Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)"— Transkript prezentace:

1 Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)
PhDr. Pavel Beňo

2 Z historie poradenství …
Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908, kde v Bostonu (USA) … „… ze snah několika lidumilů sdružených okolo Franka Parsonse … (vznikla) poradna pro mladé lidi, zejména nové přistěhovalce, aby jim pomohl najít práci.“ Clifford Beers: Duše, která se našla … 1909 – Jessie Davis a jeho koncept poradenství ve škole … ( in Drapela,V., 1997)

3 Čím poradenství není … Není totožné s prací psychiatra …
Není „dávání rad“… Nejde o „jednostrannou intervenční činnost (Tylerová, 1969 in Drapela, 1997) Jde sice o „pomoc“, nikoli však o sociální práci nebo charitu v plném rozsahu – byť některé jejich prvky či rysy mohou být obsaženy (přechodně?) také v činnosti poradce …

4 Čím Poradenství je … Poradenství je „pomoc k sebepomoci“
Poradenství je činnost, která vede k větší samostatnosti a autonomii klienta, zejména v dalším rozhodování a zvládání krizových situací … Poradenství je vztah (2) rovnocenných lidí! Poradenství je setkání lidských bytostí … Poradenství je však také specifická situace, kde jednotlivé role mohou být předem určeny (předepsány) …

5 Pracovní aliance mezi poradcem a klientem
Složky poradenství Poradce Klient Pracovní aliance mezi poradcem a klientem (in Dryden,W. ,2006)

6 Poradce Být prospěšný (osobní orientace) Příjímání a úcta ke klientovi
„Příměsy“ , které vnáší do procesu Být prospěšný (osobní orientace) Příjímání a úcta ke klientovi Schopnost naslouchat a „rozumět“- (zejména psych. bolesti z jejich úhlu pohledu!) Terapeutické a komunikační dovednosti Výcvik (a praxe!) Osobnost (přednosti i nedostatky)

7 Záměrné vyhledání pomoci
Klient „Přísady“, které vnáší do procesu Osobní bolest Záměrné vyhledání pomoci Osobní záležitosti (klientovo chování je funkcí problému s nimž zápasí mimo poradenství ?)

8 Citová vazba mezi poradcem a klientem „Cíle“ poradenství (kontrakt?)
Pracovní ALIANCE Mezi poradcem a klientem Citová vazba mezi poradcem a klientem „Cíle“ poradenství (kontrakt?) „Úkoly“,které musíte – vy i klient – splnit, aby jste dosáhli těchto cílů „Názory“, které máte – Vy i klient – na jednotlivé (význačné) aspekty problému klientů a na podstatu poradenství a na poradenský proces

9 Poradenský proces „Většina západních psychologů
chápe poradenský proces jako terapeutický vztah mezi poradcem a klientem.“ (Drapela 1997, str. 162) Poradenství = (psycho)terapie.. Opravdu? Jaký je Váš názor?

10 Cíle poradenského procesu
Prohloubit sebepoznání a přijímat celou svou osobnost s jejími přednostmi i nedostatky Získat informace potřebné pro závažná rozhodnutí (dysgrafie,volba povolání, mobbing v práci…) Objevit svůj hlavní problém a jeho příčiny Formulovat realistický plán pro řešení problému Osvojit si schopnost dělat produktivní rozhodnutí Rozvíjet svou osobnost – ve vztahu k sobě i jiným (Drapela, 1997) Saturovat potřebu komunikace a lidské účasti …

11 Vlastnosti poradenského Procesu
„Terapeutická“ atmosféra (vztah důvěry a bezpečí) Záruka klientovy svobody (bez nátlaku, manipulace) Cesta klienta k odpovědnosti (naučit se nést důsledky svých svobodných rozhodnutí …) Záruka přijetí klienta poradcem (Rogers?) Rogersův mode sociální efektivnosti: a) acceptance, unconditional positive regard towards the klient … b) empathy: the ability to feel what the client feels … c) genuineness, congruence, honesty with the client … (viz Rogersův model v češtině) Záruka důvěrnosti poradenského procesu

12 Fáze poradenského procesu
Fáze navázání vztahu, vytvoření „terapeutické“ atmosféry a zjištění důvodu klientova příchodu Fáze diagnózy klientova problému … Fáze řešení problému – zásadní cíl a možnosti jeho dosažení Fáze klientova konečného rozhodnutí a závěr poradenského procesu … (klientova psychická samostatnost) in Drapela V., 1997

13 Osobnost poradce a jeho odborná kvalifikace (dle Victora Drapely)
Schopnost přesně pochopit smysl klientových výroků (objektivní obsah + emotivní zabarvení…) Schopnost aktivně naslouchat … Schopnost shrnout obsah klientových výroků a opatrně interpretovat jejich smysl; Schopnost taktně klientovi oponovat při nesouhlasu poradce nebo při rozporu s chováním klienta … Schopnost dávat klientovi přesné a srozumitelné interpretace, které „potřebuje“ … Schopnost vhodně zahajovat a končit poradenské rozhovory a stimulovat klienta je spolupráci …

14 Proč se klienti nechávají ovlivňovat svým poradcem?
Protože jej/ji mají rádi nebo je pro něj nějakým způsobem přitažlivým/přitažlivou a nikoli jenom po tělesné stránce … (Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud se mi budeš líbit!) Protože jej/ji považují za důvěryhodné… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud ti budu důvěřovat!) Protože jim (klientům) imponuje jeho/její spolehlivost. Ta může zahrnovat i odborné znalosti a tituly… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud budu mít pocit, že víš o čem mluvíš!) (in W. Dryden, 2006, str. 36)

15 Použitá literatura Drapela, Victor., J.: Přehled teorií osobnosti Portál, s.r.o. Praha, 1997, 2. vydání Dryden, Windy : Poradenství / Stručný přehled Portál, s.r.o. Praha, 2008, 1. vydání


Stáhnout ppt "Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)"

Podobné prezentace


Reklamy Google