Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných"— Transkript prezentace:

1 Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných
Část třetí: „M“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram. Dostupné z portálu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 Informační zdroj Petra Jebavá, Jana Svobodová: BFLMPSVZ Vyjmenovaná slova Český dialog Praha Jiřina Polanská, Vyjmenovaná slova, Fortuna,1994,Praha

3 Vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý). Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá mnemotechnická pomůcka BeFeLeMe Pes Se VeZe. Slova cizího původu v seznamu vyjmenovaných slov nejsou, používá se v nich pravopis původního jazyka. V některých případech se rozdílným pravopisem rozlišuje význam slov, která jinak znějí stejně (homofona). K vyjmenovaným slovům se také tradičně přiřazují slova s předponami vy- a vý- a s příponou -yně (jako horákyně, podobně i např. kolegyně; některá vlastní jména jsou uvedena v seznamu).

4 Vyjmenovaná slova po M Jména a další slova POZOR!!
My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl Jména a další slova Mykat, mys, sumýš, Kamýk, vymykat se, výmyk, přimykat se POZOR!! my (každý z nás, zájmeno 1.os.mn.č.) x mi (mně, 3.p. zájmena já) mýt (myji) x mít (mám) vymýtit (vykácet) x vymítat (vypuzovat) mýlí se (plete se) x milý (přítel), míli (ušel) mys (Dobré naděje) x miss (paní) dmýchat (oheň) x míchat (guláš)

5 Vyber správné slovo My jsme se učili vyjmenovaná slova. Mi

6 Vyber správné slovo mylí Karel byl velmi chlapec. milý

7 Vyber správné slovo mýchala Maminka polévku. míchala

8 Vyber správné slovo mít Vítek bude jedničku z matiky. mýt

9 Vyber správné slovo mýt vlasy. Sestra si musí každý den mít

10 Vyjmenovaná slova po M Jména a další slova POZOR!!
My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl Jména a další slova Mykat, mys, sumýš, Kamýk, vymykat se, výmyk, přimykat se POZOR!! my (každý z nás, zájmeno 1.os.mn.č.) x mi (mně, 3.p. zájmena já) mýt (myji) x mít (mám) vymýtit (vykácet) x vymítat (vypuzovat) mýlí se (plete se) x milý (přítel), míli (ušel) mys (Dobré naděje) x miss (paní) dmýchat (oheň) x míchat (guláš) Návrat k testu

11 My my

12 Vyber správné slovo My všichni jedeme do kina. Mi

13 Vyber správné slovo my Rodiče koupili kolo. mi

14 Vyber správné slovo my Dej pokoj! mi

15 My my Návrat k testu

16 Mýt mýt mycí, myčka, umývat, umyvadlo, umývárna, pomyje, mýval, mýdlo, mýdlový, vymydlený, mydlit, namydlit, namydlený, mydlář, mydlárna, mydliny, mydlinka, omýt, omývat, omyvatelný, umýt, umývat, umytý, mytí vymýt, vymytý

17 Vyber správné slovo Umývárna byla čistá a tekla teplá voda. Umívárna

18 Vyber správné slovo Honza byl když přestala téct voda. namidlený,
namydlený,

19 Vyber správné slovo mívala. Do ZOO přivezli nového mývala.

20 Vyber správné slovo mička Nová byla připravena v kuchyni. myčka

21 Mýt mýt mycí, myčka, umývat, umyvadlo, umývárna, pomyje, mýval, mýdlo, mýdlový, vymydlený, mydlit, namydlit, namydlený, mydlář, mydlárna, mydliny, mydlinka, omýt, omývat, omyvatelný, umýt, umývat, umytý, mytí vymýt, vymytý Návrat k testu

22 Myslit Myslit (myslet)
nemyslit, mysl, myšlenka, domyslit, domýšlet, nedomyšlený, pomyslet, pomýšlet, pomyšlení, pomyslný, přemýšlet, přemýšlení, vymyslet, vymýšlet, vymyšlený, výmysl, promyslet, smýšlet, smýšlení, smyšlenka, zamyslet se, zamyšlený, smysl, nesmysl, smyslný, nesmyslný, nesmyslně, průmysl, průmyslový, myslitel, myslivec, myslivna, úmysl, úmyslný, úmyslně, neúmyslný, neúmyslně, důmyslný, důmyslně, domýšlivý, domýšlivost, domýšlivec, rozmyslet si, rozmýšlení, promyšlený, promyšleně, jednomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, lehkomyslně, namyšlený, namyšleně, choromyslný, zlomyslný, zlomyslně, Nezamysl, Přemysl, Křesomysl, dobromysl, dobromyslný, bezmyšlenkovitě, bezmyšlenkovitý, usmyslet si

