Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV"— Transkript prezentace:

1 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV

2 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Nejprve pár slov k výstavbě a investicím. Celý areál vznikl na místě bývalé skládky v lokalitě Pivák v části Zahrádky (viz. přiložená mapa). Investorem bylo město Dolní Bousov, kterému se na výstavbu podařilo v roce 2011 získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši ,- Kč. Zbývajících ,-Kč z celkových nákladů ,-Kč doplatilo ze svého rozpočtu město. Stavbu realizovala firma ZETEZA v období duben až říjen Během března letošního roku byl vybudován ochranný val, který odděluje areál od obytné zóny Zahrádky. Val bude postupně osázen zelení. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi. Běžný provoz bude zahájen v úterý

3 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV

4 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Realizace /2012

5 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV

6 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Stručný popis a charakteristika : Sběrný dvůr je vybudován za účelem třídění a odděleného skladování komunálního, objemného a nebezpečného odpadu. Zároveň slouží jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení. Vytříděné odpady budou dále předávány oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech v platném znění k odvozu a dalšímu využití a odstranění. Zařízení je určeno pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech Bechov, Svobodín, Vlčí Pole, Horní Bousov, Střehom, Ošťovice s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Sběrný dvůr je tvořen oplocenou zpevněnou plochou o rozloze 1640m2. Plocha je přístupná vjezdem z místní komunikace. V blízkosti vjezdu je objekt pro obsluhu se sociálním zařízením. Objekt je napojen na kanalizaci a vodovod. Areál je vybaven průmyslovou váhou pro kontrolu a registraci množství přivezeného odpadu. Na zpevněné ploše jsou rozmístěny kontejnery a je zde umístěn přístřešek pro elektrozařízení. Zařízení je zajištěno proti vnikání neoprávněných osob. Povinností obsluhy je dbát na řádné třídění a ukládání do příslušných nádob a zařízení. Součástí provozování sběrného dvora je vedení řádné evidence převzatých odpadů.

7 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
lokalita Pivák, v části Zahrádky PROVOZOVATEL A VLASTNÍK Město Dolní Bousov, Náměstí T.G.Masaryka 1, Dolní Bousov, IČO ODPOVĚDNÁ OSOBA Jindra Orságová, Městský úřad – ved.odboru místní hospodářství, Náměstí T.G.Masaryka Dolní Bousov, tel. 326  , VEDOUCÍ OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA Miroslav Hercík, tel. XXX XXX XXX PROVOZNÍ DOBA úterý      8:00 – 16:00 čtvrtek    8:00 – 16:00 sobota   8:00 – 12:00 Sběrný dvůr je ZDARMA určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu. Objemný odpad nad 150 kg / rok, stavební odpad nad 150 kg / rok a odběr pneumatik bude zpoplatněn dle platného ceníku. Odpady bude vyvážet a likvidovat firma Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen. Zpětný odběr elektrozařízení budou zajišťovat fy.ASEKOL s.r.o, ELKTROWIN a.s. a EKOLAMP a.s. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Od bude ukládání odpadu kdekoli na veřejném prostranství mimo sběrný dvůr považováno za založení černé skládky a pokutováno až do výše Kč.

8 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV

9 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů: Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety , dřevo (do 150kg/rok na občana zdarma) Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd. Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě (do 150kg/rok na občana zdarma) Pneumatiky : osobní, nákladní (zpoplatněno) Tříděný odpad: PET, sklo, papír, směsný odpad, nápojové kartony, textil Znečištěné obaly : od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd., Sorbenty : hadry od oleje, olejové filtry atd., Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny, Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin, Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

10 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat na sběrném dvoře: Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod., ( pouze kompletní a nerozebrané) Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů Zářivky a výbojky Léky : léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.

11 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat na sběrném dvoře: Elektrozařízením se rozumí malý i velký domácí elektrospotřebič „vše co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie“ Jsou stanoveny i výjimky spotřebičů, které do zpětného odběru nepatří: např. bojlery, klimatizační jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb, akumulační kamna…. Elektrozařízení jsou podle zákona rozděleny do 10. skupin: Velké domácí elektrospotřebiče - ledničky, mrazáky, sporáky, myčky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, trouby na pečení, odsavače par, čističky vzduchu, el.topidla, el.plotny atd …. Malé domácí elektrospotřebiče – vysavače, varné konvice, kulmy, holící a masážní strojky atd….. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Spotřebitelská zařízení Osvětlovací zařízení Elektrické a elektronické nástroje – vrtačky, řezačky, aku šroubováky, pájky, svářečky atd … Hračky, vybavení pro volný čas a sporty Lékařské přístroje Přístroje pro monitorování a kontrolu Automaty

12 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Druhy kontejnerů : Velkoobjemový – komunální a velkoobjemový odpad Velkoobjemový – papír, karton Velkoobjemový – stavební suť a dřevo (stavební)

13 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Druhy kontejnerů : Nádoby na tříděný odpad – PET, sklo, papír, nápojové kartony Kontejnery na elektrozařízení Uzamykatelný přístřešek na elektrozařízení – ledničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, DVD, atd.

14 DIMATEX CS spol.s.r.o. SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Společnosti zajišťující zpětný odběr DIMATEX CS spol.s.r.o.

15 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
KAM S VAŠÍM ODPADEM? Co kam patří a nepatří Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů na tříděný odpad.

16 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Jak třídit odpady? Využitelné typy odpadů Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech. Obecně patří do kontejnerů na tříděné odpady toto: PLASTY Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) SKLO Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo. Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. PAPÍR Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Objemné odpady To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete buďto odvézt na sběrný dvůr nebo v těch obcích, kde sběrný dvůr není, bývají několikrát do roka přistavovány velké kontejnery. Nebezpečné odpady Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr. Nevhazujte nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

17 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Něco na odlehčení ……..

18 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Něco na odlehčení ……..

19 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
PROVOZ : út čt so 8.00 – 12.00 Přestávka – 12.00

20 SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV
Město Dolní Bousov


Stáhnout ppt "SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ BOUSOV"

Podobné prezentace


Reklamy Google