Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Textová média v DV AR 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Textová média v DV AR 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Textová média v DV AR 2013/2014

2 Uplatnění TM ve výuce D Frontální výuka – ověřování porozumění, vyhledávání hlavních myšlenek obsahu a jeho analýza, vyhledávání vztahových a časových souvislostí včetně sestavování synchronizačních přehledů, spoluúčast žáků na zápisu do sešitu Skupinová práce – hledání odpovědí na zadané otázky řešení zadaných úkolů Samostatná práce Ž – výpisky, zpracování osnovy

3 Textová média ™ Explikativní TM Dokumentární TM Narativní TM

4 ETM –dějepisná učebnice, odborná literatura, populárně naučná literatura, historická publicistika, literatura faktu DTM – písemné historické prameny ( dle Pandela): listiny a zákoníky akta dopisy, deníky časopisy autobiografie a memoáry proslovy

5 NTM – krásná literatura:
Díla, která vznikala jako obrazy současnosti autorů, dnes – svědectví o minulosti (specifický druh historického pramene) Historické romány, povídky, dramata atd.

6 Populárně naučná a odborná literatura ve výuce D
písemné vypracování otázek vypracování shrnutí, výtahů, tezí nebo osnovy výběr četby k určité problematice porovnání informací získaných z popul. nauč. zpracování s jinými zdroji vypracování referátu ilustrace, doplnění a konkretizace učitelova výkladu hodnocení určité historické události na základě srovnání různých zdrojů samostatná práce žáků v hodině samostatné domácí studium

7 Písemné prameny ve výuce dějepisu
V učebnicích většinou texty nepostačují – příliš krátké Kvirenc, J., Kunstová, E., České dějiny v dokumentech, Dialog 2006 Kvirenc, J., Evropa do roku Historie v dokumentech, Dialog 2007 Kvaček, R., XX. století o sobě. Dějiny v dokumentech, Dialog 2005

8 Postup při práci s písemnými prameny
Analýza formální znaky (autor, sdělení, adresát, místo čas, druh textu) obsah (klíčové pojmy, struktura textu, hlavní myšlenky 2. Hodnocení problematizace a přezkoumání výpovědní hodnoty (argumentace, perspektiva, zájmy a záměry) 3. Začlenění do historického kontextu historická situace srovnání s jinými dokumenty srovnání s jinými ztvárněními

9 Otázky a úkoly pro analýzu a interpretaci písemných textů dle V
Otázky a úkoly pro analýzu a interpretaci písemných textů dle V. Kratochvíla Kdo je autorem? Kdy byl napsán? Jedná se o primární nebo sekundární pramen? O jaký typ pramene se jedná? Které historické pojmy lze z pramene vyčíst? Které neznámé pojmy pramen obsahuje? O čem pramen vypovídá? Sleduje autor nějaký záměr? Ve kterých pasážích uvádí autor fakta? Ve kterých pasážích hodnotí? Je autor nestranný, snaží se být objektivní? Je zaujatý? Do jaké míry je text věrohodný?

10 Na příští seminář Krásná literatura ve výuce dějepisu – její využití ve výuce dějepisu Vyberte do příště vhodnou ukázku z krásné literatury věnované římským dějinám období husitství


Stáhnout ppt "Textová média v DV AR 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google