Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kudy vlastně putují peníze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kudy vlastně putují peníze"— Transkript prezentace:

1 Kudy vlastně putují peníze
FINANČNÍ GRAMOTNOST Kudy vlastně putují peníze Sociální dávky

2 SOCIÁLNÍ DÁVKY Sociální dávky nárok na dávky má pouze fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR rodina může pobírat více dávek státní sociální podpory souběžně o dávkách státní sociální podpory rozhodují a vyplácejí je úřady práce podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby žádost se podává na předepsaném tiskopisu dávky, které se vyplácí v závislosti na příjmech rodiny: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné dávky, které se vyplácí bez ohledu na příjem rodiny: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné, dávky pro osoby se zdravotním postižením +++ 2

3 Životní minimum Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek
SOCIÁLNÍ DÁVKY Životní minimum Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum. životní minimum = minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb existenční minimum = minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. 3

4 Životní minimum – výpočet
SOCIÁLNÍ DÁVKY Životní minimum – výpočet jednotlivec … Kč druhá a další dospělá osoba ve společné domácnosti … Kč dítě do 6 let … Kč dítě 6-15 let … Kč dítě let (studující) … Kč kalkulačka ŽM Společně posuzované osoby pro výpočet životního minima: rodiče, manželé, registrovaní partneři nezletilé nezaopatřené děti zletilé děti, které i nadále bydlí se svými rodiči jiné osoby, které společně používají byt mezi společné osoby patří i osoby, které se přechodně (z důvodu studia nebo práce) zdržují mimo byt kalkulačky: 4

5 Přídavek na dítě Dávka poskytovaná rodinám s nezaopatřenými dětmi,
SOCIÁLNÍ DÁVKY Přídavek na dítě Dávka poskytovaná rodinám s nezaopatřenými dětmi, má krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima v předchozím kalendářním roce výše příspěvku závisí na věku dítěte do 6 let 500 Kč měsíčně 6-15 let 610 Kč měsíčně 15-26 let 700 Kč měsíčně 5

6 Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič,
SOCIÁLNÍ DÁVKY Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. rodič si může volit výši a tím i délku pobírání příspěvku maximální výše Kč měsíčně dítě do 2 let může navštěvovat jesle max. 46 hodin měsíčně zdravotně postižené dítě max. 6 hodin denně 6

7 SOCIÁLNÍ DÁVKY Dávky pěstounské péče Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi další dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek). 7

8 Dávky pěstounské péče příspěvek na převzetí dítěte 8 000 – 10 000 Kč
SOCIÁLNÍ DÁVKY Dávky pěstounské péče příspěvek na převzetí dítěte 8 000 – Kč příspěvek na úhradu potřeb dítěte 4 500 – Kč měsíčně odměna pěstouna 8 000 Kč měsíčně za 1 dítě Kč měsíčně za 2 děti Kč měsíčně za 3 děti Kč měsíčně za každé další dítě příspěvek na zakoupení motorového vozidla 70 % pořizovací ceny vozidla, nejvýše Kč příspěvek při ukončení pěstounské péče Kč jednorázově osobě, která byla v pěstounské péči 8

9 Porodné Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá
SOCIÁLNÍ DÁVKY Porodné Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Na porodné má nárok pouze žena při narození prvního živě narozeného dítěte, pokud příjem rodiny v uplynulém čtvrtletí nepřesáhne 2,4násobek životního minima. (pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti) Výše porodného narození 1 dítěte Kč narození 2 a více dětí Kč 9

10 Pohřebné Pohřebné je jednorázová sociální dávka, kterou stát vyplácí
SOCIÁLNÍ DÁVKY Pohřebné Pohřebné je jednorázová sociální dávka, kterou stát vyplácí na úhradu nákladů spojených s uspořádáním pohřbu. je určeno pouze na úhradu pohřbu nezaopatřeného dítěte pohřbu rodiče nezaopatřeného dítěte výše dávky: Kč 10

11 se zdravotním postižením
SOCIÁLNÍ DÁVKY Dávky pro osoby se zdravotním postižením Osobám se zdravotním postižením se poskytují speciální dávky, které jim umožňují zlepšení jejich života díky využívání různých pomůcek. příklady pomůcek: 11

12 se zdravotním postižením
SOCIÁLNÍ DÁVKY Dávky pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na péči je určen osobám starším 1 roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Za příspěvek si tyto osoby budou moci zaplatit péči od osoby blízké od jiné osoby z jejich okolí od registrovaného poskytovatele sociálních služeb 800 – Kč měsíčně podle věku a stupně závislosti 12

