Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM Č.9 ÚVĚROVÉ PRODUKTY BANKY Autor PhDr. Alena Švepešová Tematická oblast Mikroekonomie – bankovnictví Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení -oblast bankovnictví Ročník Obchodní akademie 3. ročník, Nástavbové studium ročník Datum tvorby ŘÍJEN 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 ÚVĚROVÉ PRODUKTY BANKY
Zpracovala : PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura: DVOŔÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Linde, ISBN X,

3 ÚVĚR Půjčka na principu návratnosti
Dlužník je ochotný za tuto půjčku zaplatit určitý úrok Poskytování úvěru patří mezi základní činnosti bank V bilanci banky se jedná o aktiva

4 ČLENĚNÍ ÚVĚRŮ (různá hlediska)
Centrální banka Komerční banky BĚŽNÉ Diskontní úvěr: základní a nejpoužívanější úvěr Peněžní - Komerční: kontokorentní, eskontní NOUZOVÉ Diskontní nouzový – vyšší úroková sazba Lombardní úvěr – zajištěný úvěr. Splatný – dní Peněžní Spotřební : hypotéční, Závazkové úvěry Avalové,akceptační, leasingové Dle poskytovatele

5 Členění podle doby splatnosti
Krátkodobé do 1 roku Střednědobé 1 – 4 ROKY Dlouhodobé nad 4 ROKY

6 v cizí měně Členění podle měny v domácí měně
Obrázek použit , v domácí měně v cizí měně

7 Podle právního postavení dlužníka
právnické osoby soukromé osoby veřejné osoby

8 Podle způsobu čerpání jednorázové (čerpání najednou)
po úvěrové lince (postupné čerpání až do stanoveného limitu)

9 PODLE ZPŮSOBU SPLÁCENÍ
ZPŮSOB SPLÁCENÍ JE SJEDNÁNO V ÚVĚROVÉ SMLOUVĚ A) ÚVĚR SPLATNÝ NAJEDNOU V DOBĚ SPLATNOSTI – poskytuje se předem pevně sjednaná doba splatnosti –úroky jsou splatné na konci sjednaných period nejdéle 12 měsíců

10 PODLE ZPŮSOBU SPLÁCENÍ
B)ÚVĚR SPLATNÝ NAJEDNOU PO UPLYNUTÍ VÝPOVĚDNÍ LHŮTY - je poskytován na předem neurčitou dobu, současně je dohodnuta výpovědní lhůta – úvěry jsou splatné v periodách nejdéle 1 rok

11 PODLE ZPŮSOBU SPLÁCENÍ
C)ÚVĚR SPLÁCENÝ V PRAVIDELNÝCH SPLÁTKÁCH – je umořován v pravidelných splátkách ( měsíční,… roční) je sjednaný úmor - -který je pevný, se splátkami úvěru jsou spláceny i úroky (úmor + úrok = splátka)

12 PODLE ZPŮSOBU SPLÁCENÍ
D) ÚVĚR SPLÁCENÝ V PRAVIDELNÝCH ANUITÁCH Splátky jsou po celou dobu ve stejné výši mění se pouze struktura ( úmor – úrok)

13 Členění dle zajištění úvěru
Nezajištěné Zajištěné (Ručené) ručí osoba RUČENÍ osobou nebo ZAJIŠTĚNÍ věcí (movitá nebo nemovitá) Osobní zajištění – ručení – bance ručí za pohledávky vedle příjemce ještě další osoba ( nebo několik osob) Věcné – dává bance právo na určité majetkové hodnoty Podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou – těsně a nerozlučně spojené ( zástava movitých věcí – hypotéky) - nezávislé od zajištěné pohledávky – subjekt má právo na vrácení (depotní směnka)

14 Depotní směnka Druh finanční směnky Směnka je cenný papír
Řídí se zákonem Šekovým a směnečným Depositní čili depotní směnka je směnka, jež má sloužiti pouze k utvrzení závazku, kterou se tedy věřiteli dává záruka (kauce), že dlužník splní pohledávku. Nebývá uváděna do oběhu – zůstává v bance Tato směnka nemá dopředu vyplněnou částku, která se vyplní, až v případě, že dlužník neplní své závazky Zdroj: ,2013

15 Členění dle způsobu úročení
Fixní – pevná úroková sazba na celou dobu splácení úvěru Pohyblivá úroková sazba – vazba na určitou úrokovou sazbu - vazba na vybranou tržní úrokovou sazbu – referenční úrokové sazby jsou typu – LIBOR,PIBOR,FIBOR,PRIBOR - Mezi pohyblivé sazby patří i pokud si banky vyhradí právo její úpravy, pokud dojde k výrazným změnám

16 Zajištění úvěrů - postup
Veškerá opatření s cílem zajistit řádné splácení úvěru prověrka úvěrové způsobilosti podle klienta je stanoven limit rizika kontrola úvěrového subjektu a objektu Zástavní právo v případě neplnění závazků dlužníka má banka právo uspokojit své pohledávky zpeněžením zástavy

17 Části úvěrového procesu – podepsání úvěrové smlouvy
1.Žádost o úvěr 2.Prověření bonity žadatele 3.Stanovení a návrhy o zajištění úvěru 4.Stanocení způsobu úročení a splácení úvěru, splátkový kalendář 5.Uzavření úvěrové smlouvy 6.Průběžná kontrola plnění podmínek úvěrové smlouvy

18 Náležitosti úvěrové smlouvy
údaje o tom, kdo půjčku poskytuje – věřitel údaje o tom, kdo si peníze půjčí – dlužník údaje o výši půjčky – kolik peněz si půjčíte a v jaké měně úrokové sazby – jaké jsou úroky a zda jsou v procentech nebo pevně dané s sankce a penále – jaké pokuty je nutné zaplatit v případě nedodržení podmínek Vzor ke stažení: Zdroj:

19 Náležitosti úvěrové smlouvy
způsob poskytnutí půjčky – jak peníze dlužník obdrží způsob vrácení půjčky – v hotovosti, nebo převodem na účet doba splatnosti – do kdy musí být dluh splaceni úroky

20 Náležitosti úvěrové smlouvy
sankce a penále – jaké pokuty je nutné zaplatit v případě nedodržení podmínek Vzor ke stažení: Zdroj:


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google