Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Brno -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Brno -"— Transkript prezentace:

1 Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Brno - 16. 9. 2002

2 ENERGETIKA TŘINEC, a. s. - výrobní oblast  Tepelná energetika  výroba a rozvod vody a stlačeného vzduchu  rozvod topných plynů  skladování a rozvod topných olejů a rozvod horké vody  Teplárny  výroba a distribuce elektřiny  výroba tepla  výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu  Údržba je realizována externě

3 ENERGETIKA TŘINEC, a. s. - licence dle zákona č. 458/2000 Sb.  Licence na výrobu elektřiny  Licence na distribuci elektřiny  Licence na distribuci plynu  Licence na výrobu tepla  Licence na rozvod tepla

4 Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. 4Odpovídajícím způsobem jsou v zákoně řešeny jen obnovitelné zdroje 4Kogenerace je sice definována, ale její práva jsou následně ponížena prováděcími předpisy 4Druhotné energetické zdroje nejsou zvýhodněny, i když v zákonu č. 406/2000 Sb. je deklarována nutnost hospodárného využití energie 4Autorizace na výstavbu výroben elektřiny a přímého vedení by měla být nároková

5 Využití druhotných energetických zdrojů éOdpadní plyny z hutní výroby - vysokopecní plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn éTepelná energie ze spalin Hlavní význam využití těchto zdrojů energie je nejen ve vlastním využití energie, ale také v ochraně životního prostředí

6 Zákon o hospodaření energií - č. 406/2000 Sb. 4Územní energetická koncepce - možnost využití i v obcích 4Program hospodárného nakládání s energiemi - dotace ze státního rozpočtu 4Energetický audit - komplikace pro podnikatelské subjekty

7 Zákon o ochraně ovzduší - č. 86/2002 Sb. 4Definice zdroje - stanovení emisního limitu na společný komín 4Komplikace při plnění emisních limitů pro SO 2 při spalování tuhých paliv 4Nutnost vynaložení dalších investičních prostředků pro řadu energetických společností

8 Prováděcí předpisy k energetickému zákonu âVětšina prováděcích vyhlášek byla vydána opožděně âKombinovaná výroba elektřiny a tepla je výroba elektřiny, která vzniká současně při výrobě tepla za účelem jeho dodávek jiným subjektům a pro technologické účely (§2, odst. 2) a) bod 7. zákona) âVyhláška MPO č. 252/2001 Sb. o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace nemá systémové řešení, podporuje jen malou část kogenerační výroby âKomplikované výkaznictví pro závodní energetiky

9 Cenové výměry ERÚ âCenovým rozhodnutím ERÚ č. 1/2002 byly poškozeny závodní energetiky, které provozují vlastní zdroje âDiskriminační platba za systémové služby za prodej elektřiny z vlastní výroby âNejasná metodika pro stanovení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny a tepla zejména u větších lokálních distribučních soustav

10 Srovnání poplatků za služby Minulost technické maximum rezervní výkon smluvní nebo naměřené maximum Současnost rezervovaná kapacita použití distribučních sítí systémové služby za přenesenou elektřinu systémové služby za prodej vlastní vyrobené elektřiny

11 Srovnání poplatků

12 Závěr Novelizace energetického zákona Rozumná aktualizace vyhlášek ERÚ č. 373/2001 Sb. o pravidlech pro organizování trhu s elektřinou a vyhlášky MPO č. 252/2001 Sb. o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2003

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Brno -"

Podobné prezentace


Reklamy Google