Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROBA TEPELNÉ ENERGIE THE HEAT ENERGY GENERATION Teplárny Brno, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROBA TEPELNÉ ENERGIE THE HEAT ENERGY GENERATION Teplárny Brno, a.s."— Transkript prezentace:

1 VÝROBA TEPELNÉ ENERGIE THE HEAT ENERGY GENERATION Teplárny Brno, a.s.

2 Základní informace Název společnosti: Teplárny Brno, a.s Sídlo: Okružní 25,638 00 Brno-Lesná Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. 5. 1992 Hlavním předmětem podnikání společnosti je: výroba tepelné energie rozvod tepelné energie výroba elektřiny obchod s elektřinou

3 Basic information Company name: Teplárny Brno, a.s Company address: Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná Legal form: joint-stock company Date of establishment: 1. 5. 1992 The main line of business is: thermal energy generation thermal energy distribution power generation power trade

4 Historie: Město Brno se kvůli velkému množství textilních podniků potýkalo s nedostatkem energie (spotřeba páry převyšovala NewYork). Byla vypsána soutěž a stavba za 70 milionů Kč byla zahájena 1. dubna 1929 na ulici Špitálka. Teplárna disponovala 4 kotli, celkovém výkonu 185 t/hod, se dvěmi protitlakými turbínami a jednou kondenzační turbínou. V dnešní době teplárna zásobuje celé Brno.

5 History: Due to a large number of textile companies, the city of Brno was faced with a lack of energy (steam consumption exceeded New York). A tender was invited and the construction for 70 million crowns started on 1 April 1929 in the street Špitálka. The heating plant had 4 boilers, total output of 185 t / h, with two back-pressure turbines and one condensation turbine. Today the heating plant supplies the whole city of Brno.

6 Současnost: Provozy společnosti V současné době sdružuje společnost několik provozů: ŠpitálkaŠpitálka Vyrábí teplo a elektřinu kombinovaným způsobem (tepelný výkon: 411 MWt, elektrický výkon: 70 MWe) Brno-severBrno-sever Vyrábí teplo a elektřinu kombinovaným způsobem (tepelný výkon: 225 MWt, elektrický výkon: 3,5 MWe) Červený mlýnČervený mlýn Vyrábí teplo a elektřinu kombinovaným způsobem (tepelný výkon: 140 MWt, elektrický výkon: 95 MWe) Staré BrnoStaré Brno Vyrábí teplo v parních kotlích (tepelný výkon: 34 MWt) Kamenný vrchKamenný vrch Zajišťuje provoz tepelných zařízení ve své lokalitě (tepelný výkon: 32 MWt) BystrcBystrc Zajišťuje provoz tepelných zařízení ve své lokalit (tepelný výkon: 21,2 MWt)

7 The present: Operations of the company: Nowadays the company groups several operations: ŠpitálkaŠpitálka It generates heat and electric power in a combined way (heat output : 411 MWt, electric power : 70 MWe) Brno-severBrno-sever It generates heat and electric power in a combined way (heat output : 225 MWt, electric power : 3,5 MWe) Červený mlýnČervený mlýn It produces heat and electric power in a combined way (heat output : 140 MWt, electric power : 95 MWe) Staré BrnoStaré Brno It produces heat in steam boilers (heat output : 34 MWt) Kamenný vrchKamenný vrch Secures operation of heating plants in its locality (heat output : 32 MWt) BystrcBystrc Secures operation of heating plants in its locality (heat output : 21,2 MWt)

8 Teplo: Základní činností společnosti jsou dodávky tepla v páře nebo teplé vodě, ale i dodávky demineralizované vody (pro ústřední vytápění). Elektřina: Další aktivitou je výroba a dodávky elektřiny v souladu s normami i koncovým zákazníkům. Současně nabízí montáž, opravy a údržbu těchto zařízení. Další služby: havarijní a poruchovou službu finanční služby provozování tepelných hospodářství výstavbu rozvodných sítí včetně projektové dokumentace odborné poradenství z oblasti energetiky pomoc při vyúčtování dodávek tepla a teplé vody montáž, opravy, údržbu a revize vyhrazených elektrických zařízení opravy a montáž měřidel průtoku tepla zámečnické a vodoinstalatérské služby

9 Heat energy: Basic activities of the company are supplies of heat in the form of steam or hot water, but also supplies of demineralized water (central heating). Electric power: Another activity is power generation and supply in accordance with the standards to end customers. They offer installation, repair and maintenance of these devices. Other services: - breakdown service - financial service - operation of thermal economy - construction of distribution networks including design documentation - power engineering consultancy - statement of heat and hot water supplies assistance - installation, repair, maintenance and inspection of designated electrical equipment - repair and installation of heat flow meters - locksmith and plumbing services

10 Emise do ovzduší: Veškerá výrobní zařízení naší společnosti spalují zemní plyn. Provoz Brno-sever v Maloměřicích spaluje vedle zemního plynu také těžké topné oleje. Pro snížení množství emisí oxidu siřičitého se používá nízkosirný topný olej s obsahem síry okolo 0,8 %. V roce 2007 byl Krajským úřadem povolen zkušební provoz na těžký topný pyrolýzní olej. Spalováním tohoto druhu topného oleje v některých parametrech vzniká podobné množství emisí jako při spalování zemního plynu. U ostatních spalovacích zdrojů, jako je provoz Špitálka a provoz Brno- sever, byly provedeny v letech 1996 až 1997 rozsáhlé úpravy kotlů, abychom snížili produkované emise, došlo k tzv. ekologizaci zdrojů. Na provozu Brno-sever pak byla v roce 2007 uvedena do provozu denitrifikační technologie pro snížení emisí oxidů dusíku.

11 Emissionsto air : Emissions to air : All the production equipment combust natural gas. The operation in Brno-sever Maloměřice combusts natural gas in addition to fuel oil. To reduce emissions of sulphur dioxide, they use low-sulphur fuel oil with the sulphur content of 0.8%. In 2007 the Regional Office allowed to test the operation of heavy fuel pyrolysis oil. Combustion of this type of fuel oil in some parameters produces similar quantity of emissions to combustion of natural gas. In other operations (Špitálka operation and Brno- north), extensive adjustment of boilers was made, to reduce emissions, in 1996 and 1997. It is called green sources. In 2007 denitrification technology to reduce emissions of nitrogen oxides was put into operation in the heating plant Brno-north.

12 Statistiky:Statistics: Heating of dwellings in the Czech Republic Vytápění bytů v České republic

13 Statistiky:

14 Statistics:


Stáhnout ppt "VÝROBA TEPELNÉ ENERGIE THE HEAT ENERGY GENERATION Teplárny Brno, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google