Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2002/91 ES o energetické náročnosti budov Jiří Tomek energetický auditor č. 075 seznamu MPO ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2002/91 ES o energetické náročnosti budov Jiří Tomek energetický auditor č. 075 seznamu MPO ČR."— Transkript prezentace:

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2002/91 ES o energetické náročnosti budov Jiří Tomek energetický auditor č. 075 seznamu MPO ČR

2 Cíle, podmínky a realizace v ČR Cílem této směrnice je podporovat snižování energetické náročnosti budov EU s ohledem na klimatické podmínky, požadavky na vnitřní prostředí a efektivnost nákladů. ● požadavky na ochranu životního prostředí budou včleněny do vymezení a provádění politik a opatření EU ● zvyšování energetické účinnosti ( kjótský protokol ) ● řízení poptávky po energiích ● bytový a terciární sektor reprezentuje více než 40% konečné spotřeby energie v EU ● budovy by měly splňovat minimální požadavky na energetickou náročnost ● energetický certifikát by měl popisovat skutečnou energetickou náročnost objektu

3 Hlavní cíle Hlavním cílem směrnice je snížení spotřeby energie a emisí oxidu uhličitého z budov prostřednictvím možností: ● stávajícím či potencionálním vlastníkům vybrat budovy s nižší energetickou náročností ● podporovat majitele nebo provozovatele ke snižování emisí oxidu uhličitého ● stanovení minimálních požadavků na nové budovy

4 Rozsah směrnice Směrnice udává co musí být uskutečněno, ale ponechává na členských zemích jak ● ze strany Evropské komise je preference, aby členské státy postupovaly obdobně ● směrnice je prvním krokem k dosažení cílů a umožňuje aby byla stanovena další opatření

5 Obsah směrnice ● článek 4 – zavedení jednotného rámce pro výpočet celkové energetické náročnosti budov (místo měrné spotřeby tepla bude kvalita budov hodnocena energií spotřebovanou pro větrání,ventilaci,klimatizaci,osvětlování a vytápění) ● článek 5 – stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov ● článek 6 – stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost větších staveb u kterých dochází ke změně stavby ● článek 7 – zavedení energetického certifikátu budov ● článek 8 – zavedení pravidelné kontroly účinnosti kotlů ● článek 9 – zavedení inspekce klimatizačních systémů

6 článek 4. Stanovení požadavků na energetickou náročnost ● bude rozlišováno mezi novými a starými objekty ● členské státy nebudou uplatňovat tyto požadavky u : ● památkově chráněných objektů ● objektů pro náboženské účely ● dočasných objektů s dobou užívaní max. 2 roky, průmyslové objekty a neobydlené zemědělské stavby ● obytných budov s kratším užíváním jak 4 měsíce v roce ● samostatných objektů s menší užitnou podlahovou plochou než 50 m2

7 článek 5. Stanovení požadavků na energetickou náročnost nových budov U nových budov s celkovou užitnou podlahovou plochou větší než 1 000m2 musí být před zahájením výstavby posouzeny požadavky na proveditelnost systémů ● místní systémy dodávky energie z OZE ● kombinovaná výroba tepla a elektřiny ● dálkové nebo blokové vytápění nebo chlazení ● tepelná čerpadla V ČR se předpokládá využití nástrojů energetického auditu a informací o rozvoji území s souladu s energetickými koncepcemi území.

8 Článek 6. Stanovení požadavků na energetickou náročnost stávajících větších budov u kterých dochází ke změně stavby ● vztahuje se na budovy s celkovou užitnou podlahovou plochou větší než 1 000m2 u kterých probíhá větší renovace V podstatě je již tento požadavek uplatněn v současnosti,kdy u budov s větší spotřebou než 700GJ /rok je nutné dosažení předepsaných hodnot měrné spotřeby tepla. Problémem zůstává pojem renovace. V rámci ČR je potřeba rozlišovat: ● opravu bez energetického zhodnocení ● opravu spojenou s energetickým zhodnocením a spojenou se zvýšenou tepelnou ochranou budov

9 článek 7. Certifikát energetické náročnosti Certifikát slouží pouze k poskytnutí informací. Platnost certifikátu nesmí překročit 10 roků. CEN budovy musí obsahovat: ● referenční hodnoty ● musí umožnit spotřebitelům porovnání a posouzení energetické náročnosti budov ● musí být doplněn doporučeními ke snížení energetické náročnosti ● bude součástí dokumentace ke stavbě ● u veřejných budov s celkovou užitnou podlahovou plochou větší než 1 000m2 bude vyvěšen na nápadném místě ● může být rovněž vystavena řada doporučených a aktuálních vnitřních teplot ● bude vyžadován při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

10 článek 7. Certifikát energetické náročnosti Odborná způsobilost osob oprávněných vypracovat CEN : osoby zapsané na seznamu MPO ČR a) energetičtí auditoři b) autorizovaní architekti,inženýři a technici činní ve výstavbě a které složily zkoušku před komisí MPO ČR a kterým bylo vydáno osvědčení s identifikačním číslem. Uvedenou problematiku bude řešit novela zák.406/2000Sb.

11 Certifikát energetické náročnosti – vzor

12 článek 8. Inspekce kotlů ● stanoví se nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelné kapalné nebo pevné paliva s výkonem 20 – 100 kW ● u kotlů s výkonem nad 100 kW se provádí inspekce nejméně každé 2 roky Tato inspekce zahrnuje požadavek posouzení účinnosti kotle a posouzení velikosti kotle resp. výkonu kotle ve vztahu k otopné soustavě. Budou provádět autorizovaní odborníci.

13 Článek 9. Inspekce klimatizačních systémů ● zavádí se pravidelná inspekce klimatizačních systémů se jmenovitým výkonem větším než 12 kW ( jedná se o výkon pohonné jednotky) Inspekce zahrnuje posouzení účinnosti a velikosti zařízení v porovnání s požadavky na chlazení.

14 Současný legislativní stav Návrh novely zák. 406/2000Sb spolu se souvisejícími vyhláškami, zejména vyhl. 291/2002Sb je sněmovním tiskem č. 1097 a prošel 1. čtením a je přikázán hospodářskému výboru k projednání.

15 Problémy ● přezkoušení osob oprávněných provádět certifikace ● přezkoušení osob oprávněných provádět kontrolu kotlů a klimatizačních systémů ● kontrola všech kotlů a nebo jen v budovách ? ● odsun účinnosti až na 1.1.2009 ? ● osud vyhl. 291/2002Sb – žádné povinnosti majitelů a investorů do 31.12.2008 ?

16 Rizika aplikace ● směrnice má být v členských zemích aplikována do 4.1.2006 !!!!!!!!!!!!!!! ● budou zákonné normy vypracovány a schváleny včas ? ● proběhne autorizace oprávněných osob včas ? ● jaká bude cena za energetický certifikát ? ● je vymahatelný zásah do soukromých práv vlastníků ? ● energetický certifikát ke každému prodeji nebo nájmu ?

17 Děkuji vám za pozornost Jiří Tomek energetický auditor č. 075 seznamu MPO ČR Přibice 7 691 24 Přibice mail: jitom1@seznam.czjitom1@seznam.cz mobil : +420606715439


Stáhnout ppt "Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2002/91 ES o energetické náročnosti budov Jiří Tomek energetický auditor č. 075 seznamu MPO ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google