Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J02/20.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J02/20.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J02/20.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Vyjmenovaná slova po l Autor: Mgr. Hana Beranová P ř edm ě t: Č eský jazyk T ř ída: III Tematický okruh: Vyjmenovaná slova Téma: Vyjmenovaná slova po l Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad a procvi č ení, upozorn ě ní na neobvyklá slova, nacházení p ř íbuzných slov,pravopisná cvi č ení Pou ž ité zdroje: Polanská, Ji ř ina: Vyjmenovaná slova, vydáno 2001, nakladatelství u č ebnic Fortuna http://www.zlobidlo.cz/rodice/cviceni-vyjmenovana-slova-l

2 Vyjmenovaná slova po L Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

3 Zjisti, které vyjmenované slovo chybí Slyšet, mlýn, blýskat se, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, plyš Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, plyš Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

4 Doplň y, ý, i, í L_ška B_strouška, vel_ká lampa, strom l_pa, poraněné l_tko, sl_šela jsem L_bora, nejbl_žší ml_n, sestra Ol_na, venku se bl_skalo, neupl_nula ani hodina, bl_skavé předměty, l_žuj opatrně, miminko vzl_kalo, l_tostivá L_da, kl_če od domu, l_ný Honza, starý ml_nář, vel_ké oči, nedosl_chavý dědeček, nepl_tvej potravinami, pes se l_sá, kočka si l_že tlapky

5 Správné řešení Liška Bystrouška, veliká lampa, strom lípa, poraněné lýtko, slyšela jsem Libora, nejbližší mlýn, sestra Olina, venku se blýskalo, neuplynula ani hodina, blýskavé předměty, lyžuj opatrně, miminko vzlykalo, lítostivá Lída, klíče od domu, líný Honza, starý mlynář, veliké oči, nedoslýchavý dědeček, neplýtvej potravinami,pes se lísá, kočka si líže tlapky

6 Připrav si kartičky s y, i kl-d na práci, pl-noucí čas, l-stnatý strom, sl-čný hoch, l-vance

7 i y i i i

8 větrný ml-n, uml-t kávu, l-mec, l-ška, kl-sna

9 y i i i i

10 prosl-chá se, prohl-dka, l-tkový sval, nedosl-chá, odkl-zel sníh

11 y i y y i

12 ml-nář, kl-čkuje, l-stek l-sky, l-kožrout

13 y i i i y

14 kámen se zabl-štěl, silný l-ják, budeme l-žovat, kráva L-ska, kl-katý blesk

15 y i y y i

16 stíny spl-nuly, v ml-nici, bl-zká řeka, kl-žit kl-hem

17 y y i i i


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J02/20.11.2012, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."

Podobné prezentace


Reklamy Google