Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENZIJNÍ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENZIJNÍ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE"— Transkript prezentace:

1 PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE
1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN V. ČASOVÝ PRŮBĚH REFOREM VI. SHRNUTÍ BACK UP

2 I. VÝCHODISKA PENZIJNÍ REFORMY
V roce 2005 expertní Bezděkova komise posoudila penzijní programy všech parlamentních politických stran. Poradní expertní sbor Ministerstva financí (2. Bezděkova komise) po aktualizaci propočtů vývoje důchodového systému ČR v roce 2010 definoval čtyři cíle pro důchodovou reformu: Fiskální udržitelnost průběžného (PAYG) důchodového pilíře Diverzifikace zdrojů příjmů důchodců Snížení mezigeneračních transferů Zvýšení ekvivalence v českém důchodovém systému (souběžně verdikt ÚS) = > Z těchto cílů vychází v důchodové oblasti programové prohlášení vlády ČR

3 PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE
II. VIZE REFORMY

4 II. VIZE ČESKÁ REPUBLIKA VYTVÁŘÍ TŘÍPILIŘOVÝDŮCHODVÝ SYSTÉM
Výlučnost průběžného systému v zajišťování penzí je riskantní, bude doplněna zvýšením role fondových pilířů Současný penzijní systém (2011) Penzijní systém cílový (2050) I II III I II III. Pilíř - průběžný státní důchodový systém Pilíř - připravovaný Opt-out Pilíř - dobrovolné penzijní spoření (nyní připojištění) od 1994 = > v roce 2050 budou fondové pilíře poskytovat ~ 20% příjmu důchodců

5 1I. VIZE: SPOŘENÍ NA PENZI JE OBVYKLÉ
Spoření na penzi je obvyklé, stejně jako více zdrojů příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD 2009) Spoření na důchod má velkou tradici ve vyspělých zemích a zajišťuje podstatnou část příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD)

6 II. VIZE: CÍLE PENZIJNÍ REFORMY
Cíle NERVu v programovém prohlášení Fiskální udržitelnost Diverzifikace příjmů důchodců Snížení mezigeneračních transferů Posílení zásluhovosti Udržitelnost I. průběžného pilíře Alespoň 50% nových důchodců má příjem z II. pilíře II. pilíř poskytuje ~1/4 příjmu z průběžného státního sytému Úpravy III. pilíře zvýší kumulaci dobrovolných úspor na stáří = > Kombinovaný příjem z průběžného a fondových pilířů zajistí přiměřený důchod bez ohrožení státních financí neúměrnými dluhy I II III. Cílový penzijní systém 2050

7 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (1)
Nároky na důchodový systém se budou zvyšovat: - Průměrný věk dožití v ČR 1990 – 72 let Průměrný věk dožití v ČR dnes – 77 let Průměrný věk dožití ve Německo, Francie, Švédsku dnes let Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects 1990 – 12% občanů nad 65 let 2010 – 15% občanů nad 65 let 2050 – 29% občanů nad 65 let Zdroj: Demografická prognóza – UK Kučera 2010

8 PENZIJNÍ REFORMA 2011 – 2013 V ČESKÉ REPUBLICE
III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA

9 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (2)
1. STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA PŘINÁŠÍ ZNAČNÝ TLAK NA PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně > 40 mld. Kč Přibylo důchodců (~ 10 mld. Kč) Ubylo zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) Mimořádná valorizace 2006 a 2007 (~15 mld. Kč) 2. MALÝ ROZVOJ SOUKROMÝCH ÚSPOR NA STÁŘÍ 3. NEVHODNÁ REGULACE PENZIJNÍCH FONDŮ A JEJICH MALÉ VÝNOSY

10 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (3) Poměr pracujících a starších občanů se dramaticky změní
Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects

11 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (4)
Věkové složení obyvatelstva (12/2009) přinese vysoké nároky na důchody Na trh práce bude v budoucnu vstupovat méně občanů. Do důchodu bude vstupovat v budoucnu více občanů.

