Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_15 Název vzdělávacího materiáluZálohování dat Jméno autoraIng. Bulka Josef Tématická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_15 Název vzdělávacího materiáluZálohování dat Jméno autoraIng. Bulka Josef Tématická."— Transkript prezentace:

1 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_15 Název vzdělávacího materiáluZálohování dat Jméno autoraIng. Bulka Josef Tématická oblastObecné pojmy informatiky a přenos dat Vzdělávací oborVšechny obory školy PředmětInformační a komunikační technologie Ročník1. a 2. ročník Rozvíjené klíčové kompetenceKompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální a personální. Průřezové témaInformační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti. „EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

2 Časový harmonogram06/2012 – 03/2014 Použitá literatura a zdrojeInternet – Wikipedia Klimeš, Skalka,Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředkyDataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. AnotaceProblematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu září 2012 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Josef Bulka.

3

4 Informace ve formě dat, které máme uloženy v počítači je nutno chránit před jejich ztrátou nebo zničením. Nejjednodušší způsob uložení informací z hlediska archivace a záloh dat je na síti nebo sítovém úložišti na Internetu. Nemůžeme však spolehlivě vyloučit přístup k nim, neoprávněným osobám Pokud počítač nebude zapojen v síti a díky tomu ani přístupný pro potenciálního škůdce, nebude však přístupný ani oprávněným osobám, kvůli kterým je síť vytvářena.

5 Základní požadavky na přístup a zabezpečení dat: Ochrana údajů před zničením - chyba softwaru, hardwaru nebo lidského faktoru. Dostupnost údajů - zabezpečení, aby údaje byly dostupné vždy, když jsou potřeba, Sledování změn - evidence, kdo data vytvořil, nějakým způsobem měnil, nebo mazal, Autorizace přístupu k údajům - zabezpečit, aby se k údajům dostali jen oprávněné osoby,

6 Chyby uživatele – začátečníci a méně zdatní uživatelé IT. Chyby softwaru – neotestované programy mohou data znehodnotit, odstranit nebo přepsat. Poruchy hardwaru - technická závada způsobená stárnutím materiálu nebo neočekávaná porucha pevného disku, přírodní katastrofy nebo silné magnetické vyzařování. Úmyslné zničení - fyzický útok jiné osoby na počítačový systém za účelem krádeže dat nebo jejich zničení atd. Co může způsobit ztrátu nebo zničení dat:

7 Máme noho možností, jak své data chránit, ale nejefektivnějším a univerzálním způsobem chráníme svá data tak, že je zálohujeme (archivujeme). V případě, že zálohy máme umístěné v dostatečně vzdálené a zabezpečené lokalitě, máme jistotu uchování údajů i v případě fyzických útoků na hardware nebo živelných katastrof. Zálohování může probíhat v těchto základních režimech. Online – Zálohování dat počítače za jeho běžného chodu. Offline - Zálohování je prováděno mimo běžný provoz počítače. (speciální média).

8 Vytváření záložních kopií: Vícenásobné kopie souboru jsou vytvářené během ukládání údajů v systému ( více pevných disků - RAID). Versionování záloh - vytváří se více verzí záloh, na záznamovém médiu (původní soubor a nový soubor), v případě problému můžeme postupujeme zpětně až k jeho vzniku. Úplné+Inkrementální kopírování - vytvoření kompletní zálohy označené jako kontrolní bod a následně jen ze zálohování změněných údajů. Zaznamenávání změn - využívá kontrolní bod, od kterého se nezaznamenávají změněné údaje, ale realizované změny (žurnálový způsob).

9 Technická média a zařízení pro ukládání zálohovaných dat: Magnetická páska - Nevýhodou je vysoká pořizovací cena páskové jednotky, výhodou, nízká cena médií. Pevný disk - výhodou disku je nízká přístupová doba, kapacita a snadnost použití. Pro zálohování se často využívají externí disky. NAS(Network Attached Storage) - je pevný disk nebo pole pevných disků, které je připojeno k lokální síti. Optické disky - výhodou u těchto medií je hlavně cena a dostupnost. (dnes především DVD a BD disky)

10 Vzdálená zálohovací služba Vysokorychlostní internet umožňuje pro firmy i domácností, zálohovat data tak že zabraňuje možnému zničení záloh v důsledku požáru, povodní či jiných nenadálých situací. Nevýhodou je pouze pomalejší průběh zálohování v porovnání s klasickými paměťovými medii a zneužití citlivých dat ze záloh, třetí osobou (cracker), která se může k těmto datům dostat. V současnosti tyto služby zažívají velký rozmach. Jsou většinou zdarma, nabízejí však omezené možnosti zálohování a menší kapacitu úložného prostoru.

11 Příklady nejčastěji používaných online zálohovacích služeb: Adrive - vše se nastavuje, uplouduje a stahuje přes prohlížeč (50GB dat) Dropbox (5GB – zdarma), větší kapacita placená Humyo Windows Live Mesh (DSkyDrive) – produkt firmy Microsoft (5GB) Whitestore

12

13 Zadání1 Vyjmenujte a stručně popište technická média a zařízení pro zálohování dat, které máte možnost využívat na svém počítači, nebo školní síti. Na Internetu, najděte jejich nejmodernější řešení. Zadání2 Podle výše uvedeného výkladu, navštivte stránky poskytovatelů on-line zálohovacích služeb, na Internetu. Proveďte porovnání jejich možností, včetně kapacity pro uložení dat a pro kterou službu byste se rozhodli.

14

15 1.Online zálohování dat je prováděno: a)V přesně stanoveném časovém intervalu uživatelem. b)Za běžného provozu počítače. c)Je prováděno mimo běžný provoz počítače. 2.Offline zálohování dat je prováděno: a)Za běžného provozu počítače. b)Je prováděno mimo běžný provoz počítače. c)V přesně stanoveném časovém intervalu uživatelem.

16 3.Nejpomalejší proces zálohování je prováděn na záznamové médium kterým je : a)DVD neb BD disk. b)Magnetická páska. c)NAS disky. 4.Zálohovací médium pracující s optickým diskem je: a)Magnetická páska. b)NAS disky. c)DVD neb BD disk.

17 5.Potřeba tzv. RAID pole, složeného z několika disků, je potřeba především při : a)Vícenásobných kopiích souborů. b)Při versionování záloh. c)Při zaznamenávání změn software. 6.Vzdálená zálohovací služba, může být prováděna prostřednictvím: a)Magnetické pásky. b)HDD disku. c)Pomocí Internetu a služby Dropbox.

18 1.http://www.adrive.comhttp://www.adrive.com 2.https://www.dropbox.comhttps://www.dropbox.com 3.https://www.humyo.comhttps://www.humyo.com 4.http://windows.microsoft.com/cs-cz/skydrive/http://windows.microsoft.com/cs-cz/skydrive/ 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/zálohování dathttp://cs.wikipedia.org/wiki/zálohování dat 6.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec -Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN 978-80-89132-71-3 7.Jiří Plášil – PC pro školy, nakladatelství Kopp, České Budějovice 2003.ISBN 80-7232-206-0 Seznam odkazů a použité literatury:


Stáhnout ppt "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_15 Název vzdělávacího materiáluZálohování dat Jméno autoraIng. Bulka Josef Tématická."

Podobné prezentace


Reklamy Google