Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM Č.4 Charakteristika bankovních produktů AutorPhDr. Alena Švepešová Tematická oblastMikroekonomie – bankovnictví AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení -oblast bankovnictví RočníkObchodní akademie 3. ročník, Nástavbové studium 2. ročník Datum tvorby ŘÍJEN 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Charakteristika bankovních produktů Zpracovala PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura: Zbyněk Revenda a kol., Peněžní ekonomie a bankovnictví Press Praha 2.vydání 1997 ISBN 80-85943-49- 2, DVOŔÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515

3 Systematizace bankovních produktu 1. Klasické členění - podle bilance banky- výkaz zisku a ztrát (aktiva=struktura majetku, pasiva=zdroje, které majetek financují) a) aktivní obchody b) pasívní obchody c) neutrální obchody

4 Bilance aktiv a pasiv Účetní výkaz, který dává informaci o struktuře majetku daného podniku Levá strana bilance = AKTIVA Pravá strana bilance = PASIVA Každá bilance musí být účetně vyrovnaná CELKOVÁ AKTIVA = CELKOVÁ PASIVA CELKOVÁ AKTIVA = závazky + kapitál CELKOVÁ AKTIVA = cizí + vlastní zdroje

5 Aktivní obchody - jsou v aktivech banky - banka je při nich věřitelem - bance vznikají pohledávky (např. poskytování úvěru) nebo vlastnická práva (např. zakoupení majetkových cenných papíru)

6 Aktiva 1) Pokladní hotovost = hotovostní peníze, včetně bankovek a mincí v zahraniční měny 2) Vklady a úvěry u CB - Povinné minimální rezervy - dobrovolné rezervy 3) Vklady a úvěry u bank pohledávky z obchodu mezi bankami - z obchodu na peněžním trhu - ze zajišťování platebního styku

7 Aktiva 4) Poskytnuté úvěry = veškeré pohledávky za tuzemskými i zahraničními bankovními subjekty členění a) podle doby splatnosti (krátko, středně, dlouhodobé) b) podle rizikovosti (standardní a klasifikované) 5) CP: a) v obchodním portfoliu = CP držené k obchodování a dosažení zisku z cenových rozdílu a změn úrokových sazeb v krátkodobém horizontu(1 rok) členění: dluhopisy a majetkové CP

8 Aktiva b) v bankovním portfoliu (dluhopisy finanční investice) = CP, které má banka v plánu i schopnost držet do splatnosti 6) Hmotný majetek, nehmotný majetek 7) Pohledávky za akcionáři a vlastní akcie 8) Ostatní aktiva

9 PASIVA CIZÍ ZDROJE Banky tyto zdroje získává k časově omezenému použití na úvěrovém principu od věřitelů ZÁVAZKY K BANKÁM ZÁVAZKY KE KLIENTŮM ZÁVAZKY Z EMITOVATELNÝCH OBCHODOVATELNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ REZERVY PODŘÍZENÝ DLUH VLASTNÍ ZDROJE

10 PASIVA (zdroje krytí aktivních bankovních obchodu) 1) zdroje od CB - diskontní a nouzové úvěry - malý význam 2) vklady a úvěry od bank = nesekuritizované zdroje 3) přijaté vklady od různých subjektů (primární vklady) - z nich má banka povinnost držet povinné minimální rezervy (2 procenta) členění a) krátko, středně, dlouhodobé b) běžné vklady (vklady na viděnou) a termínované vklady 4) emise obligací

11 PASIVA BANKY 5) rezervy bank (na krytí ztrát) = zdroje vytvářené na vrub nákladu (to nejsou povinné a dobrovolné rezervy v aktivech) členění: a) zákonné rezervy = podle zákona o rezervách, jsou daňové uznatelným výdajem b) ostatní rezervy 6) rezervní fondy a fondy ze zisku - jsou tvořeny ze zisku po zdanění - zákonný rezervní fond tvořen povinně podle obchodního zákoníku 7) kapitálové fondy - hlavní ážiový fond (rozdíl mezi akcií v nominální hodnotě a akcií v emisní hodnotě) emisní kurz akcií 8) nerozdělený zisk

12 PASIVA 9) základní kapitál (základní jmění)=součet akcií emitovaných bankou 10) podřízený dluh přechod mezi vlastními a cizími zdroji vkladatel je při případném krachu uspokojován až po ostatních věřitelích

13 PASIVA – VLASTNÍ ZDROJE Jsou tvořeny vkladem majitelů banky a zdroji, které banka vytvořila svojí činností Patří sem: Základní jmění Kapitálové fondy Rezervní fondy Nerozdělený zisk

14 PODROZVAHOVÉ POLOŽKY Banky mají povinnost vykazovat dvě skupiny podrozvahových položek 1. POTENCIONÁLNÍ ZÁVAZKY –vyplývají ze směnečných akceptů a indosamentů a jiných písemných závazků a hodnoty dané jako záruky za třetí osoby ÚVĚROVÁ RIZIKA – zahrnují veškeré neodvolatelné závazky banky ze kterých může plynout úvěrové riziko

15 Úroková marže - termín ROZDÍL MEZI PŘIJATÝMI A VYPLACENÝMI ÚROKY ÚROKOVÁ MARŽE – tvoří podstatnou část zisku banky

16 Další členění bankovních produktů 2. Podle funkce pro klienta banky a) depozitní (vkladové produkty) b) finančně úvěrové produkty c) platební zúčtovací produkty d) produkty investičního bankovnictví e) pokladní a směnárenské produkty


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google