13 se zdravotním postižením
SOCIÁLNÍ DÁVKY Dávky pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na mobilitu opakující se dávka, na kterou má nárok osoba starší 1 roku, pokud není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a pokud se osoba opakovaně dopravuje nebo je dopravována. 400 Kč měsíčně příklady pomůcek: 13

14 se zdravotním postižením
SOCIÁLNÍ DÁVKY Dávky pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na zvláštní pomůcku nárok má osoba s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením např.: úprava motorového vozidla, speciální komponenty počítače, schodišťová plošina, rozšíření dveří v bytě, signalizace telefonního zvonění, čtecí přístroj pro nevidomé, slepecký psací stroj, vodicí pes,… spoluúčast 10 % pořizovací ceny pomůcky příspěvek až Kč (max Kč za 5 let) příklady pomůcek: 14

15 SOCIÁLNÍ DÁVKY Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže současně 1) jeho náklady na bydlení přesahují součin příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) 2) normativní náklady na bydlení jsou větší nebo rovny součinu příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné měsíční náklady na bydlení (včetně služeb, energií) podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. např.: 4členná rodina s vlastním bydlením ve Všechovicích Kč 4členná rodina v nájemním bydlení v Praze Kč kalkulačka: 15

16 Příspěvek na bydlení Výše příspěvku na bydlení
SOCIÁLNÍ DÁVKY Příspěvek na bydlení Výše příspěvku na bydlení = rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (nebo skutečnými náklady na bydlení, pokud jsou nižší) a součinem příjmu rodiny (nebo životního minima rodiny, je-li vyšší) a zákonného koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). PŘÍSPĚVEK = náklady na bydlení – příjem * 0,30 kalkulačka: 16

17 SOCIÁLNÍ DÁVKY Příspěvek na živobytí Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob. Částka živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb. Výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby/společně posuzovaných osob a příjmem osoby/společně posuzovaných osob, který je snížený o přiměřené náklady na bydlení. Přiměřené náklady na bydlení jsou do výše 30 % příjmu osoby či rodiny (v Praze 35 %). Do okruhu společně posuzovaných osob nepatří osoba, která nastoupila výkon trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby. 17

18 Doplatek na bydlení Podmínky získání nároku na tuto dávku:
SOCIÁLNÍ DÁVKY Doplatek na bydlení Podmínky získání nároku na tuto dávku: - nárok na příspěvek na živobytí - nárok na příspěvek na bydlení Výše doplatku na bydlení je určena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájmu, služeb, energií) zůstala osobě či společně posuzovaným osobám částka živobytí. odůvodněné náklady na bydlení: nájemné, dálkové vytápění, dodávka vody a teplé vody, elektrická energie, plyn, úklid společných prostor, odvoz odpadu,… 18

19 Dávky z nemocenského pojištění
SOCIÁLNÍ DÁVKY Dávky z nemocenského pojištění Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. mateřská (=peněžitá pomoc v mateřství) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ošetřovné nemocenská nárok na dávky z nemocenského pojištění mají osoby, které jsou účastny nemocenského pojištění u zaměstnaných osob je účast povinná, u OSVČ dobrovolná výše dávek z nemocenského pojištění se určuje z denního vyměřovacího základu (podle výše příjmu) dávky vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení 19

20 Podpora v nezaměstnanosti
SOCIÁLNÍ DÁVKY Podpora v nezaměstnanosti Nárok na podporu má občan ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím tzv. náhradních dob (invalidita 3. stupně, péče o dítě do 4 let,…) Délka podpůrčí doby: u osob do 50 let 5 měsíců od 50 do 55 let 8 měsíců nad 55 let 11 měsíců Kdo dostane odstupné, odloží se mu podpora o tolik měsíců, za kolik odstupné dostal. zaměstnanec sám podal výpověď: 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku zaměstnanec dostal výpověď: 2 měsíce 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku 2 měsíce 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku 20

21 SOCIÁLNÍ DÁVKY Zdroj: SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. Praha: Scientia, s. Použité obrázky: obr. 1: XXX Autor: Mgr. Pavel Papežík, vytvořeno v roce 2013, určeno pro 9. ročník ZŠ, předmět Finanční gramotnost, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství, tematický okruh Stát a hospodářství.


Stáhnout ppt "Kudy vlastně putují peníze"

Podobné prezentace


Reklamy Google