Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program “Evropa pro občany” 2007-2013 Evropská komise Vzdělání a kultura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program “Evropa pro občany” 2007-2013 Evropská komise Vzdělání a kultura."— Transkript prezentace:

1 Program “Evropa pro občany” 2007-2013 Evropská komise Vzdělání a kultura

2 Cíle programu  aktivní role občanů  evropská identita  pocit sounáležitosti s EU  tolerance a vzájemné porozumění

3 Snaha programu  Rozvíjet vědomí evropské identity založené na společných hodnotách, historii a kultuře společných hodnotách, historii a kultuře  Posilovat pocit sounáležitosti s Evropskou unií  Zvyšovat vzájemné porozumění mezi občany EU, respektovat kulturní a jazykové EU, respektovat kulturní a jazykové odlišnosti a přispívat k dialogu mezi odlišnosti a přispívat k dialogu mezi kulturami kulturami

4 Struktura programu 4 akce: 4 akce: 1. Aktivní občané pro Evropu (Active citizens for Europe) 2. Aktivní občanská společnost v Evropě (Active civil society in Europe) 3. Společně pro Evropu (Together for Europe) 4. Aktivní evropská paměť (Active European Remembrance)

5 Společně… Akce1: Aktivní občané pro Evropu 2 opatření: 1. 1. Partnerství měst (Town-twinning) - networking partnerských měst - víceleté projekty partnerských měst 2. 2. Občanských projektů Novinky: víceleté partnerství měst, občanské panely, doprovodná opatření

6 Úvahy o Evropě… Akce 2:Aktivní občanská společnost v Akce 2: Aktivní občanská společnost v Evropě Evropě Cílové skupiny: Think thanks a Organizace občanské společnosti 2 druhy finanční podpory :   Příspěvek na provozní náklady   Podpora nadnárodních projektů

7 Zviditelnění Evropy… Akce 3: Společně pro Evropu Aktivita směřující ke:  Zviditelnění programu a jeho hlavních cílů  Rozšíření výsledků programu Půjde zejména o:  Konference  Studie a výzkumy veřejného mínění  Informační nástroje např. internetový portál

8 Poučme se z historie… Akce 4: Aktivní evropská paměť  Připomínka obětí nacismu a stalinismu  Péče o památná místa a archivy spojené s rasovým a třídním pronásledováním

9 Priority  Budoucnost EU a její hodnoty  Aktivní evropské občanství – účast občanů na veřejném životě  Mezikulturní dialog a spolupráce  Zaměstnanost, sociální soudržnost v EU a TUR Priority na rok 2007:  Rovné příležitosti pro všechny  Poznávání nových členů EU

10 Co je dobré v projektu zohlednit  Propagace evropských hodnot  Učení se nepřímou cestou  Dobrovolnictví – dobrovolná práce občanů  Nadnárodní aspekt a místní dimenze  Propagace kulturní a jazykové různorodosti  Hodnocení a rozšiřování výstupů projektů  Rovnocenný přístup

11 CÍLE = ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT AKCE 1AKCE 2AKCE 3AKCE 4 Skrze jaké aktivity DŮLEŽITÁ TÉMATA STÁLÁROČNÍ Soustředící se na důležitá témata Horizontální rovina EVROPSKÉ HODNOTY UČENÍ NEPŘÍMOU CESTOU DOBROVOLNICTVÍ NADNÁRODNÍ ASPEKT KULTURNÍ A JAZYKOVÁ RŮZNORODOST ROVNOCENNÝ PŘÍSTUP ZHODNOCENÍ VÝSTUPŮ Respektující určité principy Projekt

12 Komu je program určen  Místní správě a samosprávě  Evropským organizacím, které se zabývají výzkumem veřejné politiky (think-tanks)  Občanským iniciativám  Neziskovým organizacím  Odborovým organizacím  Vzdělávacím institucím  Dobrovolnickým centrm  Dobrovolnickým centrům  Amatérským sportovním klubm  Amatérským sportovním klubům

13 Které země se mohou do programu zapojit? Členské země EU Členské země EU Kandidátské země za podmínky uzavření dohody o přistoupení k programu Kandidátské země za podmínky uzavření dohody o přistoupení k programu Země ESVO, které jsou smluvními stranami dohody o společné ekonomické spolupráci EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) - za podmínky uzavření dohody o přistoupení k programu Země ESVO, které jsou smluvními stranami dohody o společné ekonomické spolupráci EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) - za podmínky uzavření dohody o přistoupení k programu Země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo) – za podmínky uzavření dohody o přistoupení k programu Země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo) – za podmínky uzavření dohody o přistoupení k programu

14 Rozpočet programu: 215 millionů €  45% Akce 1  31% Akce 2  10% Akce 3  4% Akce 4

15 Programový průvodce Obsah:  Nahrazuje jednotlivé výzvy  Bude platit po celé období trvání programu, aktualizován bude formou dodatků  Český překlad je k dispozici na webových stránkách EACEA http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

16 Programový průvodce

17 Kontakty Evropská komise Generální ředitelství pro vzdělání a kulturu (DG EAC) Unit D4 T: +32 (2) 296 29 73 e-mail: eac-united4@ec.europa.eu www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

18 Kontakty EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) T: +32 (2) 295 26 85 F: +32 (2) 296 23 89 e-mail: eacea-info@ec.europa.eu http://eacea.cec.eu.int http://eacea.cec.eu.int

19 Kontakty Mgr. Jitka Zamrazilová Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech T: +420 220 143 755 e-mail: zamrazilova@vlada.cz


Stáhnout ppt "Program “Evropa pro občany” 2007-2013 Evropská komise Vzdělání a kultura."

Podobné prezentace


Reklamy Google