Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2011? Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 3 zkoušky 3 zkoušky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2011? Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 3 zkoušky 3 zkoušky."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2011? Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 3 zkoušky 3 zkoušky

2 Společná část MZ Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Volitelná zkouška Volitelná zkouška Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština) Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština) Matematika Matematika Dvě úrovně obtížnosti (základní, vyšší) Dvě úrovně obtížnosti (základní, vyšší) svobodná volba žáka svobodná volba žáka

3 Český jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min) Ústní zkouška (15 min) úkoly z pracovního listu úkoly z pracovního listu-------------------------------------------------- Didaktický test (60/90 min) Didaktický test (60/90 min) Písemná práce (60/90 min) Písemná práce (60/90 min)----------------------------------------------------- Váha každé části – 1/3, všechny části nutno vykonat aspoň dostatečně

4 Č- Ústní zkouška Školní seznam děl pro ústní zkoušku Základní úroveň = min. 40 děl Základní úroveň = min. 40 děl Vyšší úroveň = min. 105 děl Vyšší úroveň = min. 105 děl do 30. září 2010 do 30. září 2010 Žák si vybere 20/30 děl ze seznamu do 31. března 2011 do 31. března 2011 20 min příprava + 15 min zkoušení

5 Č - Ústní zkouška – základní 20 titulů = 20 zadání pro žáka na prac. listech 20 titulů = 20 zadání pro žáka na prac. listech Zkouší se: charakteristika uměleckého textu (využití vědomostí z četby díla + kontext) charakteristika uměleckého textu (využití vědomostí z četby díla + kontext) charakteristika neuměleckého textu (nemusí souviset) charakteristika neuměleckého textu (nemusí souviset)

6 Č- Ústní zkouška – vyšší 30 titulů = 30 zadání pro žáka na prac. listech 30 titulů = 30 zadání pro žáka na prac. listech Zkouší se: analýza výňatku uměleckého díla (využití vědomostí z četby díla) analýza výňatku uměleckého díla (využití vědomostí z četby díla) kontext díla kontext díla porovnání výňatku z uměleckého textu s neuměleckým porovnání výňatku z uměleckého textu s neuměleckým typické rysy daného neuměleckého textu typické rysy daného neuměleckého textu

7 Č - Didaktický test Základní úroveň – 60 min Základní úroveň – 60 min uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí Vyšší úroveň – 90 min Vyšší úroveň – 90 min uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí otevřené úlohy se stručnou odpovědí otevřené úlohy se stručnou odpovědí

8 Č- Písemná práce 60/90 min + 25 min na výběr zadání 60/90 min + 25 min na výběr zadání výběr z 10 centrálně zadaných témat výběr z 10 centrálně zadaných témat Zkouší se: dodržení zadání (forma odpovědi) dodržení zadání (forma odpovědi) věcná správnost věcná správnost volba jazykových prostředků volba jazykových prostředků jazyková správnost jazyková správnost

9 Cizí jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min) Ústní zkouška (15 min) úkoly z pracovního listu úkoly z pracovního listu-------------------------------------------------- Didaktický test (95-100 min) Didaktický test (95-100 min) Strukturovaná písemná práce (60 min) Strukturovaná písemná práce (60 min)

10 CJ – Ústní zkouška 20 zadání, žák si losuje jedno z nich 20 zadání, žák si losuje jedno z nich struktura pracovního listu struktura pracovního listu motivační úvod motivační úvod samostatný projev žáka s využitím stimulů samostatný projev žáka s využitím stimulů interakce mezi žákem a zkoušejícím interakce mezi žákem a zkoušejícím práce s krátkým textem práce s krátkým textem 20 min příprava, 15 min zkoušení 20 min příprava, 15 min zkoušení možnost použít slovníky při přípravě možnost použít slovníky při přípravě všeobecná/specifická témata, běžné situace všeobecná/specifická témata, běžné situace

11 CJ - Didaktický test Dva subtesty: poslech s porozuměním (30/40 min) poslech s porozuměním (30/40 min) čtení s porozuměním, jazykové kompetence (60 min) čtení s porozuměním, jazykové kompetence (60 min) Typy úloh uzavřené (s výběrem odpovědí) uzavřené (s výběrem odpovědí) otevřené se stručnou odpovědí otevřené se stručnou odpovědí

12 CJ - Písemná práce 60/90 min 60/90 min otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje) otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje) možnost použít slovník možnost použít slovník

13 Cizí jazyk Váha jednotlivých dílčích zkoušek: Váha jednotlivých dílčích zkoušek: Ústní zkouška 25% Ústní zkouška 25% Didaktický test 50% Didaktický test 50% 25% poslech 25% poslech 25% čtení a jazykové kompetence 25% čtení a jazykové kompetence Písemná práce 25% Písemná práce 25% Nutno vykonat aspoň dostatečně každou část zkoušky, jinak se opakuje celá zkouška Nutno vykonat aspoň dostatečně každou část zkoušky, jinak se opakuje celá zkouška

