Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA DOPRAVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA DOPRAVA"— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA DOPRAVA
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti REGIONÁLNÍ ANALÝZA DOPRAVA 9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 VODNÍ DOPRAVA výrazný interkontinentální charakter
k hlavním obsluhovaným pobřežím patří: Japonsko, Korea a východní Asie (včetně Tchaj-wanu, Hong Kongu a Číny na asijském pobřeží Pacifiku, západní a východní pobřeží Severní Ameriky a severozápadní pobřeží Evropy podpůrný význam v globální námořní dopravě mají ještě tyto oblasti: Mexický záliv, Středomoří, jižní a jihovýchodní Asie a Austrálie Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 kontejnerizace námořní dopravy měla velký vliv na geografii obsluhovaných tras
Port-to-port Pendulum route Round-the-world Hub-and-spoke Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Největší přístavy a kontejnerové terminály na světě v roce 2004
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 LETECKÁ DOPRAVA rozvoj ve 20. stol., zejména v 2.polovině
rostoucí poptávka v letecké dopravě od 60.let 20.stol. je způsobena několika faktory růst disponibilních příjmů měnící se nabídka služeb leteckých společností (letů/spojů) pokles průměrné ceny letenek v důsledku vyšší přepravní kapacity Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Vývoj výkonů letecké dopravy mezi roky 1950 a 2005
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 GEOGRAFIE DOPRAVY Dopravní systémy
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 DOPRAVNÍ SYSTÉMY jsou složeny z dopravní sítě a dopravních prostředků. Rozdíly jsou v mezinárodním srovnání zejména podle stupně ekonomické vyspělosti např. o dopravní systém: severoamerický (nejvyspělejší, významná letecká doprava) západoevropský Austrálie, Japonsko, JAR, Nový Zéland – téměř chybí potrubní, říční rozvojových zemí (většinou dominance jednoho druhu, nedostatek dalších): železniční (Indie, Pákistán, Alžírsko, Chile), silniční (Afgánistán, S. Arábie, Etiopie), říční (Sudán, Zaire) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 DOPRAVNÍ SYSTÉMY mladí tygři – dominance automobilové dopravy
Rusko – páteř tvoří železnice s velkou zatížeností, význam vodní dopravy, osobní hlavně hromadná bývalé socialistické země – důraz na železniční dopravu Česká republika: ne vždy vhodné přírodní podmínky, výrazně výhodná ekonomicko-geografická poloha, velká hustota železniční i silniční sítě, jen střední kvalita, horší rychlost, stupeň automobilizace – nejvyšší z bývalých socialistických zemí, dominance nákladní železniční dopravy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Prostorová / časová konvergence světového dopravního systému
Průměrná rychlost dopravního prostředků a lodí: 16 km/hr Průměrná rychlost vlaků: 100 km/hr. Průměrná rychlost parníků: 25 km/hr 1950 Průměrná rychlost letadel: km/hr 1970 Průměrná rychlost proudových letadel: km/hr 1990 Numerický přenos dat: okamžitý Zdroj: Jean-Paul Rodrigue (2007) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 10

11 VÝZNAM DOPRAVY VE SVĚTOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
zaměstnává celosvětově asi 4 % ekonomicky aktivních ve vyspělých zemích se pohybuje kolem 6 – 8 % (např. Norsko kolem 9 % – světové obchodní loďstvo), v rozvojových zemích podstatně méně (např. Indie do 2 %). na dopravu připadá 90 % kapacit světového motorového parku, z toho 99 % na automobily doprava je největším spotřebitelem paliv (více než 25 %), elektrické energie a kovů (více než 1/3), mazacích olejů, kaučuku (75 % produkce) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 VÝZNAM A TRENDY V DOPRAVĚ V ČR
CR má relativně výhodnou polohu ve střední Evropě, která může být negativně vyvážena rolí „tranzitní země“. území státu je pokryto téměř hustou sítí železnic a silnic během 90. let zaznamenala největší pokles železnice (jak osobní, tak i nákladní), silniční doprava veřejná (osobní) a vodní doprava naopak výrazně vzrostla doprava těžkými nákladními vozidly nad 12,5t, individuální automobilová doprava a letecká doprava (zejména ALE stouply výkony neekologických druhů doprav) k důležitým faktorům růstu individuální dopravy patří rovněž tlaky na zrychlení suburbanizačního procesu (city sprawl). vodní doprava zaznamenala také pokles přepravních výkonů ve srovnání s polovinou 90. let, cca o 50 % Zdroj: Operační program Doprava na léta 2007 – 2013 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 VÝZNAM A TRENDY V DOPRAVĚ V ČR
Železniční doprava Provozní délka železničních tratí byla v roce 2004 celkem km, z čehož bylo km (31 %) tratí elektrizovaných, mezi něž patří hlavní mezinárodní koridory. Délka jednokolejných tratí byla km, dvou a vícekolejných km. Železniční síť neodpovídá svým technickým stavem a v některých případech návazností požadovaným potřebám. Silniční doprava Silnice se v ČR dělí na dálnice, silnice I., II. a III. třídy, místní a účelové komunikace. Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát, silnice II. a III. třídy vlastní kraje. Místní komunikace vlastní příslušné obce. Na území České republiky se nachází cca 128 tisíc km silnic, z toho délka dálnic činila v roce km a 336 km rychlostních silnic, které se sledují v rámci kategorie silnic I. třídy Zdroj: Operační program Doprava na léta 2007 – 2013 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 GEOGRAFIE DOPRAVY Trocha tabulek a map
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Vyjížďka do zaměstnání mimo obec podle použitého dopravního prostředku v ČR
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Silniční síť v ČR Ročenka dopravy 2008
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Infrastruktura silniční dopravy (km)
Ročenka dopravy 2008 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Infrastruktura městské hromadné dopravy (km)
Ročenka dopravy 2008 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Délka dálnic celkem (km)
Ročenka dopravy 2008 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Délka státních a regionálních silnic celkem (km)
Ročenka dopravy 2008 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA DOPRAVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google