12 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (5)
PES: Schodek důchodového účtu by se neúměrně prohluboval Dnes si na důchody půjčujeme. Chybějících 40 miliard (1% HDP) je součástí schodku státního rozpočtu (V roce 2010 celkový schodek 130 mld. Kč)

13 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (6) Budoucí schodek přesahuje možnosti veřejných rozpočtů
Co by znamenalo pokrýt v budoucnu schodek 4% HDP = 150 mld. Kč Zvýšení DPH o 1% = 16 mld. Kč Zvýšení pojistného o 1% = 11 mld. Kč Prodloužení věku odchodu do důchodu o 1 rok = 15 – 20 mld. Kč Snížení všech vyplácených důchodů o 10% = 35 mld. Kč Budeme si půjčovat - zvýšení státního dluhu – do 10 let kolaps státních financí Zvýšení daní firem o 1% = 7 mld. Kč Zvýšení daní občanů o 1% = 6 mld. Kč Pokrytí schodku bez reformy By přesáhlo možnosti veřejných rozpočtů.

14 PENZIJNÍ REFORMA 2011 – 2013 V ČESKÉ REPUBLICE
IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN JAKÉ CÍLE SLEDUJEME JAKÝMI OPATŘENÍMI CÍLE DOSÁHNEME

15 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (7) III
III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (7) III. pilíř nemá dostatečnou kumulaci aktiv Transformace penzijních fondů zachová silné a odstraní slabé stránky III. pilíře: ++ + Vysoké zapojení obyvatelstva již od věkové kategorie 30 let, účinná motivační funkce státního příspěvku let bez jakýchkoliv incidentů, poskytuje bezpečnou správu svěřených prostředků ++ Vysoký roční objem zaplacených příspěvků 1 % HDP (35,7 mld. v roce 2010), + + Provozní náklady jsou z mezinárodního srovnání na velmi dobré úrovni (v průměru 0,5 % aktiv) +/ - Vysoký potenciál zvyšování příspěvků; nad 500 jen 15 % klientů. - - Kumulaci kapitálu zpomaluje vysoké procento výplat starších účastníků Celkové náklady jsou kvůli značným nákladům na distribuci na vysoké úrovni (cca 1,4 % z aktiv) Penzijní fondy investují velmi konzervativně a nepřinášejí dostatečné zhodnocení prostředků

16 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (1) I. PILÍŘ – ZMĚNY NASTÁVAJÍ K 1. 1. 2012
Zvyšuje se věková hranice (o 2 měsíce ročně pro muže, o 6 měsíců ročně pro ženy), sjednocení věku poprvé v roce 2041 na 66 let a 8 měsíců Prodlužování věku nemá stanovenu konečnou hranici Vyšší valorizace jen zákonnou změnou (nad CPI + 1/3 reálných mezd) Prodloužení minimální pojištěné doby na 35 (z 30) let Úprava krácení předčasných důchodů Spravedlivější výpočet penze z celoživotních příjmů (doposud posledních 25 let) Úprava výpočtu nově přiznávaných důchodů (v návaznosti na rozhodnutí ÚS)

17 Změny I. pilíře zastaví růst jeho deficitu
IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (2) Změny I. pilíře zastaví růst jeho deficitu % HDP K 1. lednu 2010 K 1. lednu 2012 Očekávané snížení schodku Rok

18 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (3) Proč reforma 1. pilíře nestačí
I když se zaměstnanost starších občanů v ČR zvyšuje (dnes cca 47 %), každému se nepodaří udržet souvislou pracovní kariéru až do důchodového věku

19 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (4) Pravidla OPT- OUTU budou výhodná pro 50 – 60 % občanů Účast ve II. pilíři přináší výhody dědictví Možnosti výplaty penzí jsou širší než ze současného důchodového systému: Doživotní důchod Doživotní důchod s pozůstalostní penzí na 3 roky Důchod vyplácený po dobu 20 let Dědictví a pozůstalostní důchody Nároky na jiné státní penze zůstávají stejné (invalidní, pozůstalostní, vdovské důchody) Mediánová mzda Průměrná mzda

20 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (5) Vytvoříme podmínky pro dostatečnou tvorbu úspor ve II. pilíři
Zapojíme občany do spoření včas (na dobu minimálně 30 let, vstup nejpozději do 35 let) Dostatečný příspěvek 5% (3+2%) umožní za 30 let naspořit na 1/4 státního důchodu Pravidla účasti na rozdíl od III. pilíře zajistí přispívání bez výpadků po celou dobu pracovní kariéry = > průměrný účet poroste výrazně rychleji než ve III. pilíři

