Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J03/25.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J03/25.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J03/25.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Vyjmenovaná slova po m Autor: Mgr. Hana Beranová P ř edm ě t: Č eský jazyk T ř ída: III. Tematický okruh: Vyjmenovaná slova Téma: Vyjmenovaná slova po m Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad a procvi č ení, upozorn ě ní na neobvyklá slova, nacházení p ř íbuzných slov,pravopisná cvi č ení Pou ž ité zdroje: Polanská, Ji ř ina: Vyjmenovaná slova, vydáno 2001, nakladatelství u č ebnic Fortuna

2 My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

3  My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl  My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, nachomýtnout se, Litomyšl  My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl  My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, Litomyšl  My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

4 Pozor na rozdíly my (zájmeno 1. os. mn. č.) x mi (mě) mýt (myji) x mít (mám) vymýtit (vykácet) x vymítat (vypuzovat) mýlí se (plete se) x milý (chlapec)

5 první m-sto, om-tka, Jarm-la, prům-slový závod, sem-nko, zm-lil ses, přem-šlej, m-sa, um-vadlo, prom-ne, m-cí houba, podej m- talíř, m-čka nádobí, m-chačka, vesm-r, M-rkův om-l, m-ší hnízdo, m-nula nás, m-lka, vým-sl, m-slivecký klobouk, Vysoké M-to, zám-nka, dobrom-slný člověk, dom-šlivý M-chal, m-nul cíl, promiň m- to, m- to víme, om-t, neodem-kej, sm-čcový nástroj, Přem-sl, m-č

6 první místo, omítka, Jarmila, průmyslový závod, semínko, zmýlil ses, přemýšlej, mísa, umyvadlo, promine, mycí houba, podej mi talíř, myčka nádobí, míchačka, vesmír, Mirkův omyl, myší hnízdo, minula nás, mýlka, výmysl, myslivecký klobouk, Vysoké Mýto, záminka, dobromyslný člověk, domýšlivý Michal, minul cíl, promiň mi to, my to víme, omýt, neodemykej, smyčcový nástroj, Přemysl, míč

7 zlom-slný, ochm-řený, jasm-n, nam-řit, m-stnost

8 y y i i i

9 m-jeme se, prom-šlený nápad, kom-ník, kam-nka, zam-tnout žádost

10 y y i i i

11 lehkom-slný člověk, seděl zam-šleně, sm-ch, m-chaná vajíčka, auto dostalo sm-k

12 y y i i y

13 m-nulý rok, odhm-zit psa, dm-chá do pece, Em-lka, to musí být m-lka

14 i y y i y


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J03/25.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."

Podobné prezentace


Reklamy Google