Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Ochrany v elektrických sítích Ochrana neživých částí Vypracoval: Škarka Miloš Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 neživá část, nebezpečné dotykové napětí
Neživá část je vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která obvykle není pod napětím, na níž se však může objevit nebezpečné dotykové napětí vlivem poruchy (je to např. kovový kryt rozváděče). Nebezpečné dotykové napětí je napětí (nebo rozdíl potenciálů), které může způsobit úraz elektrickým proudem osobě nebo zvířeti při dotyku s neživou částí při poruše. Jeho výše závisí na druhu prostředí, v němž může k takovému dotyku dojít (ČSN

3 Druhy prostředí Normální – obyčejné; studené; prašné ( je-li prach nevodivý a nehořlavý ). Svým charakterem zabraňuje vzniku úrazu el. Proudem Nebezpečné – horké, vlhké ( i přechodně ), prašné ( je-li prach vodivý a nehořlavý se zvýšenou korozní agresivitou ) s otřesy, venkovní, prostory s mechanickým poškozením, s vodivým okolí. . Jsou to takové prostory ,kde působením vnějších vlivů je buď přechodné , nebo stálé nebezpečí úrazu el. proudem Zvlášť nebezpečné – mokré, s extrémní korozní agresivitou, prostory , kde se nebezpečí úrazu mimořádně zvyšuje nepříznivými poměry ( voda, kotle a kovové nádrže, těsné prostory s kovovými hmotami, zdravotnická zařízení nebo zvláštní předpisy určité způsoby ochrany. Působením zvláštních okolností a vnějších vlivů se nebezpečí úrazu el. proudem ještě zvyšuje

4 DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTÍ

5 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete nebo se proud, který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu nebo se zařízení, na němž došlo k poruše, okamžitě po vzniku poruchy samočinně odpojí od zdroje. Tento cíl se zajištuje: samočinným odpojením od zdroje, pokud se vyskytne porucha dalším stupněm izolace, tzv. přídavnou izolací, která zabrání průchodu proudu, jestliže dojde k průrazu základní izolace (resp. procházející proud omezí na bezpečnou hodnotu). omezením poruchového proudu opatřením na straně zdroje vyrovnáním potenciálu mezi neživými částmi a okolím se omezí velikost proudu procházejícího tělem (uplatňuje se jen výjimečně při dodržení dalších bezpečnostních opatření).

6 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete nebo se proud, který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu nebo se zařízení, na němž došlo k poruše, okamžitě po vzniku poruchy samočinně odpojí od zdroje. Tento cíl se zajištuje: samočinným odpojením od zdroje, pokud se vyskytne porucha dalším stupněm izolace, tzv. přídavnou izolací, která zabrání průchodu proudu, jestliže dojde k průrazu základní izolace (resp. procházející proud omezí na bezpečnou hodnotu). omezením poruchového proudu opatřením na straně zdroje vyrovnáním potenciálu mezi neživými částmi a okolím se omezí velikost proudu procházejícího tělem (uplatňuje se jen výjimečně při dodržení dalších bezpečnostních opatření).

7 Ochrana samočinným odpojením v síti TN
Pro sítě TN platí: Uzemnění neživých částí se provádí tak, že se neživé části spojí prostřednictvím o chranného vodiče s uzemněným bodem sítě kterým je obvykle střed neboli uzel zdroje. Princip samočinného odpojení je patrný z obrázku:

8 Impedanční smyčka Zs × Ia < Uo
Pro dráhu zkratového proudu se vžil název smyčka. Z principu vyplývá i podmínka pro samočinné odpojení v síti TN. Aby ochranný prvek vypnul, musí být impedance smyčky Zs tak malá, aby zkratový proud ve smyčce překročil hodnotu proudu Ia zajištujícího samočinné působení ochranného prvku v dostatečně krátké době. Zkratový proud má velikost Uo/ Zs a musí být větší než proud Ia. Z toho vyplývá podmínka uvedená v ČSN Zs × Ia < Uo

9 Popiš a vysvětli co je neživá část nebezpečné dotykové napětí
způsoby ochran neživých částí impedanční smyčka

10 Popiš a vysvětli podle obrázku : cestu poruchového proudu a podstatu
samočinného odpojení v síti TN

11 Použité zdroje www.wikipedia.cz
ka/ochrana-dotyk.pdf Elektro v praxi, 1 část, Solid Team


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google