Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov"— Transkript prezentace:

1 Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_2_07 Název vzdělávacího materiálu Vnější paměti – optická záznamová média Jméno autora Ing. Bulka Josef Tematická oblast Hardware počítačů a operační systémy Vzdělávací obor Všechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník 1. a 2. ročník Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, pracovní, sociální, komunikativní a personální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti. EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/

2 Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia
Časový harmonogram 1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.

3 Vnější paměti – optická záznamová média
Ing. Bulka Josef

4 Optické záznamové médium je disk o průměru 120 mm s unášecím otvorem uprostřed.
Na rozdíl od HDD nemá plotny a data jsou ukládána místo na soustředné kruhové stopy na jedinou spirálovitou stopu, začínající u středu disku, na které jsou stejně dlouhé sektory. Logické hodnoty 1 a 0, jsou realizovány odraznými ploškami (poli, landy) a rozptylovými dírami (pity). Při průchodu snímací (čtecí) optické hlavy dochází k odrazu nebo rozptylu laserového paprsku.

5 Zobrazení pitů a landů na záznamovém optickém médiu CDROM
Stopa CD-ROM Zdroj – Autor:freiermensch Disk CD-ROM Zdroj:

6 Kapacitu optické paměti určuje velikost jednotlivých pitů, vzdáleností stop a vlnová délka laseru.
Rozdělení optických pamětí (podle zápisu): ROM (Read Only Memory) – paměťové médium je určeno pouze pro čtení (je vyrobeno lisováním). R (Recordable) – na disk lze informaci jednorázově zapsat vypálením. Zapsanou informaci již nelze změnit ani vymazat. RW (Rewritable) – disk obsahuje záznamovou vrstvu, která mění působením tepelné energie laseru svůj stav z krystalického (odráží paprsek) na amorfní (rozptyluje paprsek).

7 Srovnání velikosti pitů a landů u CD-ROM a DVD
DVD-RAM Srovnání velikosti pitů a landů u CD-ROM a DVD Zdroj: Zdroj: Autor: Elguardiandepikamierda

8 Podle typu záznamového média:
CD (Compact Disc) – kapacita 650–700 MB). DVD (Digital Versatile Disc) – DVD1 až DVD4 – 1,46 GB až 5,32 GB (průměr 8 cm jedno nebo oboustranné) nebo DVD5 - 4,7 GB, DVD9 - 8,54 GB, DVD10 - 9,4 GB, DVD18 – 17,08 GB (jedno nebo oboustranné). BD (Blu-Ray Disc) 25 GB – až 100 GB , tři formáty – BD-ROM (Blu-Ray Read Only Memory), BD-R (Blu-Ray Recordable), BD-RE (Blu-Ray REwritable). HD DVD 15 GB (High Definition DVD – v současnosti již není podporován).

9 Srovnání velikostí pitů a landů, včetně vlnových délek laserů
Blu-ray disk Zdroj: Srovnání velikostí pitů a landů, včetně vlnových délek laserů u optických záznamových médií Zdroj: , Autor: Cmglee

10 Výhody optických pamětí
velká kapacita přenositelnost nízká cena záznamových médií mechaniky používají stejný řadič disků jako HDD (ATA, SATA, SCSI, popř. rozhraní USB) vnější magnetická pole nezpůsobí poškození záznamu Nevýhody optických pamětí potřeba čtecí/zapisovací mechaniky, náročnější záznam/přepis informace náchylné na mechanické poškození (poškrábání), tepelné působení apod. nízká přenosová rychlost při čtení/zápisu dat

11 Pracovní list

12 Zadání 1 Nalezněte pomocí literatury a Internetu informaci, proč je průměr disku optických záznamových médií 12 cm? Zadání 2 V literatuře nebo na Internetu zjistěte, jak jsou konstruovány mechaniky pro čtení a zápis dat na optická záznamová média? Co je rozhodujícím prvkem při jejich konstrukci z hlediska objemu zaznamenávaných dat?

13 Test a ověření znalostí

14 Optické záznamové médium CD-ROM má kapacitu pro uložení dat:
700 MB 4,7 GB 25 GB Optické záznamové médium DVD má kapacitu pro uložení dat:

15 Optické záznamové médium BD má kapacitu pro uložení dat:
4,7 GB 700 MB nejméně 25 GB Optické záznamové médium DVD má tvar stopy (track) pro uložení dat: soustředné kružnice jedné dlouhé spirály kruhové výseče rozdělené na sektory

16 Optické záznamové médium, na kterém je popis DVR-R:
můžeme na něj zapsat data, která pak nelze měnit můžeme na něj zapsat data, která pak lze měnit a opětovně zapisovat data jsou na něm vylisována U optického záznamového média jsou 1 a 0 realizovány: logickým obvodem AND nebo OR pity a landy dvěma vodiči s různým napětím, jeden pro 1 a druhý pro 0

17 Seznam odkazů a použité literatury:
Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP, České Budějovice, ISBN


Stáhnout ppt "Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov"

Podobné prezentace


Reklamy Google