Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ REFORMA IV. REFORMA I. PILÍŘE V. REFORMA III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ REFORMA IV. REFORMA I. PILÍŘE V. REFORMA III."— Transkript prezentace:

1 PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ REFORMA IV. REFORMA I. PILÍŘE V. REFORMA III. PILÍŘE VI. REFORMA II. PILÍŘE VII. ČASOVÝ PRŮBĚH REFOREM

2 I. VÝCHODISKA PENZIJNÍ REFORMY V roce 2005 expertní Bezděkova komise posoudila penzijní programy všech parlamentních politických stran. Poradní expertní sbor Ministerstva financí (2. Bezděkova komise) po aktualizaci propočtů vývoje důchodového systému ČR v roce 2010 definoval čtyři cíle pro důchodovou reformu: Fiskální udržitelnost průběžného (PAYG) důchodového pilíře Diverzifikace zdrojů příjmů důchodců Snížení mezigeneračních transferů Zvýšení ekvivalence v českém důchodovém systému (souběžně verdikt ÚS) = > Z těchto cílů vychází v důchodové oblasti programové prohlášení vlády ČR

3 PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE II. VIZE REFORMY

4 II. VIZE ČESKÁ REPUBLIKA VYTVÁŘÍ TŘÍPILIŘOVÝDŮCHODVÝ SYSTÉM Výlučnost průběžného systému v zajišťování penzí je riskantní, bude doplněna zvýšením role fondových pilířů Současný penzijní systém (2011) Penzijní systém cílový (2050) I. II. III. I. II. III. I. Pilíř - průběžný státní důchodový systém II. Pilíř - připravovaný Opt-out III. Pilíř - dobrovolné penzijní spoření (nyní připojištění) od 1994 = > v roce 2050 budou fondové pilíře poskytovat ~ 20% příjmu důchodců

5 1I. VIZE: SPOŘENÍ NA PENZI JE OBVYKLÉ Spoření na penzi je obvyklé, stejně jako více zdrojů příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD 2009) Spoření na důchod má velkou tradici ve vyspělých zemích a zajišťuje podstatnou část příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD)

6 PENZIJNÍ REFORMA 2011 – 2013 V ČESKÉ REPUBLICE III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA

7 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (1) Nároky na důchodový systém se budou zvyšovat: -Průměrný věk dožití v ČR 1990 – 72 let - Průměrný věk dožití v ČR dnes – 77 let - Průměrný věk dožití ve Německo, Francie, Švédsku dnes 80 - 82 let Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects http://esa.un.org/unpp/ - 1990 – 12% občanů nad 65 let - 2010 – 15% občanů nad 65 let - 2050 – 29% občanů nad 65 let Zdroj: Demografická prognóza – UK Kučera 2010

8 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (3) Poměr pracujících a starších občanů se dramaticky změní Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects http://esa.un.org/unpp/

9 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (4) Na trh práce bude v budoucnu vstupovat méně občanů. Do důchodu bude vstupovat v budoucnu více občanů. Věkové složení obyvatelstva (12/2009) přinese vysoké nároky na důchody

10 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (5) Dnes si na důchody půjčujeme. Chybějících 40 miliard (1% HDP) je součástí schodku státního rozpočtu (V roce 2010 celkový schodek 130 mld. Kč) PES: Schodek důchodového účtu by se neúměrně prohluboval

11 IV. REFORMA I. PILÍŘ (1) I. PILÍŘ – ZMĚNY NASTÁVAJÍ K 1. 1. 2012 - Zvyšuje se věková hranice (o 2 měsíce ročně pro muže, o 6 měsíců ročně pro ženy), sjednocení věku poprvé v roce 2041 na 66 let a 8 měsíců - Prodlužování věku nemá stanovenu konečnou hranici - Vyšší valorizace jen zákonnou změnou (nad CPI + 1/3 reálných mezd) - Prodloužení minimální pojištěné doby na 35 (z 30) let - Úprava krácení předčasných důchodů - Spravedlivější výpočet penze z celoživotních příjmů (doposud posledních 25 let) - Úprava výpočtu nově přiznávaných důchodů (v návaznosti na rozhodnutí ÚS)

