Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Útvar krizového řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Útvar krizového řízení"— Transkript prezentace:

1 Útvar krizového řízení
EMOFF ve FN Brno Útvar krizového řízení

2 EMOFF - Informační systém krizového řízení.
V roce 2008 došlo k zapojení FN Brno do informačního systému krizového řízení EMOFF, který slouží jako podpora k zajištění všech fází činnosti krizového řízení, tedy: podpory, analýzy, plánování i řešení mimořádných událostí. Tento systém je provozován Jihomoravským krajem, který je zároveň i garantem zajištění provozu na svých technologických zařízeních - serverech, k nimž se připojují všichni uživatelé systému. Administraci ve FN Brno zajišťuje Útvar krizového řízení.

3 EMOFF - členění STATICKÁ část DYNAMICKÁ část

4 STATICKÁ část Plán krizové připravenosti FN Brno.
Nadefinován Krizový štáb i jeho pracovní skupiny. Svolávání přes EMOFF, pomocí GSM brány – formou SMS je okamžité. Zřízena Pandemická skupina FN Brno. Zapracován je i nově vytvořený Traumatologický plán FN Brno. Bude zapracován i Evakuační plán.

5 Plán krizové připravenosti FN Brno
PKP FN Brno byl realizován ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Dokument a jeho členění jednotlivých kapitol je v souladu s požadavky legislativy – nařízení vlády 462 / 2000 Sb., kde § 17 jasně stanovuje potřebné náležitosti plánu krizové připravenosti. Plán krizové připravenost FN Brno byl v roce x rozsáhle aktualizován. A to jak v textové části, tak i v části přílohové.

6 Důležité kapitoly PKP – textová část
ÚVODNÍ A OBECNÁ ČÁST – Celkový popis a charakteristika FN Brno i s jejím členěním na jednotlivá pracoviště PMDV, PRM, PDM. Seznam osob vedení FN a organizace krizového managmentu – krizový štáb a jeho pracovní skupiny. ANALÝZA RIZIK - Pro zpracování PKP FN Brno byla posouzena možná ohrožení popsaná v Typových plánech. Na základě těchto vydaných Typových plánů, zpracovaných jednotlivými ministerstvy proběhla analýza v úvahu přicházejících krizových situací z vnějšího prostředí. Byl analyzován také dopad těchto krizových situací na činnost FN Brno.

7 Analýza rizik pro FN Brno
- pandemie chřipky - živelná pohroma velkého rozsahu způsobená vichřicí - narušení funkčnosti telekomunikačních a informačních vazeb - narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, - narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, - narušení dodávek plynu velkého rozsahu, - narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, - hromadné postižení osob mimo epidemii, - narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu,

8 Důležité kapitoly PKP – textová část
POTŘEBY PRO ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI SUBJEKTU  - Kapitola obsahuje výčet nezbytných vstupů pro zachování provozuschopnosti FN Brno. Součtový formulář obsahuje nutný počet osob a jednotlivých energií. Důležitou částí kapitoly je výčet vlastních zdrojů, které je možné použít. KOMUNIKACE – uvedení všech kontaktů ( mobilních a mailů) na osoby ve vedení FN Brno, osoby Krizového štábu FN Brno a jeho pracovních skupin

9 Důležité kapitoly PKP – textová část
OPERAČNÍ PLÁNY SUBJEKTU - pro všechna ohrožení, vyplývajících z analýzy rizik jsou doplněny konkrétní činnosti FN Brno při dané krizové situaci.Tyto činnosti jsou náležitě popsány a vyplývají z interně řízené dokumentace FN Brno. KRIZOVÉ OPERAČNÍ POSTUPY – rozšiřující část výše uvedeného tvoří samostatně v EMOFF KOP. V nich FN Brno promítla i rizika vnitřní pro FN Brno. KOP jsou nyní ve fázi tvorby. Ke Každému KOPu bude připojen i seznam osob pro vyrozumění.

10 Vznikající KOP ve FN Brno
- hlášený požár v prostorách FN Brno - hlášení - elektronický požární systém - hlášení - elektronický zabezpečovací systém - nález zbraně a nebezpečné látky ve FN Brno - napadení osoby či skupiny osob - technická havárie strojních a technologických komponentů - havárie – voda, el.energie, plyn, pára, topení, medicinální plyny atd.

11 KOP - šablona

12 Důležité kapitoly PKP – přílohová část
Nezbytnou součástí PKP je i přílohová část. Přílohy tvoří důležité dokumenty např: - důležitá telefonní čísla FN Brno, - kontakty na ost.organizace při MU, - lůžková zařízení v Brně, - adresář_ZZS - Pandemický plán 

13 Krizový štáb V EMOFF je nadefinován Krizový štáb FN Brno i jeho čtyři pracovní skupiny. Svolávání členů pomocí GSM brány – formou SMS je okamžité. Během roku 2009 se, při kontrolních svolávání, projevila opravdu funkčnost této důležité komunikace Obdobně byla vytvořena v EMOFF i Pandemická skupina FN Brno.

14 Traumatologický plán FN Brno
Traumatologický plán FN Brno byl v EMOFF vytvořen, FN Brno se stala vzorem pro Jihomoravský kraj a proběhlo sjednocení dokumentace. TP vznikl jako vrcholný dokument, zastřešující malé TP jednotlivých klinik a oddělení. Aktivace TP – jednotlivých stupňů a typů probíhá v EMOFF – části dynamické.


Stáhnout ppt "Útvar krizového řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google