpora VB, USA a Čankajškovy Číny) a Severním Vietnamem (v čele Ho Či Min, podporován SSSR, Mao Ce-tunga Francie byla poražena = svoboda pro Vietnam, Laos, Kambodžu Vietnam rozdělen podle 17. Rovnoběžky SV – Vietnamská demokratická republika – komunisté JV – Vietnamská republika - nekomunisté

15 Domácí úkol Udělej si výpisky o vzniku Čínské lidové republiky – učebnice strana 100, barevný pruh

16 Vznik státu Izrael Sionismus – hnutí za vznik samostatného židovského státu Po 2. Sv. válce získala VB do správy Palestinu – příchod mnoha tisíc Židů >< odpor Arabů 1947 OSN navrhla, aby byla Palestina rozdělena na židovskou a arabskou část VB vypršel mandát na správu Palestiny a území opustila Židé vyhlásili stát Izrael = vypuknutí arabsko – izraelských válek 1949 byla Palestina rozdělena: část území na západním břehu Jordánu připadla Jordánsku, pásmo Gazy Egyptu, zbytek území Izraeli Jeruzalém rozdělen mezi Izrael a Jordánsko

17 DRUHÁ FÁZE (1953 – 1960)

18 1953 – smrt Stalina – vystřídal ho N. S
1953 – smrt Stalina – vystřídal ho N. S. Chruščov = mírné uvolnění poměrů 1953 – uzavření příměří v korejské válce 1954 – v Ženevě ukončena válka v Indočíně – rozdělení Vietnamu na 2 státy 1955 – Rakousko opustily okupační jednotky ze SSSR navráceni do vlasti němečtí váleční zajatci vstup SRN do NATO vytvoření Varšavské smlouvy – vojenská organizace SSSR – všechny státy komunistického bloku 1956 – zostření vzájemných vztahů mezi SSSR a USA – spory v Africe

19 Válka v Indočíně Francouzské kolonie v Indočíně okupovalo za 2. sv. války Japonsko 1945 – 1954 = válka v Indočíně mezi Francií (podpora VB, USA a Čankajškovy Číny) a Severním Vietnamem (v čele Ho Či Min, podporován SSSR, Mao Ce-tunga Francie byla poražena = svoboda pro Vietnam, Laos, Kambodžu Vietnam rozdělen podle 17. Rovnoběžky SV – Vietnamská demokratická republika – komunisté JV – Vietnamská republika - nekomunisté

20 Domácí úkol Co obsahovala rakouská státní smlouva?
Kdo to byl Čankajšek?

21 Suezská krize 1956 SSSR a USA se snažily v rozvojových zemích získat vliv = Egypt – kontrola obchodních cest ze Středozemního moře do Indického oceánu v EG byl velký problém zemědělství – zavlažování mělo probíhat skrze vybudování Asuánské přehrady EG na stavbu půjčily USA, ale když EG uznal komunistickou Čínskou lidovou republiku, USA svou finanční pomoc odvolaly EG proto znárodnil britsko-francouzskou společnost Suezského průplavu – peníze z poplatků za průjezd nyní plynul na stavbu přehrady a ne do VB a FR VB, FR a Izrael proto zaútočily na EG >< proti OSN, USA i SSSR = útočníci se museli stáhnout

22 Domácí úkol Jaké důsledky měl výsledek suezské krize pro evropské mocnosti, pro Egypt, pro USA a pro SSSR?

23 TŘETÍ FÁZE (60. LÉTA)

24 Druhá berlínská krize od roku 1949 bylo Německo rozděleno na 2 státy – západní Ně (demokratické), východní Německo (komunistické) 1955 – záp. Německo vstoupilo do NATO a vých. Německo do Varšavské smlouvy z vých. Ně utíkaly do záp. Německa tisíce lidí = ekonomické a politické poškození vých. Ně nejvíce útěků probíhalo přes Berlín = východoněmecká vláda za podpory SSSR vznesla nárok na kontrolu na Západním Berlínem >< odpor VB, FR, USA srpen 1961 byla mezi záp. a vých. Berlínem postavena betonová zeď

25 Karibská krize konflikt, kdy byla největší hrozba vypuknutí 3. světové války Kuba – ostrov v Karibském moři, který patřil do východního bloku =strategicky významné území Chruščov začal za součinnosti kubánského diktátora Fidela Castra budovat na ostrově raketové základny zprvu se to dařilo tajit, ale jedno americké průzkumné letadlo stavbu raket. Základen odhalilo

26 následně byla zřízena mezi americkým prezidentem Kennedym a Chruščovem horká linka – oba nejvyšší představitelé USA a SSSR spolu vedly sérii diplomatických jednání a málem propukl válečný konflikt USA uvalily na Kubu námořní blokádu – ke Kubě mířily sovětské jaderné ponorky, které se ale obrátily Chruščov nechal z Kuby stáhnout sovětské rakety >< Kennedy slíbil, že na Kubu nezaútočí a odveze americké rakety z Turecka a Itálie vztahy mezi Kubou a SSSR ochladly Chruščova stála karibská krize politickou funkci na Kennedyho byl spáchán roku 1963 atentát

27 ČTVRTÁ FÁZE (70. A 80. LÉTA)

28 Odzbrojování mezi 60. a 70. léty probíhalo mezi USA a SSSR uvolňování napětí vzájemná komunikace byla nutná, jinak by došlo k jadernému konfliktu smlouvy o zákazu používání jaderných zbraní (i biologických a strategických) 1975 – mezinárodní konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách závěrečný dokument obsahoval ujednání o neporušitelnosti evropských hranic, dodržování lidských práv a všestranné mezinárodní spolupráci 28

29 1989 – pád komunismu v SSSR a zároveň zánik SSSR v roce 1991
1985 – v čele SSSR stanul M. S. Gorbačov – reformy SSSR a větší spolupráce s USA 1989 – pád komunismu v SSSR a zároveň zánik SSSR v roce 1991 29


Stáhnout ppt "STUDENÁ VÁLKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google