12 IV. REFORMA I. PIÍŘ (2) Změny I. pilíře zastaví růst jeho deficitu % HDP Rok K 1. lednu 2010 K 1. lednu 2012 Očekávané snížení schodku

13 V. REFORMA III. PILÍŘ (1) III. pilíř nemá dostatečnou kumulaci aktiv Transformace penzijních fondů zachová silné a odstraní slabé stránky III. pilíře: ++ +Vysoké zapojení obyvatelstva již od věkové kategorie 30 let, účinná motivační funkce státního příspěvku + ++17 let poskytuje bezpečnou správu svěřených prostředků ++Vysoký roční objem zaplacených příspěvků 1 % HDP (35,7 mld. v roce 2010), + +Provozní náklady jsou z mezinárodního srovnání na velmi dobré úrovni (v průměru 0,5 % aktiv) +/ -Vysoký potenciál zvyšování příspěvků; nad 500 jen 15 % klientů. - -Kumulaci kapitálu zpomaluje vysoké procento výplat starších účastníků - - - Celkové náklady jsou kvůli značným nákladům na distribuci na vysoké úrovni (cca 1,4 % z aktiv) - - - Penzijní fondy investují velmi konzervativně a nepřinášejí dostatečné zhodnocení prostředků

14 V. REFORMA III. PILÍŘ (2) Transformace zrychlí kumulaci kapitálu ve III. pilíři Prodloužení pásma pro státní příspěvek (500 – 1000 Kč) zvýší příspěvky účastníků Oddělení majetku: = > posílí bezpečnost = > spolu s limity poplatků zúží prostor na náklady, připsaný výnos bude vyšší = > zavedení více investičních profilů vytvoří předpoklady pro lepší zhodnocení

15 VI. REFORMA II. PILÍŘ (1) Pravidla OPT- OUTU budou výhodná pro 50 – 60 % občanů Účast ve II. pilíři přináší výhody dědictví Možnosti výplaty penzí jsou širší než ze současného důchodového systému: a) Doživotní důchod b) Doživotní důchod s pozůstalostní penzí na 3 roky c) Důchod vyplácený po dobu 20 let d) Dědictví a pozůstalostní důchody Nároky na jiné státní penze zůstávají stejné (invalidní, pozůstalostní, vdovské důchody) Mediánová mzdaPrůměrná mzda

16 VI. REFORMA II. PILÍŘ (2) Vytvoříme podmínky pro dostatečnou tvorbu úspor ve II. pilíři - Zapojíme občany do spoření včas (na dobu minimálně 30 let, vstup nejpozději do 35 let) - Dostatečný příspěvek 5% (3+2%) umožní za 30 let naspořit na 1/4 státního důchodu - Pravidla účasti na rozdíl od III. pilíře zajistí přispívání bez výpadků po celou dobu pracovní kariéry = > průměrný účet poroste výrazně rychleji než ve III. pilíři

17 VI. REFORMA II. PILÍŘ (3) Kontrolovaný dopad na veřejné rozpočty - Opt – out přesune jen 3 % hrubých mezd, transformační deficit by měl být omezen na maximálně 0,6 % HDP - (Polsko sazba 7,3 %, Slovensko 9 %, Maďarsko 8 % s výpadkem přes 1 % HDP - Projekce se zapojením 50 % ekonomicky aktivní populace předpokládá roční výpadek pojistného v řádu 20 mld. Kč - Transformační deficit bude od počátku kryt stálými příjmy státního rozpočtu - (změna spodní sazby DPH v roce 2012)

18 VII. ČASOVÁNÍ REFOREM DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU I. Pilíř Únor 2011 Schváleno vládou Srpen 2011 Schváleno parlamentem 1. 1. 2012Účinnost II. a III. Pilíř Únor 2011Koaliční dohoda Červen 2011Návrhy zákonů schváleny vládou Září 2011Návrhy zákonů schváleny poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 28. prosince 2011 Zákony k DR vyšly ve Sbírce zákonů (426 - 428/2011) 28. února 2012Povinná žádost o transformaci penzijního fondu 1. 1. 2013Plná účinnost 1. 1. – 30. 6. 2013Možnost vstupu do II. pilíře pro osoby starší 35 let


Stáhnout ppt "PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ REFORMA IV. REFORMA I. PILÍŘE V. REFORMA III."

Podobné prezentace


Reklamy Google