Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídění a způsoby nakládání s komunálním odpadem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídění a způsoby nakládání s komunálním odpadem"— Transkript prezentace:

1 Třídění a způsoby nakládání s komunálním odpadem

2 PAPÍR Zdroj: EKO-KOM ©

3 PLAST Zdroj: EKO-KOM ©

4 SKLO Zdroj: EKO-KOM ©

5 NÁPOJOVÉ KARTONY Zdroj: EKO-KOM ©

6 BIOODPAD Zdroj: EKO-KOM ©

7 Sběrný dvůr kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky d objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod. stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě nebezpečné odpady: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

8 Obchod/lékárna Zpětný odběr: elektro, baterie, zářivky, léky
Zdroj:

9 Směsný komunální odpad
Autor: Šjů © Zdroj: Zdroj: MŽP

10 Zpracovatelské technologie a jejich vliv na životní prostředí

11 SKLÁDKA Výhody skládky nejlevnější způsob zneškodnění odpadu
produkce skládkového plynu Nevýhody skládky zábor půdy ztráta využitelných surovin skleníkový efekt CH4 a CO2 potenciální možnost kontaminace okolí skládky Zdroj: MŽP

12 SPALOVNA Výhody spalovny Produkce energie Rychlost likvidace
Redukce objemu Nevýhody spalovny Znečištění ovzduší Vysoké náklady na provoz Riziko úniku nebezpečných látek do prostředí (Oxid uhličitý, Chlorovodík, fluorovodík, oxid siřičitý, dioxiny, halogenové látky) Produkce kalů obsahujících těžké kovy Malá dostupnost - v ČR pouze 3 spalovny komunálního odpadu Autor: Pavel Culek © Zdroj:

13 SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Výhody spalovny Produkce energie Rychlost likvidace Redukce objemu Likvidace patogenů Nevýhody spalovny Znečištění ovzduší Vysoké náklady na provoz Riziko úniku nebezpečných látek do prostředí Autor: Honza Groh © Zdroj:

14 KOMPOSTÁRNA Výhody kompostárny Levné Návrat živin do půdy
Technologie šetrná k životnímu prostředí Nevýhody kompostárny Velká dopravní vzdálenost z měst Náročnost na čistotu třídění Autor: Antonín Slejška © Zdroj:

15 Materiálové využití Výhody materiálového využití
úspora primárních zdrojů Snížení konečného množství odpadu (omezení skládkování a spalování odpadu) Nevýhody materiálového využití dovozová vzdálenost do zpracovatelských středisek nutno kvalitní třídění často energeticky náročné někdy není poptávka Zdroj: MŽP

16 Hierarchie nakládání s odpady
Předcházení vzniku Opětovné využití Materiálové využití Energetické využití Skládkování


Stáhnout ppt "Třídění a způsoby nakládání s komunálním odpadem"

Podobné prezentace


Reklamy Google