Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marcela Stryjová.  Seznámení se s problematikou daného studijního programu  Seznámení se s požadavky ke zápočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marcela Stryjová.  Seznámení se s problematikou daného studijního programu  Seznámení se s požadavky ke zápočtu."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marcela Stryjová

2 stryjova@fakulta.cz

3  Seznámení se s problematikou daného studijního programu  Seznámení se s požadavky ke zápočtu.

4  Předmět Finance a bankovnictví se zabývá zejména problematikou peněz a cenných papírů. Jsou definovány vlastnosti a funkce peněz, vymezeny pojmy v oblasti cenných papírů a jejich derivátů. Zvláštní pozornost je věnována úvěrovým cenným papírům, zejména dluhopisům. Dále je popsán bankovní systém, členění a funkce bank. Dostatečný prostor je vyhrazen problematice bankovních obchodů a zásadám činnosti obchodních bank.

5  Je seznámit se s bankovním systémem, s funkcemi centrální banky, s obchody a zásadami činnosti bank obchodních.  Získat znalosti o bankovním systému, cenných papírech a jejich derivátech a dále by se měli seznámit s fungováním finančních trhů.  Učivo bude na konzultacích zmíněno pouze rámcově a předpokládá se jeho prostudování zejména v distanční části.

6  Účast na přednáškách. V případě 80% účasti na přednáškách získáte 5 bodů.  Zpracování a obhájení seminární práce (zadané 3. týden v letním semestru) Studenti vypracují během semestru seminární práci v rozsahu 8-10 stran se všemi náležitostmi (obsah, literatura, citace, atd.) na téma, které si zvolí z předložené nabídky.  Absolvování písemného testu – nutnost získat 15 bodů z 28 možných. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání seminární práce a úspěšné absolvování písemného testu.

7  DVOŘÁK, P., RADOVÁ, J. Finanční matematika pro každého - 5. přepracované  vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80- 247-1230-X.  JONÁŠ, J. Bankovní krize a ekonomická transformace. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-70- 0.  JÍLEK, J. Finanční trhy. Praha: Grada Publishing, 1997  KUBÁTOVÁ, J. Kapitoly z finanční matematiky. Olomouc: UP v Olomouci, 2003. ISBN

8  BOHANESOVÁ, E. Finanční matematika I. Olomouc: UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1294- 2. Dostupné na: http://knihovna.upol.cz/~bis/databaze/scripta.h tml http://knihovna.upol.cz/~bis/databaze/scripta.h tml  PAVLÁT, V. a kol. Kapitálové trhy a burzy ve světě. Praha: Grada Publishing, 1998.  POLOUČEK, S.:Bankovnictví. 1. vyd.Karviná; Slezská univerzita, 2005; 390 stran. ISBN 80-7248-287-4, s.300  PUCHINGER, Z. Bankovnictví I. Úvodní kapitoly k problematice bankovní soustavy.

9  Olomouc: UP Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1048-6.  POSPÍŠIL, R., HOBZA, V., PUCHINGER, Z. Finance a bankovnictví. Olomouc: UP  v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1297-7. Dostupné na:  http://knihovna.upol.cz/~bis/databaze/scripta.html  REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví. 2. rozšířené vyd. Praha; Management Press, 2001. 782 stran. ISBN 80-7261- 051-1, s. 584.  VENCOVSKÝ, F.: Vzestupy a propady československé koruny. 1. vyd. Praha; Vysoká škola ekonomická, 2003. 248 stran. ISBN 80-245-0497-9, s. 182.  REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-49-2.

10  Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů  Směrnice Evropského parlamentu a Rady z 22. 3. 2000 č.2000/12/ES o přístupu k činnosti  úvěrových institucí a o jejím výkonu.  Ústava České republiky, zákon 1/1993 Sb.  Zákon České národní rady z 17.12.1992 č.6/1993 Sb. o České národní bance  Zákon 21/1992 Sb. o bankách.  Zákon 87/1995 Sb. o spořitelnách a úvěrových družstvech.  Dvořák P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. Linde, Praha 2005.  Zákon 591/1992 Sb. o cenných papírech.  Zákon 530/1990 Sb. o dluhopisech.

11 1. Obchodní banka jako ekonomický subjekt 2. Členění a rizika bankovních obchodů 3. Etické zásady podnikání bank 4. Regulace bankovních obchodů centrální bankou 5. Úrok jako „cena peněz“

12 1. Úvěrové obchody bank 2. Operace na devizovém trhu 3. Postavení a funkce centrální banky 4. Charakteristika pasivních obchodů 5. Peněžní a kapitálové investiční obchody

13  Seminární práce v předmětu bude mít rozsah 8 až 10 stran a bude v ní uveden zkoumané teoretické téma a informační pramen.

14  Viz směrnice ředitele školy č2/2013

15 Obsah – je napsán na nové stránce a obsahuje názvy jednotlivých kapitol, podkapitol a stránky 1. Úvod – obsahuje hypotézu,kterou se budu zabývat ve své práci – cíl práce 2. Teoretická část – je 1/3 celkové práce 3. Praktická část – 2/3 celkové práce. 4. Závěr – zhodnocení celé práce a odpověď na hypotézu v Úvodu. 5. Seznam použité literatury 6. Přílohy

16  Do 30. dubna v tištěné podobě a svázané ve složce.  Práce odevzdáte konzultantovi seminární práce: Mgr. Marcela Stryjová


Stáhnout ppt "Mgr. Marcela Stryjová.  Seznámení se s problematikou daného studijního programu  Seznámení se s požadavky ke zápočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google