Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Ochrany v elektrických sítích Vypracoval: Škarka Miloš Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Základní názvosloví Úraz elektrickým proudem – fyziologický účinek elektrického proudu procházející tělem člověka nebo zvířete Základní ochrana – ochrana před úrazem elektrickým proudem v bezporuchovém stavu Ochrana při poruše – ochrana před úrazem elektrickým proudem při jedné poruše Nebezpečná živá část – živá část, která za určitých podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem Základní izolace – izolace nebezpečných živých částí, která zajištuje základní ochranu Přídavná izolace – samostatná izolace použitá k základní izolaci, aby byla zajištěna ochrana při poruše Dvojitá izolace – izolace zahrnující jak základní izolaci, tak přídavnou izolaci Pospojování – elektrické spoje mezi vodivými částmi za účelem vyrovnání potenciálu

3 živá a neživá část Živá část – vodič, nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byly pod napětím, včetně středního vodiče. Neživá část je vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která obvykle není pod napětím, na níž se však může objevit nebezpečné dotykové napětí vlivem poruchy (je to např. kovový kryt rozváděče).

4 Nebezpečné dotykové napětí
Nebezpečné dotykové napětí je napětí (nebo rozdíl potenciálů), které může způsobit úraz elektrickým proudem osobě nebo zvířeti při dotyku s neživou částí při poruše. Jeho výše závisí na druhu prostředí, v němž může k takovému dotyku dojít (ČSN

5 Dovolené bezpečné malé napětí (dotykové )
Dotykové napětí dovolené, je část napětí uzemňovací soustavy proti zemi, kterou člověk může překlenout při dotyku přičemž se uvažuje od ruky k nohám ( vodorovně 1 m ).

6 Tabulka dovoleného dotykového napětí
Výše dovoleného dotykového napětí závisí nejen na účelu, k němuž je používáno a na prostředí, ale i na době trvání poruchy. Čím je doba účinku dotykového napětí kratší, tím může být dotykové napětí vyšší. Přípustné hodnoty trvale dovoleného dotykového napětí u zařízení do 1000V jsou uvedeny v následující tabulce.

7 Druhy prostředí Normální – obyčejné; studené; prašné ( je-li prach nevodivý a nehořlavý ). Svým charakterem zabraňuje vzniku úrazu el. Proudem Nebezpečné – horké, vlhké ( i přechodně ), prašné ( je-li prach vodivý a nehořlavý se zvýšenou korozní agresivitou ) s otřesy, venkovní, prostory s mechanickým poškozením, s vodivým okolí. . Jsou to takové prostory ,kde působením vnějších vlivů je buď přechodné , nebo stálé nebezpečí úrazu el. proudem Zvlášť nebezpečné – mokré, s extrémní korozní agresivitou, prostory , kde se nebezpečí úrazu mimořádně zvyšuje nepříznivými poměry ( voda, kotle a kovové nádrže, těsné prostory s kovovými hmotami, zdravotnická zařízení nebo zvláštní předpisy určité způsoby ochrany. Působením zvláštních okolností a vnějších vlivů se nebezpečí úrazu el. proudem ještě zvyšuje

8 Druhy (způsoby) ochran před úrazem elektrickým proudem
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete nebo se proud který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete nebo se proud, který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu nebo se zařízení, na němž došlo k poruše, okamžitě po vzniku poruchy samočinně odpojí od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí napětí živých částí zařízení nemůže za žádných okolností překročit bezpečnou hodnotu. -

9 Popiš a vysvětli neživá část nebezpečné dotykové napětí
dovolené dotykové napětí neživých částí

10 Popiš a vysvětli druhy prostředí uveď příklady

11 Použité zdroje www.wikipedia.cz
ka/ochrana-dotyk.pdf Elektro v praxi, 1 část, Solid Team


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google