Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT v životě základních škol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT v životě základních škol"— Transkript prezentace:

1 ICT v životě základních škol
Jiří Zounek Ústav pedagogických věd FF MU A. Nováka Brno

2 Kniha vznikla v rámci řešení výzkumného projektu
Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy) GA ČR (grant č. 406/03/P119)

3 Obal knihy (Praha: Triton, 2006)

4 Cíl výzkumu poznání vlivu ICT na kulturu české základní školy
výzkum probíhal v letech

5 Kultura školy …důležitý a relativně stálý faktor života školy
…zahrnující: přesvědčení, hodnoty, názory, normy, symboly, rituály, preferovaná chování, který se projevuje v chování lidí ve škole i ve vztahu školy k svému okolí

6 Fáze výzkumu 1. teoretická analýza problematiky
2. předvýzkum (respondenti ředitelé škol) 3. dotazníkové šetření (respondenti ředitelé škol) 4. případová studie školy

7 Vybrané výsledky výzkumu

8 Analýza médií Jaká témata týkající se problematiky ICT se v analyzovaném periodiku objevují? metoda obsahové analýzy

9 Výzkumný vzorek Odborné pedagogické časopisy: Pedagogika, Pedagogická orientace, Pedagogická revue Pedagogické časopisy určené širší pedagogické veřejnosti: Učitelské listy, Moderní vyučování Internetový portál: Česká škola

10 Analýza médií - některé závěry
silně zastoupeno téma využití ICT ve výuce (z pohledu učitele) velmi málo: ICT v přípravě učitelů neobjevují se témata např. vize rozvoje ICT ve školách, klima školy a integrace ICT, žáci a ICT (ICT a učení žáků)

11 Východisko empirického výzkumu
výzkumná sonda (předvýzkum), ředitelé základních škol dotazník hloubkové rozhovory

12 Pořadí důležitosti jednotlivých oblastí fungování školy z hlediska významu ICT pro jejich chod
Prostředí podporující učení a vyučování Otevřenost školy Vývoj a proměna školy Řízení školy Vize školy

13 Co řekli ředitelé „Prostředí podporující učení a vyučování považuji v tuto chvíli za opravdu dominantní a řekl bych, že všechno ostatní je v různé úrovni, v různé hierarchii, ale je méně podstatné.“ „Asi si nedovedu představit řídit školu bez počítačů nebo bez – obecně bez informačních a komunikačních technologií.“

14 Výsledky dotazníkového šetření

15 ICT A PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍ UČENÍ A VYUČOVÁNÍ V SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLE

16 Co ICT ovlivňují nejvíce?
Prvky Počet voleb % motivace žáků 109 81,3 aktivita žáků 95 70,9 metody výuky 60 44,8 interakce ve vyučování 59 44,0 tvořivost učitelů 58 43,3 Pozn.: pět nejčastěji volených možností

17 Respondenti vnímají menší vliv ICT na:
obsah výuky (učivo), cíle výuky a vzdělávání, výsledky žáků řídící činnost učitele ve výuce

18 Způsoby podpory začleňování ICT do procesu tvorby „prostředí“
vybavení školy infrastrukturou (dostupnost) rozvoj lidských zdrojů ve škole (didaktika s podporou ICT, výměna zkušeností) počítačové programy (ukázka kvalitních programů ICT koordinátorem) změny ve výuce (nové metody, ICT do jednotlivých předmětů, využívání schopností žáků)

19 Proč ICT nemusejí být vždy plnohodnotně využívány k vytváření „prostředí“
lidé ve škole zatím nemají dostatečné znalosti a dovednosti v ovládání počítačů učitelé nechtějí měnit zavedené a vyzkoušené pojetí výuky

20 Proč ICT nemusejí být vždy plnohodnotně využívány k vytváření „prostředí“
školy nejsou dostatečně vybaveny počítači a připojením k internetu neexistuje odpovídající metodická podpora ze strany relevantních subjektů (např. MŠMT)

21 ALE: jsou již k dispozici použitelné výukové programy a materiály v elektronické podobě ICT nejsou vnímány jako něco cizorodého ve školách školy dlouhodobě nepreferují pedagogické principy a zásady, které by byly v rozporu s možnostmi ICT

22 ICT a „prostředí podporující učení a vyučování“ – situace v dnešních základních školách

23 Co se v poslední době podařilo v dané oblasti udělat
zpřístupnit a začlenit ICT do činnosti učitelů i žáků vybavení počítačovými programy zřízení či dobudování počítačové učebny další vzdělávání učitelů

24 Kde jsou využitelné rezervy
vybavenost školy ICT učitelé (znalosti, dovednosti, strach, že žáci umí více) výukové programy (nejsou dostupné ve třídách) využití ICT učiteli v hodinách (spolupráce s kolegy, osvojení metodiky)

25 Závěrem k této oblasti Hlavní způsoby podpory - budování a rozvoj infrastruktury, další rozvoj učitelů; méně již změny v pedagogické práci také v životě konkrétních škol poměrně silně zaznívá technologická rovina a teprve v druhém plánu se objevují pedagogicko didaktické aspekty věci

26 Případová studie školy
jádro kultury sledované školy je silné a stabilní překážkou dalšího rozvoje je nedostatek učeben a dalších prostor ředitel školy je silnou osobností, což je výhoda i nevýhoda přetížení ICT koordinátora

27 Závěrem infrastruktura ve školách rozvoj lidských zdrojů
ICT ve vyučování a učení

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ICT v životě základních škol"

Podobné prezentace


Reklamy Google