Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem"— Transkript prezentace:

1 ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
VY_32_INOVACE_FY_21 Gravitační síla Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Duben 2012

2 Informace pro učitele: Vzdělávací oblast : Člověk a příroda
Vzdělávací obor : Fyzika Ročník : 6. Tematická oblast: Mechanika Klíčová slova: gravitace, gravitační síla, gravitační pole, síla Použité materiály: galerie SMART Notebook galerie MS OFFICE Metodický postup: Postupný průchod prezentací Žáci si během výkladu zapisují podtržený text a rámečky. Slide 6: nakreslit do sešitu obrázek s různými tělesy. Slide 7: nakreslit prodloužení pružiny se stejným závažím. Slide 8: nakreslit prodloužení pružiny s různým závažím. Příklady řešit do sešitu.

3 ………….. síla Zjistěte v tajence téma dnešní hodiny.
1. dílčí jednotka hmotnosti 2. látka v teploměru 3. kapalina s hustotou 1 g/cm3 4. skupenství látek 5. jednotka objemu 6. měřidlo hustoty 7. předpona milión 8. fyzikální veličina měřená v historii obeliskem kilogramů 10. kilo řešení

4 Proč voda padá dolů ?

5 Jak se bude pohybovat parašutista po skoku z letadla?
ukázka

6 Gravitační síla Podívejme se na Zemi z nadhledu. Jak působí Země na všechna tělesa ve svém okolí? Působí na ně silou směrem do svého středu.

7 Gravitační síla -je přitažlivá síla, kterou Země působí na všechna tělesa. Všechna tělesa jsou přitahována do středu Země. Tento směr nazýváme svislý směr. - označujeme ji Fg Fg Fg Na dvě stejná závaží v gravitačním poli Země působí stejně velká gravitační síla Fg.

8 Gravitační síla Fg Fg Když se podíváme na obrázek, můžeme říci, na čem závisí velikost gravitační síly. Fg Velikost gravitační síly závisí na hmotnosti tělesa. Čím je větší hmotnost tělesa, tím je větší gravitační síla.

9 Gravitační síla Je gravitační síla všude na Zemi stejná? Fg Fg Fg
povrch Měsíce Mount Everest nejvyšší hora světa  8848 m n. m. Kostelec nad Labem Chůze na měsíci (45s) Gravitační působení Země se mění v závislosti na vzdálenosti od středu Země. Gravitační konstanta g je na povrchu Země asi 9,81 N/kg. Jeden kilogram látky je přitahován Zemí silou 9,81 Newtonu.

10 Gravitační síla Gravitační konstanta g je na povrchu Země asi 9,81 N/kg. Ve škole budeme používat zaokrouhlenou hodnotu g = 10 N/kg. Pro výpočet gravitační síly platí vzorec: Fg = m . g Fg – gravitační síla [N] m – hmotnost tělesa, na které působí Země [kg] g – gravitační působení [N/kg]

11 Gravitační síla Příklad:
Určete, jak velkou silou přitahuje Země bochník chleba o hmotnosti 1600 gramů. Řešení: m =1600 g g = 10 N/kg Fg = ? 1. zápis veličin ze zadání = 1,6 kg 2. vzorec pro výpočet gravit. síly 3. kontrola jednotek před dosazením, převedení jednotek na základní jed. Fg = m . g Fg = 1,6 . 10 4. dosazení čísel Fg = 16 N 5. výpočet, POZOR na jednotky 6. odpověď Země působí na bochník chleba silou 16 N.

12 Příklad 2 Příklad: Určete, jak velkou silou přitahuje Země betonový panel o hmotnosti 3,4 t. řešení

13 Příklad 3 Příklad: Jaká je hmotnost knihy, na kterou působí Země gravitační silou 6 N ? řešení

14 Řešení křížovky G R A M T U Ť V O D P E N É L I H S Ě Č Í C zpět

15 Řešení příklad 2 Příklad:
Určete, jak velkou silou přitahuje Země betonový panel o hmotnosti 3,4 t. Řešení: m =3,4 t g = 10 N/kg Fg = ? = 3400 kg Fg = m . g Fg = Fg = N = 34 kN Země působí na bochník chleba silou 34 kN. zpět

16 Řešení příklad 3 Fg m . g Příklad:
Jaká je hmotnost knihy, na kterou působí Země gravitační silou 6 N ? Řešení: Fg = 6 N g = 10 N/kg m = ? m = Fg / g m = 6 / 10 Fg m = 0,6 kg = 600 g m g Hmotnost knihy je 600 gramů. zpět


Stáhnout ppt "ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google