Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ 1.07/1.4.00/ NÁZEV PROJEKTU: Novými technologiemi k novým poznatkům II ŠABLONA/ SADA: II/b -15 NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vzniku samostatného Československa a jeho státoprávního uspořádání. Klíčová slova: čs.legie, Washingtonská deklarace, T.G.M., E.Beneš, M.R.Štefánik, , Martinská deklerace, Trianonská smlouva, Prozatimní ústava, Ústava 1920 DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: interaktivní VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Dějepis ROČNÍK: 9. AUTOR: Mgr. Jarmila Boudová VYTVOŘEN (datum, období): září 2011

2 Republika Československá
1/ vznik

3 v čele státu je neomezený vládce 9 10 součást ČSR 11
dvoustátí 2 poslední R-U císař 3 povolání záloh 4 vítěz 1.sv.války 5 prohlášení 6 omilostnění 7 zakladatel ČSR 8 v čele státu je neomezený vládce 9 10 součást ČSR 11 sibiřská železnice 12 zbavování svobody

4 d u a l i s m k r e o b z c h n f t y š á v g ý í

5 Víte, co to byly československé legie?
Kde tyto jednotky operovaly? Víte, která akce je nejvíc proslavila?

6 Washingtonská deklarace – 18. 10. 1918
prohlášení československé nezávislosti exilovou vládou (T. Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš). V deklaraci se mimo jiné uvádí: Československý stát bude republikou, bude zaručena úplná svoboda: svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku práva shromažďovacího a petičního...

7 Církev bude odloučena od státu.
Ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Jaké důvody vedly k tomuto emancipačnímu rozhodnutí? Kdy se ženy staly po milionech ekonomicky nezávislými? Práva menšin budou chráněna. Československý národ provede: dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy, velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci, výsady šlechtické budou zrušeny…

8 http://www.stream.cz/slavnedny/526294-28-rijen-den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko 28.říjen

9 Rozpad Rakouska-Uherska

10 VZNIK ČESKOSLOVENSKA (28. října 1918)
Kde a kým byla vyhlášena nová republika? Jak se po vyhlášení republiky zachovali Němci v pohraničí? Území nového státu: české země v historických hranicích 30.  – Martinská deklarace – Slováci podpořili společný stát smlouva ze Saint Germain ze dne – připojení samosprávného území Podkarpatské Rusi definitivně potvrdila Trianonská smlouva – (Maďarsko uznalo úplnou nezávislost Československa včetně Podkarpatské Rusi)

11

12 Jak se nazývá dům na obrázku. Kde v Praze byste ho našli
Jak se nazývá dům na obrázku? Kde v Praze byste ho našli? (Nápověda: bylo zde vyhlášeno Československo)

13

14 nový stát bude demokratická republika,
Prozatímní ústava (1918) nový stát bude demokratická republika, moc bude rozdělena na tři nezávislé složky: Zákonodárnou Výkonnou Soudní Ústavní listina Československé republiky (1920) platná do název Československá republika až do r – vznik ČSSR přijata Národním shromážděním: Svým pojetím byla tato Ústava založena na existenci národa československého, který má větve českou a slovenskou. To bylo vyvoláno situací, kdy počet Němců v novém státě převyšoval počet Slováků. Státotvorný národ československý však už tvořil dvoutřetinovou většinu.

15 Obr. 1: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
< Obr. 2: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr. 3: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Obr. 4: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < ALPHACENTAURI. Obr. 5: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Obr. 6: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < HANS PETER SCHEAFER. Obr. 7: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Obr. 8: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <


Stáhnout ppt "NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK"

Podobné prezentace


Reklamy Google