Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Právní odpovědnost a její druhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Právní odpovědnost a její druhy"— Transkript prezentace:

1 10. Právní odpovědnost a její druhy
Základy práva 10. Právní odpovědnost a její druhy Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 10. Právní odpovědnost a její druhy
způsobilost nést následky za své činy Druhy odpovědnosti 1) Politická odpovědnost výkon mandátu má sloužit blahu všech 2) Profesní odpovědnost služba veřejnosti - dodržování postupu „lege artis“ 3) Odpovědnost morální před vlastním svědomím 4) Odpovědnost právní nesení následků za porušení právních norem Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 10. Právní odpovědnost a její druhy
Druhy právní odpovědnosti z hlediska zavinění a) subjektivní – založená na zavinění b) objektivní – bez ohledu na zavinění I) Soukromoprávní odpovědnost zde možná i „objektivní odpovědnost“ Odpovědnost za soukromoprávní delikt 1) Smluvní odpovědnost Povinnost plnit závazek ze smlouvy - včas a řádně a) odpovědnost za prodlení b) odpovědnost za vady Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 10. Právní odpovědnost a její druhy
2) Odpovědnost mimosmluvní Každý odpovídá za škodu, kterou a) způsobil porušením právní povinnosti (§ 420 OZ) b) způsobí jinému provozní činností (§ 420a OZ) V případě objektivní odpovědnosti – presumpce zavinění liberační důvody – umožňují vyvinit se škoda vznikla v důsledku vyšší moci (vis maior), a nebylo jí tedy možno zabránit Nepodaří-li se škůdci vyvinit – povinnost náhrady škody Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 10. Právní odpovědnost a její druhy
II) Kárná odpovědnost porušení stavovských a obdobných předpisů Odpovědnost za disciplinární delikt (kárné provinění) Založena na provinění – zpravidla nedbalostní povahy a) porušení postupu „lege artis“ (porušení povinnosti vzdělávat se v oboru činnosti) b) chování v soukromém životě snižující důstojnost zvolené profese Možnou sankcí zde i vyloučení z příslušné komory, a tedy i znemožnění výkonu této profese. Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 10. Právní odpovědnost a její druhy
III) Správně-právní a přestupková odpovědnost porušení norem správního práva odpovědnost za správní delikt či přestupek Správní delikt převládá subjektivní odpovědnost (výjimečně však i objektivní odpovědnost) Přestupek a) zaviněné jednání b) materiální znak (společenské nebezpečnost) c) formální znak (skutková podstata popsána v zákoně) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 10. Právní odpovědnost a její druhy
Znaky skutkové podstaty přestupku a) objekt – právem chráněná hodnota b) objektivní stránka – jednání pachatele nutnost příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem c) subjekt – osoba pachatele dosažen věk 15 let a příčetnost d) subjektivní stránka – zavinění postačí nedbalost, nestanoví-li zákon nutnost úmyslu presumpce nevinny přestupkové řízení (blokového či příkazní řízení nebo správní řízení) Sankce pokuta, napomenutí, zákaz činnosti, propadnutí věci Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 10. Právní odpovědnost a její druhy
IV) Trestní odpovědnost Trestný čin – protiprávný čin označený trestným zákonem za trestný a vykazující znaky uvedené v trestním zákoně odpovědnost zde výlučně za zavinění – nutno prokázat (nutno prokázat úmysl, nestanoví-li trestní zákon, že postačí nedbalost) Dělení zavinění - složka vědomostní a složka volní Zavinění ve formě úmyslu a) přímý úmysl – věděl, co dělá a chtěl toto učinit b) nepřímý úmysl – věděl jaký následek může nastat a byl s ním pro ten případ srozumněn Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 10. Právní odpovědnost a její druhy
Zavinění ve formě nedbalosti a) hrubá nedbalost – zřejmá bezohlednost k zájmům chráněným trestním zákonem b) vědomá nedbalost – věděl, že následek může vyvolat, bezdůvodně však spoléhal na to, že ten nenastane c) nevědomá nedbalost – neví, že může způsobit porušení právem chráněného zájmu, ale vědět to měl a mohl Odlišovat objekt a předmět trestného činu Konání i opomenutí Příčinná souvislost (kauzální nexus) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "10. Právní odpovědnost a její druhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google