Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J01/18.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J01/18.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J01/18.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Vyjmenovaná slova po b Autor: Mgr. Hana Beranová P ř edm ě t: Č eský jazyk T ř ída: III Tematický okruh: Vyjmenovaná slova Téma: Vyjmenovaná slova po b Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad a procvi č ení, upozorn ě ní na neobvyklá slova, nacházení p ř íbuzných slov,pravopisná cvi č ení Pou ž ité zdroje: Polanská, Ji ř ina: Vyjmenovaná slova, vydáno 2001, nakladatelství u č ebnic Fortuna

2 Vyjmenovaná slova po B Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav

3 Zjisti, které vyjmenované slovo chybí Být, bydlit, byt, příbytek, nábytek, dobytek,… Být, bydlit, obyvatel, byt, nábytek, dobytek, obyčej,… Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek,obyčej,bystrý, bylina, kobyla, Přibyslav Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bylina, kobyla, býk, Přibyslav

4 Ob_vatelé, starob_lý, bab_ka, hb_tý, nadb_tek, b_lá barva, dřevěné b_dlo, nab_l pušku, zab_dlit se, b_da, hřeb_ky, ob_čej, B_střice, kdyb_ch, slíb_l b_ch, Zb_ňkův, přeb_vala, b_t na poplach, b_lek, b_kovec, automob_l, b_tost, dob_t baterie, sb_rka Doplň y, ý, i, í

5 Správné řešení Obyvatelé, starobylý, babyka, hbitý, nadbytek, bílá barva, dřevěné bidlo, nabil pušku, zabydlit se, bída, hřebíky, obyčej, Bystřice, kdybych, slíbil bych, Zbyňkův, přebývala, bít na poplach, bílek, býkovec, automobil, bytost, dobít baterie, sbírka

6 Připrav si kartičky i, y B-linkový čaj, zlob-l, b-č, dob-vá uhlí, hřeb-k

7 y i i y i

8 b-dlela, útulný b-t, myslivec nab-l pušku, oblíb-l si, B-voj

9 y y i i i

10 paní b-tná, pob-t s přáteli, vyb-hala, dřevěné b-dlo, nab-tá zkušenostmi

11 y y i i y

12 b-lá mlha, dob-li hrad, natrhala b-lí, b-tevní pole, Kob-lisy

13 i y y i y


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J01/18.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."

Podobné prezentace


Reklamy Google