Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 1 Spolupráce Zdravých škol a Zdravého města v Chrudimi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 1 Spolupráce Zdravých škol a Zdravého města v Chrudimi."— Transkript prezentace:

1 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 1 Spolupráce Zdravých škol a Zdravého města v Chrudimi

2 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 2 Cíl Zdravého města Vychází z mezinárodně platných dokumentů : Zdraví 21 – schváleno Vládou ČR Agenda 21 – OSN Nehap – Národní akční plán zdraví a životního prostředí

3 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 3 Podpora zdraví Podpora udržitelného rozvoje Zvyšování kvality života obyvatel

4 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 4 Projekty podpory zdraví „Udržujeme si zdravé zuby“ – vychází z cíle Zdraví 21 – snížení výskytu neinfekčních nemocí Zaměřen na prevenci zubního kazu u předškolních dětí Pravidelná péče o hygienu dutiny ústní – preventivní prohlídky, čištění zubů, gel Elmex

5 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 5 „Udržujeme si zdravé zuby“ Zdravá výživa s omezením cukrů Besedy pro děti a rodiče s diplomovanou dentální hygienistkou Výtvarná akce Pilotní ZMŠ Dr.J.Malíka Podpořen dotací MZČR a města Chrudim

6 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 6 „Zdravá rodina nekouří!“ Zdraví 21 – cíl – snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem Preventivní program pro MŠ v Chrudimi a okolí – „My nechceme kouřit ani pasivně“ – metodika MUDr. G. Černohousové Preventivní program na ZŠ – „Kouření a já“ – metodika MUDr.D.Hrubé

7 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 7 Propagace a podpora činnosti poradny pro odvykání kouření Kampaň Světový den bez tabáku Výtvarná a literární akce Besedy pro žáky, rodiče – dle zájmu škol Metodika pro MŠ pilotně ověřena ve ZMŠ Dr.J.Malíka Podpora MZČR a města Chrudim

8 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 8 Bezpečná komunita v Chrudimi Zdraví 21 – snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Sběr dat a průzkum úrazovosti v celém městě Akce a kampaně zaměření na prevenci úrazů

9 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 9 Kampaň „Na kolo jen s přilbou“ Poukazuje na nutnost používání cyklistických přileb u dětí od 0 – 15 let Uplatnění slevových kupónů Odměňování dětí přímo na ulici, před ZŠ, které mají přilbu

10 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 10 Výtvarné práce na školách Plakáty v zařízeních a plakátovacích plochách Průzkum nošení přileb přímo na ulici – Střední zdravotnická škola Podpora MZČR a města Chrudim

11 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 11 Kampaň „Pásovec“ Zaměřena na používání dětských zádržných systémů – bezpečnostních pásů, autosedaček Děti získají hračku pásovce Rodiče získají podrobné informace v podobě propagačních materiálů s návodem, jak správně používat dětské zádržné systémy Pracovníci zapojených zařízení metodiku V ČR organizuje CDV a MD ČR

12 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 12 „Bezpečná cesta do školy“ Zdraví 21 – snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Preventivní program pro ZŠ, v Chrudimi i MŠ Mapování bezpečnosti při cestě dětí do školy Prvky dopravní výchovy prolínají i do ostatních předmětů

13 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 13 „Učíme se zdravě sedět a cvičit“ Zdraví 21 – snížení výskytu neinfekčních nemocí, zdravější životní styl – zvýšení tělesné aktivity Zavedení účinného pohybového programu do školských zařízení

14 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 14 Podchycení zájmu dětí o pohyb, zejména formou her, motivačního a zábavného cvičení Zvyšování zdatnosti a fyzické kondice Sestavení pohybového programu preventivního a kompenzačního charakteru

15 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 15 Využití overballů Zařazení do denního režimu školských zařízení Projekt s podporou Pardubického kraje a města Chrudim

16 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 16 Ekologické audity Odpadové hospodářství – způsob nakládání s odpady – třídění odpadů, dostupnost nádob na tříděný odpad, existence směrnice pro nakládání s nebezpečnými odpady

17 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 17 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Spolupráce s organizacemi a s obcí Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO Vybavení zařízení učebními pomůckami Provozně technická oblast pitný režim, prostor pro kouření Výchovně vzdělávací proces a osvěta – dostupnost informací o životním prostředí, dlouhodobý plán EVVO, koordinátor EVVO, kroužky

18 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 18 Péče o zeleň a úpravu prostředí v areálu školy -spolupráce s odborem investic – úprava zeleně -úprava zeleně v zahradách – prořezání stromů, výsadba okrasných dřevin apod.

19 konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 19 Děkujeme za pozornost. Šárka Trunečková Koordinátorka Projektu Chrudim – Zdravé město a MA 21 Resselovo náměstí 77 Chrudim 537 01 Telefon : 469 645 260, 737 770 811 E – mail : sarka.truneckova@chrudim-city.czsarka.truneckova@chrudim-city.cz


Stáhnout ppt "Konference Zdravá škola ve Zdravém městě Chrudim dne 17.5.2005 1 Spolupráce Zdravých škol a Zdravého města v Chrudimi."

Podobné prezentace


Reklamy Google