14 Matematika 2 úrovně obtížnosti 2 úrovně obtížnosti základní – 90 min základní – 90 min vyšší – 120 min vyšší – 120 min pouze písemná zkouška! pouze písemná zkouška! otevřené i uzavřené úlohy otevřené i uzavřené úlohy

15 Profilová část MZ povinné 3 zkoušky, až 2 další nepovinné povinné 3 zkoušky, až 2 další nepovinné forma v kompetenci ředitele školy forma v kompetenci ředitele školy formy zkoušky formy zkoušky písemná písemná ústní ústní praktická praktická obhajoba práce obhajoba práce kombinace dvou či více předchozích forem kombinace dvou či více předchozích forem

16 Profilová zkouška ve všeobecné třídě 3 zkoušky z naší nabídky

17 Profilová zkouška v matematické třídě 1 zkouška z matematiky (písemná+ústní) 1 zkouška z matematiky (písemná+ústní) 2 zkoušky z naší nabídky (bez M) 2 zkoušky z naší nabídky (bez M)

18 Písemná zkouška Český jazyk a literatura (esej na literární téma) Český jazyk a literatura (esej na literární téma) Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie

19 Ústní zkouška matematika matematika fyzika fyzika chemie chemie biologie biologie zeměpis zeměpis dějepis dějepis společenské vědy společenské vědy cizí jazyk cizí jazyk informatika dějiny umění ekonomika molekulární biologie latina

20 Kombinace dvou forem Hudební výchova Hudební výchova praktická zkouška praktická zkouška ústní zkouška ústní zkouška Výtvarná výchova Výtvarná výchova praktická zkouška praktická zkouška vypracování a obhajoba maturitní práce vypracování a obhajoba maturitní práce

21 Nepovinné zkoušky Společná část – 0 - 3 zkoušky Společná část – 0 - 3 zkoušky jednotně dle CERMATu jednotně dle CERMATu Profilová část – 0 - 2 zkoušky Profilová část – 0 - 2 zkoušky v kompetenci školy v kompetenci školy

22 Nepovinné zkoušky společné části Český jazyk a literatura 1 (2) Český jazyk a literatura 1 (2) 1. cizí jazyk 1 (2) 1. cizí jazyk 1 (2) 2. cizí jazyk 1 (2) 2. cizí jazyk 1 (2) Matematika 1 (2) Matematika 1 (2) Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ Dějepis Dějepis Fyzika Fyzika Chemie Chemie Biologie Biologie Zeměpis Zeměpis Dějiny umění Dějiny umění

23 Nepovinné zkoušky profilové části naše „klasická“ nabídka naše „klasická“ nabídka

24 Shrnutí min. 2 písemky z CERMATu min. 2 písemky z CERMATu (společná část) ústní zkouška min. 60-75 min ústní zkouška min. 60-75 min 15 min. Č (společná část) 15 min. Č (společná část) 15 min. CJ (společná část) 15 min. CJ (společná část) 45 min. „klasická“ zkouška (profilová část) 45 min. „klasická“ zkouška (profilová část)

25 Časový harmonogram 11.-14.10.2010 – maturitní generálka (MAG‘10) 11.-14.10.2010 – maturitní generálka (MAG‘10) 15.11.2010 – přihlášky k MZ 15.11.2010 – přihlášky k MZ 15.-29.4.2011 – písemné a praktické zkoušky 15.-29.4.2011 – písemné a praktické zkoušky 2.-27.5.2011 – ústní zkoušky 2.-27.5.2011 – ústní zkoušky (společná i profilová část) 30.5.-7.6.2011 – písemné zkoušky společné části 30.5.-7.6.2011 – písemné zkoušky společné části 20.6.2011 – vydávání maturitních vysvědčení a protokolů o společné části MZ 20.6.2011 – vydávání maturitních vysvědčení a protokolů o společné části MZ

26 Maturitní generálka MAG‘10 11.-14. října 2010 – didaktické testy + písemné práce 11.-14. října 2010 – didaktické testy + písemné práce všichni maturují z Č, M, A všichni maturují z Č, M, A 2 úrovně: základní nebo vyšší 2 úrovně: základní nebo vyšší povinné zkoušky: povinné zkoušky: Č (didaktický test + písemná práce) M (didaktický test) nebo A (didaktický test + písemná práce) nepovinná zkouška: nepovinná zkouška: A (didaktický test + písemná práce) nebo M (didaktický test) možnost - další cizí jazyk (N, Fr) (didaktický test + písemná práce) Přihlášení do 15.6.2010 Přihlášení do 15.6.2010

27 Další informace www.cermat.cz www.cermat.cz www.cermat.cz www.novamaturita.cz www.novamaturita.cz


Stáhnout ppt "Maturita 2011? Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 3 zkoušky 3 zkoušky."

Podobné prezentace


Reklamy Google