Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Josef Slovák člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Celoživotní učení – Kroměříž 2010 Systémové aktivity Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Josef Slovák člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Celoživotní učení – Kroměříž 2010 Systémové aktivity Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Josef Slovák člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Celoživotní učení – Kroměříž 2010 Systémové aktivity Zlínského kraje v oblasti dalšího vzdělávání

2 Obsah prezentace 1.Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení ve Zlínském kraji 2.Strategie celoživotního učení ČR a její dopad na opatření Zlínského kraje v oblasti dalšího vzdělávání 3.Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje a jeho opatření pro oblast dalšího vzdělávání 4.Významné aktivity v oblasti dalšího vzdělávání ve školách zřizovaných Zlínským krajem 5.Další vzdělávání v rámci mezinárodní spolupráce Zlínského kraje

3 Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení ve Zlínském kraji  realizuje se ve dvou hlavních směrech ostatní formy vzdělávání ve středním a vyšším odborném školství Ve školním roce 2008/2009 se vzdělávání ve středním a vyšším odborném školství v rámci formálního vzdělávání účastnilo 2 004 dospělých (nárůst o 3,8% oproti školnímu roku 2007/2008) vzdělávací akce náležející do neformálního vzdělávání V prvním pololetí šk. roku 2009/2010 školy nabízely celkem 235 kurzů dalšího vzdělávání, kterých se účastnilo celkem 2 116 dospělých.  speciální kategorie: další vzdělávání pedagogických pracovníků hlavní poskytovatelé: Zařízení pro DVPP při SOŠ Otrokovice NIDV, krajské pracoviště Zlín školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem Zdroj: Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

4 Strategie celoživotního učení ČR -výchozí programový dokument v oblasti vzdělávání na období let 2007 - 2015 -na základě analýzy stavu celoživotního vzdělávání vytyčuje základní směry strategického rozvoje předmětné oblasti Implementační plán Strategie -rozpracovává jednotlivá opatření Strategie do dílčích kroků -určuje gestory jednotlivých opatření, termín splnění, způsob a výši finančního zajištění -zásadní dokument také pro kraje - ukládá jim plnění určitých opatření

5 Komise Rady ZK pro rozvoj lidských zdrojů Úkol: 1.metodicky, organizačně a informačně podporovat spolupráci mezi vzdělavateli, asociacemi vzdělavatelů, zaměstnavateli, profesními a sektorovými sdruženími, úřady práce při slaďování nabídky dalšího vzdělávání s poptávkou Opatření Zlínského kraje Komise Rady ZK pro školství Výbor Zastupitelstva ZK pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost → Vytvořit podmínky pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce Opatření Implementačního plánu Strategie s dosahem do krajů

6 Úkol: 2. Podporovat vytvoření informačních uzlů na národní a krajské úrovni pro slaďování požadavků firem a nabídky dalšího vzdělávání, včetně organizace vhodných platforem pro výměnu názorů mezi poskytovateli a uživateli vzdělávání Opatření Zlínského kraje Portál Zkola jako elektronická informační platforma Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje Konference „ŠKOLA VE FIRMĚ – FIRMA VE ŠKOLE“ Týden vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji

7 → Rozvinout nabídku dalšího vzdělávání podle potřeb klientů a zajistit dostupnost vzdělávacích příležitostí Úkol: 1. Grantově podporovat poskytovatele dalšího vzdělávání, kteří vyvíjejí a realizují vzdělávací programy pro rozvoj profesních a přenositelných kompetencí pro znevýhodněné skupiny 2.Vytvořit podmínky pro širší zapojení vzdělavatelů všech typů (soukromých vzdělavatelů i škol) do poskytování dalšího vzdělávání v poptávaných oblastech na základě moderních forem a metod; podporovat přitom jejich vzájemnou spolupráci a efektivní využívání hmotných i odborných kapacit Opatření Zlínského kraje Globální grant OP VK oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji  1. výzva vyhlášena v září 2009 - podpořeno bude celkem 8 žadatelů (z toho 3 školy zřizované ZK), celková podpora 30 mil. Kč  2. výzva se připravuje k vyhlášení v první polovině roku 2010

