Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkresy stavebních konstrukcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkresy stavebních konstrukcí"— Transkript prezentace:

1 Výkresy stavebních konstrukcí
Střední odborná škola Otrokovice Výkresy stavebních konstrukcí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Vladimír Šafařík Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Vladimír Šafařík Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Tr-Str/3-SO-1/2 Název DUM Výkresy stavebních konstrukcí Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 33-56-H/01 Obor vzdělávání Truhlář Vyučovací předmět Stavební truhlářství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: charakteristika výkresové dokumentace, kreslení otvorů ve zdivu, zakreslování dveří a oken Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Půdorys, řez, obrys zdiva, průchozí otvor, ostění, překlad Datum

3 Výkresy stavebních konstrukcí
Náplň učiva Stavební výkresy Základní informace pro kreslení plánů Zakreslování otvorů ve zdivu Průchodný otvor ve zdi Zakreslování dveří a oken ve stavebních plánech

4 Stavební výkresy Stavební výkresy kreslíme dle projektové dokumentace.
Výkresy obsahují: 1) půdorysy 2) řezy a pohledy technického a výtvarného řešení objektu 3) situační plán 4) dispoziční plán vnitřních instalací 5) konstrukční a architektonické detaily 6) předběžné statické výpočty 7) technickou zprávu

5 Základní informace pro kreslení plánů
Plány se kreslí tak, aby se části v ŘEZU přesně a jasně rozlišily od částí v POHLEDU. Při tom musí být konstrukce dokonale vyznačena. Zadávací projekt je kreslen nejčastěji v M= 1 : 100. Prováděcí výkresy se kreslí v M = 1: 50 Detaily (podrobnosti staveb) v M = 1 : 20 až 1 : 1 Půdorys – vodorovný řez ve výši asi 1 m nad podlahou, aby se proťaly všechny otvory (dveře, okna, výklenky apod.).

6 Řezy – zobrazují budovu výškově, vedou se svislými rovinami v otvorech dveřních, okenních a schodištěm. Plochy konstrukcí v řezu šrafujeme tenkými čarami dle pravítka pod úhlem 45° vždy tak, aby nebyly rovnoběžné s obrysovými čarami. Obrysy zdiva v řezu – kreslíme plnou čárou. Ve svislých řezech stropních konstrukcí kreslíme tlustou čarou leda obrysy celkové výšky. Zdivo se zároveň kótuje v MM, stejně i strojnické konstrukce jsou v MM. V půdoryse značíme rozměry vodorovné, v řezu svislé.

7 Zakreslování otvorů ve zdivu
Otvory ve zdech jsou: průchodné dveřní okenní Každý otvor je tvořen OSTĚNÍM a PŘEKLADEM. U okenního otvoru se vyzdívá pod oknem zeď výšky asi 850 – 900 mm – POPRSNÍK – PARAPET. Průchodný otvor v půdoryse značíme tvarem ostění a vyčárkovaným obrysem konstrukce překladu. Kóta na osové čáře otvoru ve zlomku udává velikost otvoru. Čitatel = šířka, jmenovatel = výška otvoru. Ostění je ROVNÉ nebo ZALOMENÉ (se zalomením 5 až 15 cm).

8 Průchodný otvor ve zdi A – rovné ostění B – zalomené ostění Obr. 1. 1
240 2100 1500 450 A – rovné ostění B – zalomené ostění Obr. 1. 1

9 Zakreslování dveří a oken ve stavebních plánech
Dveře, vrata a okna kreslíme ve stavebních plánech schematicky do otvorů zdiva. Druh dveří nebo okna se značí na jejich osách pořadovou číslicí, či značkou vepsanou do kroužku. Výpis výrobků a prefabrikátů je určen jako podklad pro objednávku a plánování výroby prefabrikátů. Udává příslušné druhy výrobků, jejich rozměry a vlastnosti. Výpis výrobků – prefabrikátů se sestaví do tabulky (většinou pro celý objekt) s potřebnými údaji. Např. u dveří se značí i jejich otevírání – P,L.

10 Zakreslování dveří Dveře se kreslí do půdorysu tvarem ostění, značkou zárubně, prahu, nadpraží a způsobem otvírání dveřního křídla. Velikost dveří se značí kótou na osové čáře dveří ve zlomku. Čitatel = šířka dveří ve světlosti zárubně, jmenovatel = světlá výška od úrovně čisté podlahy k nadpraží (bez prahového prkénka) – v MM. Ostění je většinou lomené, u dveří kývavých rovné. Dle druhu dveří kreslíme i zárubeň (ocelová, dřevěná – fošnová, rámová).

11 Dveře jsou jedno nebo dvoukřídlové
Dveře jsou jedno nebo dvoukřídlové. Vícekřídlové jsou kombinací těchto dveří. Křídlo musí při jeho otevírání zabírat co nejméně místa, nesmí překážet provozu a prostor místnosti musí být při otevření viditelný. Křídlo se zámkem a klikou zakreslujeme otevřené o 90°, u dvoukřídlových křídlo se zástrčemi pootevřené o 45°. Ve svislém řezu vyznačíme nadpraží se zárubní a práh v souvislosti se stropní konstrukcí sousedních místností s vyznačením podlah.

12 Zakreslování dveří v půdoryse
800 1970 450 Obr. 2. 2 12001 Obr. 3 1400 2100 Obr. 5 2200 Obr.4

13 Zakreslování a stanovení rozměrů oken
Ve stavebních plánech se velikost otvoru značí SKLADEBNÝMI ROZMĚRY – v mm – jejich šířkou a výškou. Skladebný rozměr [1] je násobek STAVEBNÍHO MODULU (= 15 cm), jemuž musí být podřízeny veškeré rozměry stavby (tloušťka zdí, rozměry pilířů, světlosti okenních a dveřních otvorů, výšky podlaží apod.).

14 SKLADEBNÁ ŠÍŘKA otvoru se určuje mezi ostěním, v němž je osazen rám okna a je o 0,5 cm na každé straně menší než skutečně vyzděný otvor. SKLADEBNÁ VÝŠKA je menší o 1 cm než vyzděný otvor. Velikost otvoru je dán opět kótou ve zlomku – u kótovací čáry okna. Čitatel – skladebná šířka, jmenovatel – skladebná výška okna. Ve jmenovateli je připsána v závorce výška poprsníku měřená od spodní stropní konstrukce – čisté podlahy.

15 Zakreslování oken Obr. 6 Obr. 7 350 350 1500 1500 900 900 250 250
/900// Obr. 6 350 1500 900 250 /900/ Obr. 7

16 Kontrolní otázky: Co obsahují stavební výkresy?
Jaká se používají měřítka pro kreslení plánů? Čím jsou charakterizovány otvory ve zdech? Co je to stavební modul a k čemu je dobrý?

17 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní

18 Seznam použité literatury:
[1] Arch. Jan Vinter – Karel Havránek, TRUHLÁŘSTVÍ – KONSTRUKCE pro 1. a 2. ročník středních průmyslových škol dřevařských. SNTL, Praha, 1979

19 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Výkresy stavebních konstrukcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google