Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah předmětu Základní pojmy Umělecké styly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah předmětu Základní pojmy Umělecké styly"— Transkript prezentace:

1 Obsah předmětu Základní pojmy Umělecké styly
Dějiny kultury Obsah předmětu Základní pojmy Umělecké styly

2 Obsah předmětu dějiny kultury
Úvod do studia dějin umění základní pojmy orientace při cestování a pohledu na umělecké památky Teorie umění umění a jeho druhy; výtvarné techniky; umělecké dílo a jeho námět a obsah Estetika základní estetické kategorie ukázky vývoje estetických názorů Historie umění časový přehled vývoje VV umění; stručný přehled hudebního vývoje; důraz na historii VV umění

3 Výukové cíle předmětu DK
příprava na studium některých humanitních či technických oborů získání celkové orientace při cestování a návštěvě památek naučit se vnímat, pochopit, eventuálně zhodnotit umělecké dílo

4 Metody a využívané materiály
Vybrané kapitoly z dějin kultury (přednáška a výklad v hodinách) Projektová práce úkoly s různými výstupy, nejčastěji referát či prezentace ppt Exkurze tuzemské, eventuálně zahraniční

5 Doporučné studijní materiály
B. Mráz: Dějiny výtvarné kultury J. Adamec, P. Šamšula: průvodce VV uměním E.H. Gombrich: Příběh umění José Pijoan: Dějiny umění Největší malíři Internet

6 Hlavní disciplíny předmětu DK a mezipředmětové vztahy
Teorie umění Estetika Historie umění Dějepis Základy společenských věd Filosofie Český jazyk a literatura Výtvarná a hudební výchova

7 Základní pojmy Kultura a její složky Kulturní okruh Kulturní komplex
Kulturní rys

8 Pokus se identifikovat tyto kulturní okruhy

9

10 O jaký kulturní rys se jedná?; urči odpovídající kulturní komplex

11

12 Flamenco; irské tance; kankán; mazurka; morris dancing – mečový tanec;břišní tanec

13

14 Pokus se rozlišit různé architektonické styly

15 Různé styly v malířství

16

17 3 hlavní zdroje evropské kultury
Řecká kultura a vzdělanost Hodnoty; ideál kalokagathia; kalos = krásný agathos = dobrý Filosofie Náboženství Římské právo Snaha vládnout a dokonale spravovat svět Křesťanství Cit, intenzita prožitku Učení o lidské podstatě Krista

18 Athénská škola: obraz vytvořený pro výzdobu vatikánských stanzí; měl vzdát hold antické filosofii; jsou zde přední představitelé Platón a Aristoteles: idealistická a materialistická filosofie; Platón ( ); teorie idejí: svět smyslového poznání je proměnlivý a nedokonalý; nad ním stojí svět neměnných vzorů a idejí; lidská duše je nesmrtelná a před narozením prodlévala ve světě idejí; v lidském těle se může rozpomínat na věčné ideje a to je základem poznání; k tomu je však potřeba duši cvičit v logickém myšlení a musí se usilovat o dobro a pravdu. Platón pocházel z urozené athénské rodiny a chtěl se aktivně věnovat politice. Po Sokratově smrti a pod vlivem vlády 30 tyranů v Athénách se rozhodl věnovat filosofii a zalořil vlastní školu zvanou Akademie. Aristoteles ( ) Platónův žák, pocházel z oblasti Chalkidiké, otec lékařem Filipa Makedonského, on sám se stal vychovatelem jeho syna Alexandra. V Athénách také založil školu, jež byly nazývána peripatetická. (její členové se při diskutování procházeli.)Svým dílem přispíval k rozvoji logiky, chápal ji jako nástroj k rozvoji myšlení. Zkoumal vesmír, zabýval se zoologií, etikou, poetikou a rétorikou. Zpracoval ústavy 158 řeckých států, zachovala se však pouze ústava athénská. Na základě těchto studií sepsal spis Politika. Smyslovému poznání přikládal větší váhu (odtud jeho zájem o přírodu); věc mí látku a tvar, k jejímu vzniku je též třeba příčiny a účel. Skupina Sokratova: Alkibiades – Xenofón – Sokrates Alkibiades: politik a vojevůdce; 2. Fáze Peloponéské války výprava proti Sicílii) Xenofón: filosof a životopisec Sokratův Sokrates ( ): navazoval na sofisty, byl si vědom omezených možností lidského poznání (vím, že nic nevím); Metoda rozhovorů s přísně logickou argumentací, snaha dopátrat se základních hodnot lidského života. Za proměnlivostí lidského konání, jehož dosah si lidé často neuvědomují, stojí něco, co má vyšší platnost a závažnost. Sám se řídil vnitřním hlasem, která měl být výrazem svobodného rozhodování a zároveň odpovědnosti za vlastní činy. (daimonion); aby člověk dosáhl štěstí, musí si uvědomovat nedostatečnost vlastního poznání. Zpochybňoval zažité principy myšlení a jednání, o nichž člověk nepřemýšlí a touto cestou by se dalo dospět k hlubokému sebepoznání. Důraz na vnitřní odpovědnost jedince. V rozporu s oficiálním náboženstvím, obžalován ze zavádění nových božstev, odsouzen a podřídil se rozsudku, i když měl možnost uprchnout. Nenapsal žádné dílo, a tak je znám e pouze díky jeho žákům, Xenofontovi a Platonovi. Xenofón ( ); jako Sokratův žák podal o svém učiteli cenné svědectví; byl také historik a navázal na Thukidida a podal řecké dějiny až do roku 362. Jean Louis Davis Smrt Sokratova

19

20

21 Jean Louis David: Smrt Sokratova

22 Vývoj evropských ideálů
Základy položeny v období antiky a křesťanství Humanisté uskutečnili syntézu řeckého a římského dědictví s křesťanským myšlením Na ně navazuje osvícenská filosofie Boj za občanské svobody Přesvědčení, že je povinností společnosti zaručovat základní svobody

23 Šíření evropských ideálů
Antika Středověk Gotika, renesance a humanismus 19. století a nacionalismus Integrační snahy ve 20. Století

24 „Evropská kultura, „evropský“ kulturní člověk a „evropanství“
Často kladená otázka: Může evropský integrační proces znamenat zánik individuálních národních rysů? Evropská kultura je vlastně „jednotou různorodostí“

25 Úkol: Velcí Evropané Připrav stručný profil evropské osobnosti, kterou považuješ za výjimečnou Zdůvodni svůj výběr a uveď, jak se tato osobnost projevila c celoevropském měřítku


Stáhnout ppt "Obsah předmětu Základní pojmy Umělecké styly"

Podobné prezentace


Reklamy Google