21 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (6) Vytvoříme podmínky pro bezpečné a výhodné investování
Ve II. i III. Pilíři bude přísně odděleno hospodaření od majetku klienta Vytvoříme podmínky pro využívání vhodného způsobu investování podle životních fází účastníků II. i III. pilíře 4 povinné investiční strategie ve II. pilíři umožní transparentní a přehledné rozhodování Investiční strategie budou podléhat regulaci rizika Povinný autopilot zabrání poklesu hodnoty před odchodem do důchodu

22 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (7) Uspořádání II. pilíře bude vysoce efektivní
Jednotné inkaso pojistného využije výhody ekonomie z rozsahu a centrálního registru pojištění Centrální registr smluv důchodového spoření sníží náklady spojené s uzavíráním smluv a přestupy mezi penzijními společnostmi Pro vedení osobních účtů budou využity existující softwary Vytvoříme konkurenci v klíčové oblasti, zhodnocování úspor Neefektivní výdaje na obchod a propagaci omezíme regulací poplatků za správu a regulací distribučních nákladů

23 PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (8) SCHÉMA PROCESŮ II. PILÍŘE JIM
Reforma pro II. pilíř navrhuje efektivní rozdělení činností mezi stát a komerční sektor; JIM (jedno inkasní místo) Výběr pojistného Evidence účastníků SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI Správa osobních účtů Výpočet nav Operace na osobních účtech Správa aktiv Výpočet aktuální hodnoty majetku (NAV) Komunikace s účastníky Údaje o smlouvách Pojistné a o vyměřovacím základu Informace o platbách Platby pojistného Nové smlouvy ÚČASTNÍCI 2. PILÍŘE Žádosti, změny Informace ZAMĚSTNAVATELÉ OSVČ Přehledné rozdělení činností přinese nízké náklady

24 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (9) Struktura poplatků motivuje správce k dobrému výsledku
Základní poplatky jsou nízké (příklad pro konzervativní, vyváženou a dynamickou strategii Vyšší poplatek si správce zaslouží jen za zhodnocení, které klientům přinese Výpočet odměny za výkonnost zohledňuje případný pokles minulého období a chrání před neúměrnými náklady při kolísání hodnoty majetku

25 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (10) Kontrolovaný dopad na veřejné rozpočty
Opt – out přesune jen 3 % hrubých mezd, transformační deficit by měl být omezen na maximálně 0,6 % HDP (Polsko sazba 7,3 %, Slovensko 9 %, Maďarsko 8 % s výpadkem přes 1 % HDP Projekce se zapojením … mil. klientů předpokládá roční výpadek pojistného …. Mld. Kč Transformační deficit bude od počátku kryt stálými příjmy státního rozpočtu (změna spodní sazby DPH v roce 2012)

26 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (11) Transformace zrychlí kumulaci kapitálu ve III. pilíři
Prodloužení pásma pro státní příspěvek (500 – 1000 Kč) zvýší příspěvky účastníků Oddělení majetku: = > posílí bezpečnost = > spolu s limity poplatků zúží prostor na náklady, připsaný výnos bude vyšší = > zavedení více investičních profilů vytvoří předpoklady pro lepší zhodnocení

27 PENZIJNÍ REFORMA 2011 – 2013 V ČESKÉ REPUBLICE
V. ČASOVÝ PRŮBĚH REFOREM

28 V. ČASOVÁNÍ REFOREM DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU
I. Pilíř Únor Schváleno vládou Srpen Schváleno parlamentem Účinnost II. a III. Pilíř Únor 2011 Koaliční dohoda Červen 2011 Návrhy zákonů schváleny vládou Září 2011 Návrhy zákonů schváleny poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Listopad Očekávaná účinnost Leden 2012 Povinná žádost o transformaci penzijního fondu Plná účinnost

29 VI. SHRNUTÍ nižší než Dnes. .
Za 30 – 40 let se zdvojnásobí počet občanů ČR nad 65 let Na udržení dnešní úrovně důchodů bychom potřebovali dalších cca 150 mld. Pokrýt schodek 150 mld. znamená: - zvýšit pojistné z 28% na 40%, nebo - zvýšit DPH na 25 – 26% (jednotná sazba), nebo - zvýšit daň firem z 19% na dvojnásobek, nebo - zvýšit daň FO z 19% na dvojnásobek, nebo - prodloužit věk odchodu do důchodu z 65 na let, nebo - snížit všechny vyplácené penze (i invalidní) o 1/3 Důchody od státu budeme dostávat později a budou nižší než Dnes. . POTŘEBUJEME POSÍLIT DALŠÍ ZDROJE PŘÍJMU DŮCHODCŮ

