Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v regulaci distribuce na finančním trhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v regulaci distribuce na finančním trhu"— Transkript prezentace:

1 Změny v regulaci distribuce na finančním trhu
Lukáš Vacek Ministerstvo financí Konference pojišťovacích makléřů 2011 Praha, 11. října 2011

2 Východiska posílení ochrany spotřebitele a kredibility distribuce
kvalita informovanosti zákazníků odborná péče ze strany distributorů možnost nezávislého mimosoudního řešení sporů sjednocení principů regulace distribuce napříč FT kategorie zprostředkovatelů a vymezení odpovědnosti ochranné názvy (činností x osob) pravidla jednání s retailem (zejména infopovinnosti) odbornost distributorů sjednocení regulace externí a interní distribuce pravidla jednání s retailem vytvoření podmínek pro efektivní výkon dohledu snížení počtu přímo dohlížených osob přesun odpovědnosti na nadřízené osoby

3 Konzultace Pracovní skupina k distribuci
3/2009 – 4/2011; celkem 22 jednání všichni relevantní zástupci FT (regulátor, orgán dohledu, profesní asociace, spotřebitelská sdružení,finanční arbitr) závěry formou Doporučení a sektorových standardů odbornosti – základní ideový zdroj MF pro budoucí úpravu různé zájmy členů PS (i v rámci jednotlivých asociací) -> návrhy variantního řešení některých problémů Připomínková řízení, bilaterální jednání s trhem

4 Proces Novela zákona č. 38/2004 Sb.
původně „malá novela“ – prošla meziresortním připomínkovým řízením, plénem LRV projednávání přerušeno komplexní novela – přelom 2011/2012 (vč. nové úpravy systému ověřování odbornosti, klasifikace činností pojišťovacího zprostředkovatele, atd.) Zákon o distribuci finančních služeb věcný záměr měl být předložen vládě do konce roku 2011 – zdržení v důsledku zdržení projednání 38/2004 Sb.

5 Novela zákona č. 38/2004 Sb. Východiska: současný stav na trhu
tuzemská legislativa: principy regulace na kapitál. trhu evropská legislativa (IMD2 + PRIPs) příklady dobré praxe ze zahraničí Nástroje: působnost zákona kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů pravidla jednání odbornost mimosoudní řešení sporů

6 Současný stav na trhu – hlavní problémy
přes 100 tisíc registrací – nemožnost efektivně vykonávat dohled mrtvé duše, osoby fakticky činnost nevykonávající ryze formální ověřování odbornosti při vstupu do odvětví (98% úspěšnost uchazečů), nezohledňující produktovou specializaci uchazeče a potřebu prokázání jeho dovedností (schopnosti aplikovat znalosti) možnost „multioprávnění“ a netransparentnost obsahu činnosti a postavení poj. zprostředkovatele neetické prodeje rezervotvorných pojištění (přetahování klientů, nevhodné produkty)  odměňování PZ netransparentní a nesrozumitelné informace pro zákazníka, záměna pojištění za „lepší spoření“, informace o nákladech

7 Tuzemská a evropská legislativa
ZPKT – kategorizace zprostředkovatelů, pravidla jednání ZSÚ – informace poskytované zákazníkovi IMD2 - nová směrnice o zprostředkování (?) pojištění rozšíření působnosti o vztahy vyplývající z přímého nabízení pojištění zákazníkům pojišťovnami standardizace informačních povinností („pojistné KID“) cestovní pojištění zprostředkování/poradenství odbornost nadále režim minimální harmonizace PRIPs - regulace tzv. balíčkových retailových investičních produktů vč. rezervotvorných životních pojištění inspirace směrnicí MiFID (pravidla jednání) a UCITS (informační povinnosti) pravděpodobná legislativní technika: horizontální směrnice/nařízení o infopovinnostech + ustanovení o pravidlech jednání v jednotlivých sektorových směrnicích

