Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jitka Fabianová Garant vzdělávání č. 3 – 1995 Lektor č. 9 –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jitka Fabianová Garant vzdělávání č. 3 – 1995 Lektor č. 9 –"— Transkript prezentace:

1 Jitka Fabianová Garant vzdělávání č. 3 – 1995 Lektor č. 9 – 013 - 2003
Volební řád SH ČMS Jitka Fabianová Garant vzdělávání č. 3 – 1995 Lektor č. 9 –

2 Základní ustanovení Volební řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS a změn přijatých Shromážděním starostů OSH a upravuje zásady pro volby orgánů SH ČMS od výboru SDH až po sjezd SH ČMS.

3 Volby v orgánech SH ČMS 1. SDH – funkce ve výboru SDH – VVH SDH
2. Okrsek – okrskové funkce – VVH okrsků 3. OSH/MSH – okresní/městské orgány – shromáždění delegátů SDH 4. KSH – krajské orgány – shromáždění představitelů OSH 5. SH ČMS – ústřední orgány – sjezd

4 Výroční valná hromada SDH
volí a odvolává starostu, jeho náměstka nebo náměstky, velitele sboru, vedoucího kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, další členy výboru (jednatel, hospodář, preventista, vzdělavatel…), předsedu a členy kontrolní a revizní rady sboru nebo revizora účtů u SDH do 30 členů, volí delegáty na shromáždění delegátů sborů, navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech.

5 Shromáždění delegátů sborů okrsku
volí starostu okrsku, náměstky okrsku, členy výboru okrsku, členy aktivu okrsku.

6 Shromáždění delegátů sborů okresu
volí a odvolává starostu OSH, jeho náměstky, další členy výkonného výboru OSH, předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady, volí delegáty sjezdu SH ČMS, navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech.

7 Shromáždění představitelů OSH
volí a odvolává starostu KSH, jeho náměstky, jednotlivé členy VV KSH, předsedu a členy KKRR, jmenuje a odvolává vedoucí odborných rad KSH.

8 Sjezd SH ČMS volí a odvolává starostu, jeho náměstky,
členy výkonného výboru mimo vedoucích odborných rad, předsedu a členy kontrolní a revizní rady.

9 Volební komise je zvolená na příslušném jednání v čele s jejím předsedou, předsedu si sama volí ze svého středu, je odpovědná za řádnou přípravu a provedení voleb, musí zajistit bezchybné sčítání výsledků voleb a neprodleně s nimi seznámit jednání orgánu, který ji k této činnosti ustavil.

10 Hlasování podle rozhodnutí orgánu, který se k jednání sešel se volby provádějí: - veřejným nebo - tajným hlasováním, tento orgán může též rozhodnout o tom, který funkcionář nebo funkcionáři budou volení veřejně a kteří tajně.

11 Právo volit dle klíče určeného patřičným organizačním článkem mají:
na sjezdu SH ČMS řádně zvolení delegáti s hlasem rozhodujícím, na shromáždění představitelů OSH starosta KSH, starostové OSH působící v obvodě působnosti KSH a případně další představitelé těchto OSH , na shromáždění delegátů sborů na valné hromadě okrsku řádně zvolení delegáti SDH zastoupených v okrsku, na valné hromadě sboru řádní členové sboru od 18 let.

12 Veřejné hlasování delegáti volí zvednutím ruky nebo
zvednutím mandátního - delegačního lístku, vzhled mandátního - delegačního lístku navrhuje příslušná organizační jednotka SH ČMS.

13 Tajné hlasování probíhá s hlasovacími lístky, které delegáti obdrží od volební komise a po určené úpravě (označení jména kandidáta, kterému delegát dává svůj hlas), vloží hlasovací lístek do připravené volební urny , hlasovací lístky musí být opatřeny patřičným razítkem organizační jednotky SH ČMS, jakákoliv jiná úprava hlasovacích lístků, nebo použití jiných hlasovacích lístků než k danému volebnímu aktu určených má za následek neplatnost takto odevzdaného hlasu, dopsaná jména na hlasovacím lístku, která nebyla schválena jednajícím orgánem nebudou brána v úvahu.

14 Podmínky pro zvolení ve výkonných orgánech SH ČMS
členem orgánů OSH se člen SH ČMS může stát nejdříve po 3 letech členství, členem ústředních orgánů se člen SH ČMS může stát nejdříve po 5 letech členství, starosta SH ČMS a jeho náměstci nesmějí být členy vedení a představenstva obchodních společností se kterým je SH ČMS ekonomicky spojeno, starosta SH ČMS musí splňovat podmínky §10a zákona o pojišťovnictví (od ustanovení OZ).

15 Podmínky pro zvolení v kontrolních orgánech SH ČMS
členem orgánů OSH se člen může stát nejdříve po 3 letech členství, členem ústředních orgánů se člen SH ČMS může stát nejdříve po 5 letech členství, člen ÚKRR nesmí být členem statutárního nebo kontrolního orgánu obchodní společnosti se kterým je SH ČMS ekonomicky spojeno, člen ÚKRR nesmí být starosta organizační jednotky SH ČMS a ředitelé nebo náměstci ÚHŠ a CHH, členové ÚKRR musí splňovat podmínky §10a zákona o pojišťovnictví (od ustanovení OZ).

16 Průběh voleb při volbě funkcionářů - starosty, jeho náměstků a předsedy kontrolní a revizní rady bude zvolen kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů (řádných členů) s hlasem rozhodujícím, pokud nezíská v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb, nezíská-li ani v tomto kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se třetí kolo voleb, ve třetím kole, bude zvolen po provedení volby obdobným způsobem jako v kole prvním a druhém ten kandidát, který získá nejvíce hlasů.

17 Dokumentace provedených voleb
o průběhu voleb orgánů SH ČMS, KSH, OSH, okrsku či SDH se pořizuje záznam jehož správnost potvrzuje předseda volební komise, záznam obsahuje zejména složení volební komise, přehled počtu získaných hlasů kandidátů na zvolení se jmény a danou funkcí u kterých byly z rozhodnutí jednajícího orgánu provedeny volby, v případě uskutečnění tajných voleb jsou součástí dokumentace i odevzdané hlasovací lístky.

18 Děkuji za pozornost a přeji příjemnou cestu domů
Děkuji za pozornost a přeji příjemnou cestu domů. Jitka Fabianová, starostka OSH Vyškov, členka ÚORVo a ÚORVz


Stáhnout ppt "Jitka Fabianová Garant vzdělávání č. 3 – 1995 Lektor č. 9 –"

Podobné prezentace


Reklamy Google