30 BACK UP

31 VII. TRENDY V ZAHRANIČNÍCH DŮCHODOVÝCH SYSTÉMECH (1)
I. pilíř: Věková hranice ve vyspělých zemích se posouvá nad 65 let AKTUÁLNÍ ZMĚNY: Německo, probíhá posun 65 na 67 let (2030) Holandsko, probíhá posun 65 – 66 let (2020), návrh 67 (2026) Dánsko, rozhodnuto o posunu 65 – 67 let (…) Francie, zvýšení minimální pojištěné doby na 166 trimestrů Velká Británie

32 VII. TRENDY V ZAHRANIČNÍCH DŮCHODOVÝCH SYSTÉMECH (2)
I. pilíř: Snižují se benefity z valorizace vyplácených důchodů ODKLON OD PARTICIPACE NA RŮSTU MEZD Snaha o skloubení finanční udržitelnosti systému a zároveň sociální adekvátnosti (plná mzdová valorizace není ufinancovatelná, pouze inflační vede k postupnému snižování životní úrovně seniorů a sociálnímu napětí) Různé kombinace valorizačního mechanismu reagující na růst inflace/mezd (např , 70+30, 50+50) Zpravidla existence pravidelného (každoročního) přezkumu GARANCE UDRŽENÍ KUPNÍ SÍLY NAHRAZOVÁNA VAZBOU NA EKONOMICKÝ VÝVOJ (VÝBĚR POJISTNÉHO) Německo – vazba na vybrané pojistné, valorizace 2004 – 2009 průměrně 0,4 % p.a. Švédsko – vazba na vybrané pojistné, pokles penzí v roce 2010 POSILUJE SE KRÁCENÍ PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ Francie, státní zaměstnanci 5 % ročně (z 0,5 % ročně) ČR postupné krácení při předčasném důchodu 0,9 - 1,2 – 1,5 % Možnost částečných důchodů (např. pobírání ½, 1/3 důchodu)

33 VII. TRENDY V ZAHRANIČNÍCH DŮCHODOVÝCH SYSTÉMECH (3)
Kapitálové pilíře: AUTOMATICKÝ VSTUP DO SYSTÉMU: Nový Zéland 2008 Velká Británie 2012 Slovensko 2012 ODCHOD od DB (dávkově definovaných plánů = vázanost na jednoho zaměstnavatele) Velká Británie 5,6 mil. účastníků (1985) -> 2,6 mil. účastníků (2010) Změna ve filozofii: flexibilní trh práce vyžaduje profesní mobilitu a nikoliv „připoutání“ zaměstnance k podniku INVESTOVÁNÍ PODLE ŽIVOTNÍHO CYKLU & AUTOPILOT SNIŽOVÁNÍ INVESTIČNÍHO RIZIKA Švédsko 2011 UPRAVY GARANCÍ OMEZUJÍCÍCH RACIONÁLNÍ ALOKACI PROSTŘEDKŮ Česká republika III. pilíř 2013 SNIŽOVÁNÍ VÝŠE POJISTNÉ SAZBY V POVINNÝCH SYSTÉMECH (Pobaltí, Polsko) jako reakce na současnou krizi

34 PROCENTO SENIORŮ POD HRANICÍ CHUDOBY
Ústavní soud vytýká státnímu důchodovému systému přílišnou solidaritu, tzn. nízké důchody pro zaměstnance s vysokými příjmy Současná solidarita má cenné přínosy Snížení solidarity a vyšší zásluhovost státních důchodů by situaci zhoršila II. Pilíř bude plně zásluhový = > Přesun ekvivalence do II. pilíře umožní zachovat v I. pilíři vysokou míru solidarity

35 FINANCOVÁNÍ DŮCHODŮ – POJISTNÉ / DANĚ
i s 25 % pojistného bude v ČR sazba jednou z nejvyšších V řadě evropských zemí je běžné, že na výplatu důchodů stát pojistné doplní jinými výdaji státního rozpočtu (zelená část grafu) S nižším pojistném kryje stát obvykle vyšší nároky na důchody (ČR 9,6 % v roce 2010) Nižší sazba pojistného do veřejného systému umožňuje v jiných zemích odvádět pojistné do (obvykle zaměstnaneckých) penzijních fondů Zdroj databáze OECD, EU 2008


Stáhnout ppt "PENZIJNÍ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google