Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Moderní škola Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 SADA č. 18 Identifikátor: VY_32_INOVACE_D. 9
SADA č. 18 Identifikátor: VY_32_INOVACE_D Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Název: Vyhlášení ČSR Autor: Mgr. Dita Dudová Anotace: Tato výkladová prezentace seznamuje žáky s událostmi roku 1918, prvními okamžiky a problémy samostatného Československa. Rozsah: 30 minut Pro prezentaci DUMu je nutný následující software: Power Point Klíčová slova: Masaryk, Washingtonská deklarace, muži 28. října, Švehla, Rašín, Kramář, Beneš, národnostní menšiny Ročník: 9. Vzdělávací materiál vytvořen: Ověření ve výuce Třída: IX. Datum: Vyučující: Mgr. Dita Dudová

3 Vznik ČSR

4 1918 http://www. ceskatelevize
1918 8.ledna - Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona - autonomie pro národy Rakouska-Uherska 31. května - Pittsburská dohoda - spojení Čechů a Slováků v samostatném státě 29. června - francouzská vláda uznala právo Čechoslováků na samostatnost

5 1918 16. října Karel I. - návrh autonomie pro Čechy
18. října - Washingtonská deklarace – TGM formuluje principy uspořádání budoucího čs. státu 28. října - nóta ministra zahraničí Andrássyho – ochota R-U jednat o podmínkách příměří

6 - spontánní lidové manifestace (platnost dosavadních zákonů)
28. říjen 1918 - spontánní lidové manifestace - „muži 28. října“- A. Švehla, A. Rašín, J. Stříbrný, F. Soukup, Vavro Šrobár) - vyhlášení vzniku republiky - vydání prvního zákona (platnost dosavadních zákonů)

7 Slovenská národní rada přijala v Martině deklaraci, která deklarovala
30. října 1918 Slovenská národní rada přijala v Martině deklaraci, která deklarovala spojení s českými zeměmi Deklarativní připojení Slováků.

8 14. listopadu 1918 prozatímní Národní shromáždění
sesazení habsburské dynastie Československá republika prezidentem T. G. Masaryk vytvořena 1. československá vláda

9 První československá vláda http://www. ceskatelevize
předseda vlády ministr zahraničních věcí ministr vojenství Karel Kramář Edvard Beneš Milan Rastislav Štefánik (zahynul při letecké havárii u Bratislava při návratu do vlasti)

10 Československá republika (ČSR)
Polsko

11 Národnostní složení

12 Češi Němci Maďaři Rusíni ostatní 51% 14,5% 23,4% 5,6% 3,4% 2,1% Češi
Národnostní složení ČSR Češi Slováci Němci Maďaři Rusíni ostatní 51% 14,5% 23,4% 5,6% 3,4% 2,1% Češi Němci Slováci Maďaři Rusíni ostatní 51% 23,4% 14,5% 5,6% 3,4% 2,1%

13 Čechoslovakismus Československý národ je složen z Čechů a Slováků.
Státním jazykem je jazyk československý (v podobě češtiny a slovenštiny).

14 Němci Maďaři Rusíni ostatní 65,5% 23,4% 5,6% 3,4% 2,1% Čecho-slováci
Národnostní složení ČSR Čecho-slováci Němci Maďaři Rusíni ostatní 65,5% 23,4% 5,6% 3,4% 2,1%

15 Německá menšina - mnozí z tzv. sudetských Němců odmítli vznik ČSR - chtěli se připojit k Rakousku nebo Německu - obsazení pohraničí čs. armádou

16 Ústavní listina Československé republiky
Hlava šestá Ochrana menšin národních, náboženských a rasových § 128 Všichni státní občané republiky Československé jsou si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství. § 131 V městech a okresích, v nichž jest usedlý značný zlomek státních občanů československých jiného jazyka než československého, zaručuje se dětem těchto československých občanů ve veřejném vyučování v mezích všeobecné úpravy vyučovací přiměřená příležitost, by se jim dostalo vyučování v jejich vlastní řeči, při čemž vyučování československé řeči může býti stanoveno povinným.

17 Washingtonská deklarace
V USA Masaryk vytvořil a pak zveřejnil dokument známý jako Washingtonská deklarace: Načrtneme jen hlavní zásady ústav československého národa: konečné rozhodnutí o ústavě samé náleží zákonitě zvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného národa. Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím: ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny budou požívat rovných práv. Vláda bude mít formu parlamentární a bude uznávat zásady iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. 26. října 1918,  T.G. Masaryk a zástupci zúčastněných zemí se sešli ve Filadelfii podepsat deklaraci  společných cílů nezávislých středoevropských národů. Delegace je vyfotografována před Zvonem svobody.

18 Použité zdroje: SHAZZ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KRÁTKÝ, František. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: DARWINEK. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CANI. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: POZNANIAK. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MIŽOCH, Lukáš. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MIŽOCH, Lukáš. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

19 TLUSŤA. http://cs. wikipedia. org [online]. [cit. 4. 11. 2012]
TLUSŤA. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AJAXSMACK. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PEČENKA, M.; LUŇÁK, P. a kol. Encyklopedie moderní historie. Praha: LIBRI, 1995, ISBN X. AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František. Československo Praha: Albatros, 1999, ISBN BUREŠOVÁ, Jana; HÝSEK, Ondřej. Dějepis 9 moderní dějiny. Olomouc: Prodos, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google