Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Březen 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Březen 2012"— Transkript prezentace:

1 Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Březen 2012
VY_32_INOVACE_FY_18 Účinky síly Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Březen 2012 Dále

2 Informace pro učitele:
Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vzdělávací obor : Fyzika Ročník: 7. Tematická oblast: Mechanika Klíčová slova: účinky síly, tření, deformace, otáčení, páka, kladka Použité materiály: automatické tvary MS OFFICE POWERPOINT Metodický postup: Žáci pracují ve dvojicích u počítače, střídají se ve výběru otázek a snaží se získat co nejvíce bodů. Jestliže nezná správnou odpověď ani jeden z dvojice, zapíší si otázku i odpověď do sešitu. Dále

3 Tlak Tření Páka Kladka 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000

4 Tlak 1000 Jaké účinky síly popisuje fyzikální veličina tlak? Zpět
odpověď Správná odpověď : deformační Zpět

5 Tlak 2000 Jaká je značka a základní jednotka fyzikální veličiny tlak?
odpověď Správná odpověď : značka je p a jednotka Pa Zpět

6 Tlak 3000 Uveďte, na čem záleží tlak a vzorec pro jeho výpočet. Zpět
odpověď Správná odpověď : Na (tlakové) síle a obsahu plochy na kterou síla působí. p = F / S Zpět

7 Tlak 4000 Jaký tlak vyvolá člověk, jestliže jeho hmotnost je 50 kg a plocha chodidel 2,5 dm2? odpověď Správná odpověď : p = F / S p = 500 : 0,025 Pa p = Pa = 20 kPa Zpět

8 Tlak 5000 Lyžař o hmotnosti 50 kg stojí na rybníku na lyžích o ploše 0,4 m2. Poté z nich musí vystoupit na boty o ploše podrážek 0,1 m2. Kolikrát se zmenší nebo zvětší tlak, kterým působí na led? odpověď Správná odpověď : Zvětší se 4 krát. Zpět

9 Tření 1000 Kdy vznikají třecí síly? Zpět odpověď
Správná odpověď : Při pohybu pevných těles po podložce. Zpět

10 Tření 2000 Kde působí třecí síla a jaký je její směr? Zpět odpověď
Správná odpověď : Ve stykové ploše tělesa a podložky. Má vždy směr proti pohybu. Zpět

11 Tření 3000 Na čem závisí velikost třecí síly a naopak na čem nezávisí?
odpověď Správná odpověď : Závisí na tlakové síle a drsnosti stykových ploch. Nezávisí na obsahu stykových ploch. Zpět

12 Tření 4000 Kdy působí klidová třecí síla? Zpět odpověď
Správná odpověď : V okamžiku uvedení tělesa do pohybu. Zpět

13 Tření 5000 Vyber dvojici látek, při které bude za stejné tlakové síly největší tření. sklo – led dřevo – sklo dřevo – kůže odpověď Správná odpověď : dřevo - kůže Zpět

14 Páka 1000 Co je to páka? Zpět odpověď
Správná odpověď : Jednoduchý stroj, který usnadňuje práci (pomocí otáčivých účinků síly). Zpět

15 Páka 2000 Kdy je páka v rovnováze? Zpět odpověď
Správná odpověď : Když se rovnají momenty sil na páce. Zpět

16 Páka 3000 Uveď dvě jednozvratné a dvě dvojzvratné páky. Zpět odpověď
Správné odpovědi: jednozvratné – otvírák na lahve, louskáček na ořechy, kolečko … dvojzvratné – nůžky, dětská houpačka, laboratorní váhy … Zpět

17 Páka 4000 Rozhodni, kdo z dětí na houpačce klesne:
Jarda sedí 50 cm od středu houpačky a Milan 100 cm, Jarda má hmotnost 50 kg a Milan 25 kg. odpověď Správná odpověď : Ani jeden neklesne, houpačka bude v rovnováze. Zpět

18 Páka 5000 Urči, jak velkou silou musí působit Petra na zahradní kolečko, jestliže chce vozit svého mladšího bratra o hmotnosti 30 kg sedícího 40 cm od předního kola. Petra drží rukojeti kolečka 120 cm od předního kola. odpověď Správná odpověď : Petra musí působit silou 300 N. Zpět

19 Kladka 1000 Z čeho se skládá kladka? Zpět odpověď
Správná odpověď : Kolo nebo kolečko s drážkou a lano. Zpět

20 Kladka 2000 Jaké druhy kladek známe? Zpět odpověď
Správná odpověď : Volnou, pevnou a kladkostroj. Zpět

21 Kladka 3000 Co je to kladkostroj? Zpět odpověď
Správná odpověď : Jednoduchý stroj, který vznikne spojením více kladek. Kombinuje výhody pevné i volné kladky. Zpět

22 Kladka 4000 O jakou kladku se jedná a jaké jsou její účinky?
Jakou silou by musel člověk působit bez pomoci kladky, aby zvedl závaží na obrázku? m = 1 kg odpověď Zpět Správná odpověď : Zmenšuje na polovinu potřebnou sílu k zvednutí břemene. Bez pomoci kladky musí působit silou 10 N.

23 Kladka 5000 Jak velkou silou musíme působit, abychom zvedli břemeno o hmotnosti 30 kg zavěšené na volné kladce? odpověď F Zpět FG Správná odpověď : Musíme působit silou 150 N.


Stáhnout ppt "Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Březen 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google