Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjmenovaná slova po L.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjmenovaná slova po L."— Transkript prezentace:

1 Vyjmenovaná slova po L

2 slýchat, neslýchaný, slyšitelný, nedoslýchavý, vyslyšet, neslyšící
MLÝN mlynář, mlýnský, mlýnice, mlýnek BLÝSKAT SE zablýsknout se, blyštět se, oblýskaný, nablýskaný, blýskavice MLÍT mele mouku BLÍZKÁ nedaleká

3 POLYKAT polykání, nespolykat, PLYNOUT
uplynout, plyn, plynojem, plynárna, plynulý, rozplynout se, splynout, vyplývat, oplývat, splynutí PLÝTVAT plýtvání, neplýtvat VYPLIVAT

4 vzlyk, vzlykání, zavzlykat, zalykat se LÝKO
lýčí, lýčený, lýkový, lýkožrout LYSÝ Lysina, lyska, olysalý LÍČENÝ děj NALÍČENÝ obličej LÍSKA keř

5 LÝTKO lýtkový LYŽE lyžovat, lyžařka, lyžařský PELYNĚK pelyňkový PLYŠ plyšový

6 PROCVIČUJEME nabl- skaná l- muzína, ml- t obilí na ml- nku, bl- žil se nesl- šně, l- tostivý L- bor, nabl- zku se zabl- sklo a hřmí, vel- ký l- ják, nepl- tvej silami, l- bí se mi l- kové rohože, Karl- vzl- kal, L- dka se zal- kala smíchem, bal- ček l- zátek, nal- čený obl- čej, bl- skavé skl- čko, škodl- vé pl- tvání, l- ska má bílou l- sinku, jablka ukládá do l- sek, Karol-na má pl- šového král- ka, pel- ňkový čaj, l- že zmrzl- nu, vl- dná L- buška, L- sá hora, pob- vá ve Vol- ni, l- bezně vonící l- vance se rozpl- vají na jazyku, l-šejník, l-šaj smrtihlav, l- kožrout napadá jehl-čnany, kotě se l- sá, pl- sňový sýr, pl- tké řeči, l- čí zážitky z l- žování, kl- ží se jí oči, spl- vavé vlasy, zpl- hlý účes, l- chotí jí, obl- bený tal- ř, kl- dný l- stonoš, nový pl- noměr, l- tr ol- vového oleje, l- tkový sval

7 ŘEŠENÍ nablýskaná limuzína, mlít obilí na mlýnku, blížil se neslyšně, lítostivý Libor, nablízku se zablýsklo a hřmí, veliký liják, neplýtvej silami, líbí se mi lýkové rohože, Karlík vzlykal, Lidka se zalykala smíchem, balíček lízátek, nalíčený obličej, blýskavé sklíčko, škodlivé plýtvání, lyska má bílou lysinku, jablka ukládá do lísek, Karolína má plyšového králíka, pelyňkový čaj, líže zmrzlinu, vlídná Libuška, Lysá hora, pobývá ve Volyni, líbezně vonící lívance se rozplývají na jazyku, lišejník, lišaj smrtihlav, lýkožrout napadá jehličnany, kotě se lísá, plísňový sýr, plytké řeči, líčí zážitky z lyžování, klíží se jí oči, splývavé vlasy, zplihlý účes, lichotí jí, oblíbený talíř, klidný listonoš, nový plynoměr, litr olivového oleje, lýtkový sval

8 Autor: Mgr. M. Schaniaková
Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Vyjmenovaná slova po L."

Podobné prezentace


Reklamy Google