8 → Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání Úkol: 1.Podpořit uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako nedílnou součást kariérního poradenství a jeho propojení s ostatními pedagogickými, informačními a dalšími nástroji kariérního poradenství Opatření Zlínského kraje Zapojení ZK do projektu UNIV 2 – KRAJE -individuální národní projekt MŠMT, řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání - navazuje na projekt UNIV Trvání projektu: 2009 - 2012 Cíle projektu:  Přeměna středních škol v centra celoživotního učení  Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve středních školách zapojených do projektu  Podpora zapojení dospělé populace do dalšího vzdělávání  Propojení počátečního a dalšího vzdělávání Počet zapojených škol ve ZK: 25

9 Úkol: 2. Rozšířením kapacit poradenských služeb a provázáním jejich jednotlivých složek zajistit komplexnost poradenských služeb a jejich dostupnost pro všechny zájemce ve všech fázích jejich studijního i pracovního života Opatření Zlínského kraje Projekt OPVK, oblast podpory 1.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství Globální grant OP VK – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji Podporované aktivity: - vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání - poskytování poradenských služeb v oblasti dalšího vzdělávání

10 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje → Rozvoj dalšího vzdělávání dospělých na středních a vyšších odborných školách Úkol: 1.Využít možností škol pro účely dalšího vzdělávání 2.Připravovat pedagogy středních škol pro roli lektorů v dalším vzdělávání Opatření: Motivace škol k projektové činnosti v oblastech: - tvorby vzdělávacích modulů v rámci GG 3.2 - dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci OPVK 1.3 - vzdělávání vedení škol v oblasti managementu dalšího vzdělávání - vzdělávání pedagogů pro pozici lektorů v dalším vzdělávání - účasti vedení škol i pedagogů na studijních návštěvách v zahraničí (programy NAEP jako Grundtvig, SVES a další)

11 Významné aktivity v oblasti dalšího vzdělávání ve školách zřizovaných Zlínským krajem Centrum celoživotního vzdělávání při Střední průmyslové škole Uherský Brod - vzdělávání dospělých z řad zaměstnanců firem, široké veřejnosti a rekvalifikace nezaměstnaných pro úřad práce - diagnostická, poradenská a metodická činnost pro potřeby trhu práce, rozvíjení spolupráce s firmami, úřadem práce a dalšími institucemi v oblasti dalšího vzdělávání dospělých - projektová činnost např. Centrum výuky hi-tech technologií, Učící se škola atd.) Střední odborná škola Otrokovice - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - činnost v oblasti informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz - projektová činnost (např. Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje, Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji v projektovém řízení atd.)

12 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oborech IT -projekt společnosti Microsoft -realizuje se ve vzdělávacích centrech po celé ČR (PiL Centres of Education) -pedagog se zaregistruje jako zájemce a vybírá si školení podle svých potřeb -školení jsou bezplatná a poskytována v délce jednoho nebo dvou dní PiL Centres od Education ve Zlínském kraji: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm (koordinátor Ing. Zdeněk Štibinger) Střední odborná škola Otrokovice (koordinátor Mgr. Roman Cibulka) Významné aktivity v oblasti dalšího vzdělávání ve školách zřizovaných Zlínským krajem

13 Další vzdělávání v rámci mezinárodní spolupráce Opatření: Iniciace a motivace vedení škol a pedagogů k účasti na vzdělávaní v zahraničí Organizace studijních cest do zahraničí pro vedení škol Podpora projektové činnosti škol v rámci vzdělávacích programů NAEP (Comenius, Grundtvig, SVES a další) Poskytování informačního servisu pracovníkům škol v oblasti vzdělávání v zahraničí (přes www.zkola.cz)


Stáhnout ppt "Mgr. Josef Slovák člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Celoživotní učení – Kroměříž 2010 Systémové aktivity Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google