8 Příklady dobré praxe Rakousko – systém ověřování odbornosti
ověřování znalostí i dovedností uchazeče státem akreditované a dozorované zkušebny zkoušky odpovídající specializaci poj. zprostředkovatele Irsko – informační povinnosti jednotná metodika infopovinností pro celý FT koncept „klíčových informací“ Nizozemí – standardizované ukazatele nákladovosti rezervotvorných pojištění informace o dopadu poplatků/nákladů vyplývajících z pojistné smlouvy na výnosnost části pojistného, které je investováno sestavováno pro různé investiční strategie a délky pojistné doby (např. dlouhodobé investice do akciových fondů, krátkodobé do fondů peněžního trhu, apod.) povinná publikace možnost srovnání

9 Zákazník (zájemce o pojištění, pojistník)
Působnost (1) Pojišťovna interní prodejní rozhraní pojišťovny Pojišťovací zprostředkovatelé (externí prodejní rozhraní pojišťovny) zaměstnanecká distribuce pojištění (přepážkový prodej) výhradní nevýhradní 38/2004 nyní zprostředkovatelská distribuce pojištění (zprostředkování) 38/2004 nově Zákazník (zájemce o pojištění, pojistník)

10 Působnost (2) Zprostředkování vs. poradenství
východisko: nedílnou součástí zprostředkování (distribuce) je poskytování doporučení/rady/stanoviska ze strany zprostředkovatele (distributora), tj. činnost poradenství  nemá smysl stanovovat odlišné povinnosti (a práva) pro zprostředkování (distribuci) pojištění bez poradenství a včetně poradenství výkladové komplikace a regulatorní arbitráž v sektoru kapitálového trhu (investiční poradenství)

11 Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů
samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce sektorově univerzální klasifikace (již uplatňovaná na KT) oproti současnému stavu transparentnější struktura jasná informace o odpovědnosti princip jediného zastoupeného u VZ zákaz vazby SZ-SZ pojišťovací makléři zvláštní kategorie PM (vedle SZ a VZ) je nesystematická (jde o podmnožinu SZ) a postrádá opodstatnění za situace, kdy PM jsou odměňování též provizně a kdy souběžně působí jako PA proto PM = SZ vykonávající tzv. makléřskou činnost různý význam termínu „makléřská činnost“ v různých sektorech trhu – zmatení spotřebitele, nutno uvážlivě zadefinovat (kritérium odměňování?)

12 Pravidla jednání povinnosti týkající se odborné péče a řízení střetu zájmů analýza klientových potřeb u každého poradenství informační povinnosti informace poskytované automaticky a na žádost informace o zprostředkovateli a o nabízeném produktu informace předsmluvní a informace poskytované průběžně informační povinnosti týkající se všech pojištění, (jen) pojištění osob, (jen) pojištění uzavíraných na dálku a specificky jen rezervotvorných životních pojištění (klíčové informace, standardizovaný ukazatel) zákaz pobídek k uzavírání pojištění ze strany zaměstnavatele

13 Odbornost pro vstup do odvětví nutno složit odbornou zkoušku
odborná zkouška bude ověřovat jak znalosti uchazeče, tak i jeho dovednosti k organizaci odborných zkoušek budou oprávněny tzv. akreditované instituce (kdokoli, kdo splní akreditační standardy - bez institucionálního omezení) zkoušku bude možné vykonat v užším rozsahu (odpovídajícím zamýšlené specializaci uchazeče) než dnes – tj. v tzv. produktových skupinách životní pojištění neživotní pojištění občanů neživotní pojištění občanů – pojištění motorových vozidel pojištění podnikatelů pojištění velkých rizik a zajištění

14 Mimosoudní řešení sporů
Rozšíření působnosti finančního arbitra o rozhodování sporů mezi pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli a zákazníky, a to při sjednávání pojistných smluv týkajících se životního pojištění

15 Zákon o distribuci finančních služeb
jednotné principy regulace napříč všemi (i dosud neregulovanými) sektory FT vstup do odvětví, odbornost kategorie zprostředkovatelů pravidla jednání jednotná evidence všech finančních zprostředkovatelů finanční plánování jako specifická činnost - ochranné názvy („finanční poradce“)

16 Děkuji za pozornost. Lukáš Vacek Ministerstvo financí ČR
Odbor 35 – Finanční trhy II Oddělení 353 – Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu poštovní adresa: Letenská 15, Praha 1 kancelář: Legerova 69, Praha 1 Tel:


Stáhnout ppt "Změny v regulaci distribuce na finančním trhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google