Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYJMENOVANÁ SLOVA PO M."— Transkript prezentace:

1 VYJMENOVANÁ SLOVA PO M

2 MY ( všichni) MÝT (umývat, myčka) MÝDLO MYSLIT nesmysl průmysl smyšlené MÝLIT SE omyl HMYZ MYŠ HLEMÝŽĎ MI (já, jeden) MÍT (vlastnit) MÍVÁ radost

3 MÝTIT - vymýcený les, vykácený
ZAMYKAT SMÝKAT - SMÝČIT (uklízet) smýknout kýmsi průsmyk smyčec DMÝCHAT (foukat) CHMÝŘÍ SMÍTKO

4 NACHOMÝTNOUT SE ochomýtat se
MÝTO – mýtné (poplatek) MYKAT – cupovat, drhnout přízi MYS (výbežek pevniny) LITOMYŠL, KAMÝK, NEZAMYSLICE PAMATUJ !!! MINOUT, MIHNOUT SE, OMÍTKA MÍCHA, MÍZA, SMÍŠENÝ, NAMÍŘIT MILÁ, ODMÍTAT, OMÍLAT MÍCHAT

5 PROCVIČOVÁNÍ mam- nka má m- čku , neum- tá zelenina, m- se um- jeme m- dlem v um- vadle, nem- vá často r- mu, hm- zožravec, dom- šlivá M- lada, M- ra se zm- lil, je přem- šlivý a m-rný, b- l na om- lu, dobré m-nění, m- nuli jsme m- slivnu, dělá nesm- sly, m- vá dost m- ncí, hlem- ždí ul - ta, dobrý úm- sl, šťastný sm- ch, vykácené m- sto lesa je m - tina, um- něný ml- nář, vysm- čený b- t, sm- šená prodejna, prům- slové kom- ny, dům- slné zam- kání, zam- chal omáčku, m- hnul se tu a zm- zel, M- la bydlí ve Vysokém M- tě, um- me vým- k, dostal m- lost, neseš m- to, sm- čcový orchestr, káně m- šilov a zm- je,zam- řil do Nezam- slic, dům je vysm- čený bez jediného sm- tka, rozdm- chává oheň

6 ŘEŠENÍ maminka má myčku , neumytá zelenina, my se umyjeme mýdlem v umývadle, nemívá často rýmu, hmyzožravec, domýšlivá Milada, Mira se zmýlil, je přemýšlivý a mírný, byl na omylu, dobré mínění, minuli jsme myslivnu, dělá nesmysly, mívá dost mincí, hlemýždí ulita, dobrý úmysl, šťastný smích, vykácené místo lesa je mýtina, umíněný mlynář, vysmýčený byt, smíšená prodejna, průmyslové komíny, důmyslné zamykání, zamíchal omáčku, mihnul se tu a zmizel, Míla bydlí ve Vysokém Mýtě, umíme výmyk, dostal milost, neseš mi to, smyčcový orchestr, káně myšilov a zmije, zamířil do Nezamyslic, dům je vysmýčený bez jediného smítka, rozdmýchává oheň

7 Použité zdroje


Stáhnout ppt "VYJMENOVANÁ SLOVA PO M."

Podobné prezentace


Reklamy Google