Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS"— Transkript prezentace:

1 COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 rozdělení podstatných jmen
podstatná jména v angličtině musíme rozlišovat na počitatelná= countable a nepočitatelná = uncountable každá skupina má své vlastnosti, podle kterých používáme daná podstatná jména ve větách rozlišení počitatelnosti je důležité zejména: pro správné tvoření plurálu (množného čísla) pro správné používání členů pro správné používání determinantů some, any pro správné vyjadřování množství –mnoho, málo

3 vlastnosti nepočitatelných podstatných jmen
nemají jednotné a množné číslo nikdy nemůžeme: přidat na konec slova koncovku –s použít před nimi neurčitý člen a/an použít před nimi číslovku vždy musíme: používat s nimi sloveso být jako v jednotném čísle: is, was počítat je pomocí fráze a piece /……. pieces of…. např. dva domácí úkoly = two pieces of homework

4 poznámka: některá podstatná jména jsou v češtině počitatelná, ale v angličtině jsou nepočitatelná, v některých se často chybuje pozor zejména na slova: homework information knowledge bread money některá slova mohou být počitatelná i nepočitatelná podle významu např. experience = a) zážitek , pak je počitatelné b) zkušenost , pak je nepočitatelné Některá látková podstatná jména(často jde o potraviny) mohou být rovněž počitatelná i nepočitatelná, podle toho, jestli je chápeme jako hmotu, materiál, nebo jako kus, dávku, porci Např. There´s a lot of coffee. - káva jako materiál - máme-li na mysli šálek kávy - I´d like to have a coffee

5 vlastnosti počitatelných podstatných jmen
mají jednotné a množné číslo, to je základní vlastnost, od které se odvíjí používání počitatelných podstatných jmen musíme rozlišit podstatná jména pravidelná, která tvoří plurál přidáním koncovky – s a nepravidelná např. child-children man- men woman-women person-people foot-feet tooth-teeth mouse- mice

6 použití neurčitého členu
neurčitý člen má v angličtině dva tvary a / an před podstatnými jmény, která čteme od samohlásky používáme tvar an, před ostatními tvar a význam neurčitého členu je JEDEN NĚJAKÝ protože neurčitý člen má stejný význam, jako číslovka jedna, je logické, že jej můžeme použít POUZE PŘED JEDNOTNÝM číslem počitatelného podstatného jména a pouze ve větách, kde toto podstatné jméno není blíže určeno – to znamená, že o něm mluvíme poprvé, obecně, bez bližšího určení a popisu, není určeno ukazovacím zájmenem ten,ta, to, ty, ti např. Máme nový dům. – We have a new house. Potřebuji počítač. – I need a computer, Viděla zajímavý film. – She saw an interesting film

7 zapamatujte si ! neurčitý člen NIKDY nelze použít: před množným číslem
před nepočitatelným podstatným jménem před takovým podstatným jménem, které je blíže určeno

8 použití určitého členu
určitý člen má jeden tvar THE, který se před samohláskou vyslovuje jako [ đi:], před souhláskou jako [đ∂] určitý člen můžeme v češtině vyjádřit krátkými ukazovacími zájmeny ten, ta, to, ty, ti – ale ne v každé větě je to možné určitý člen lze POUŽÍT PŘED VŠEMI PODSTATNÝMI JMÉNY POKUD JSOU VE VĚTĚ BLÍŽE URČENA the girl / the girls / the water –ta dívka, ty dívky, ta voda rozpoznat, kdy je podstatné jméno blíže určeno nemusí být vždy snadné

9 použití determinantů some, any
výrazy some a any se používají před NEPOČITATELNÝMI PODSTATNÝMI JMÉNY some money, some homework, some coffee, some water PŘED MNOŽNÝM ČÍSLEM some girls, some people, some children, some cars ale pouze POKUD NEJSOU BLÍŽE URČENA- jsou tedy ekvivalentem neurčitého členu a/an pro podstatná jména, která jsou ve větách obecně nepoužíváme je před jednotným číslem !

10 rozdíl mezi some x any v kladných oznamovacích větách používáme výraz SOME, který znamená NĚJAKÝ – vyjadřuje neurčitý počet nebo množství Mám nějaké přátele. – I have some friends Potřebuji nějaký cukr. – I need some sugar v záporných větách používáme výraz ANY, který znamená ŽÁDNÝ Nemám žádné přátele. – I don´t have any friends Nepotřebuji žádný cukr. - I don´t need any sugar. v otázkách používáme výraz ANY, který znamená NĚJAKÝ Máš nějaké přátele? - Do you have any friends? Potřebujete nějaký cukr? - Do you need any sugar ?

11 výrazy pro množství MNOHO
univerzální výrazy – lots of, a lot of, plenty of (spousta) používají se v kladných oznamovacích větách, nemusíme rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podst.jm. There are a lot of people / There is a lot of salt. v záporech a otázkách musíme rozlišovat: před nepočitatelnými podstatnými jmény používáme výraz MUCH There isn´t much sugar. / Is there much money? před počitatelnými podstatnými jmény používáme výraz MANY (+ vždy množné číslo!) There aren´t many people. / Are there many students ?

12 výrazy pro množství MÁLO
neexistuje žádný univerzální výraz, vždy musíme rozlišovat před nepočitatelnými podst.jm používáme výraz LITTLE We can´t make a cake. There´s little milk in the fridge. před počitatelnými podst.jm používáme výraz FEW He isn´t happy. He only has few friends.

13 a little / a few význam výrazů little a few můžeme pozměnit přidáním neurčitého členu little = málo (nedostatek) x a little = trochu (malé, ale dostačující množství) I have little money. Mám málo peněz, I have a little money . Mám trochu peněz few = málo (nedostatek) x a few = pár několik, trochu (malé, ale dostačující množství) He has few friends. Má málo přátel. He has a few friends, Má pár přátel.


Stáhnout ppt "COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS"

Podobné prezentace


Reklamy Google