23 Vyber správné slovo jednomyslně. Dohodli jsme se jednomislně.

24 Vyber správné slovo přemýšlení skočil do vody. Bez přemíšlení

25 Vyber správné slovo průmisl se nerozvíjí. Český průmysl

26 Vyber správné slovo myss ČR jsem si vystřihl. Obrázek miss ČR

27 Vyber správné slovo Přemysla za manžela. Libuše si vybrala Přemisla

28 Myslit Myslit (myslet)
nemyslit, mysl, myšlenka, domyslit, domýšlet, nedomyšlený, pomyslet, pomýšlet, pomyšlení, pomyslný, přemýšlet, přemýšlení, vymyslet, vymýšlet, vymyšlený, výmysl, promyslet, smýšlet, smýšlení, smyšlenka, zamyslet se, zamyšlený, smysl, nesmysl, smyslný, nesmyslný, nesmyslně, průmysl, průmyslový, myslitel, myslivec, myslivna, úmysl, úmyslný, úmyslně, neúmyslný, neúmyslně, důmyslný, důmyslně, domýšlivý, domýšlivost, domýšlivec, rozmyslet si, rozmýšlení, promyšlený, promyšleně, jednomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, jednomyslně, lehkomyslný, lehkomyslně, namyšlený, namyšleně, choromyslný, zlomyslný, zlomyslně, Nezamysl, Přemysl, Křesomysl, dobromysl, dobromyslný, bezmyšlenkovitě, bezmyšlenkovitý, usmyslet si Návrat k testu

29 Mýlit se mýlit se mýlka, mylný, neomylný, omyl, zmýlit se, zmýlená, pomýlit se, pomýlený, nemýlit se

30 Vyber správné slovo zmílená Nevíš, že neplatí? zmýlená

31 Vyber správné slovo mylnou Od Milky jsem dostal informaci. milnou

32 Mýlit se mýlit se mýlka, mylný, neomylný, omyl, zmýlit se, zmýlená, pomýlit se, pomýlený, nemýlit se Návrat k testu

33 Hmyz hmyz hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý, odhmyzit,

34 Vyber správné slovo hmyzožravce? Znáš nějakého hmizožravce?

35 Vyber správné slovo. Hmyz nemám rád. Hmiz

36 Vyber správné slovo. Zmyz mi z očí. Zmiz

37 Vyber správné slovo. hmizožravec. Krtek je hmyzožravec.

38 Hmyz hmyz hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý, odhmyzit, Návrat k testu

39 Myš myš myší, myška, myšák, myšáček, myšička, myšina

40 Vyber správné slovo. Miška kočce utekla. Myška

41 Vyber správné slovo. myšina. Na půdě páchla mišina.

42 Myš myš myší, myška, myšák, myšáček, myšička, myšina Návrat k testu

43 Hlemýžď hlemýžď hlemýždí

44 Vyber správné slovo hlemíždí Petr vymyslel závody. hlemýždí

45 Vyber správné slovo Hle, myš! Hle, miš!

46 Hlemýžď hlemýžď hlemýždí Návrat k testu

47 Mýtit mýtit mýtina, mýto, mýtné, Mýto, vymýtit, vymycovat

48 Vyber správné slovo mýtině. Děda nás čekal na mítině.

49 Vyber správné slovo vymítali Ve středověku ďábla. vymýtali

50 Vyber správné slovo vymítili Dřevorubci kus lesa. vymýtili

51 Vyber správné slovo Mýtě. Babička bydlí ve Vysokém Mítě.

52 Mýtit mýtit mýtina, mýto, mýtné, Mýto, vymýtit, vymycovat
Návrat k testu

53 Zamykat zamykat odemykat, nezamykat, pozamykat, nedomykavost

54 Vyber správné slovo zamikali Všichni si šatnové skříňky. zamykali

55 Vyber správné slovo chlopní je vážná choroba. Nedomykavost
Nedomikavost

56 Vyber správné slovo pozamykal Školník všechny třídy. pozamikal

57 Zamykat zamykat odemykat, nezamykat, pozamykat, nedomykavost
Návrat k testu

58 Smýkat smýkat smýknout, smyk, smýčit, vysmýčit, smyčes, smyčcový, smyčka, přesmyčka,průsmyk

59 Vyber správné slovo vysmýčila Maminka celý byt. vysmíčila

60 Vyber správné slovo Dukelský je známý z 2. světové války. průsmyk
průsmik

61 Vyber správné slovo smičec. Ota zlomil smyčec.

62 Vyber správné slovo Přesmyčku jsem nevyřešil. Přesmičku

63 Smýkat smýkat smýknout, smyk, smýčit, vysmýčit, smyčes, smyčcový, smyčka, přesmyčka,průsmyk Návrat k testu

64 Dmýchat dmýchat rozdmýchat, rozdmýchávat, dmychadlo

65 Vyber správné slovo mýchat Povidla musíš opatrně. míchat

66 Vyber správné slovo rozdmýchej Oheň pořádně. rozdmíchej

67 Vyber správné slovo Dmichadlo nefungovalo. Dmychadlo

68 Dmýchat dmýchat rozdmýchat, rozdmýchávat, dmychadlo Návrat k testu

69 Chmýří chmýří ochmýřený, chmýříčko

70 Vyber správné slovo chmíříčko Vítr rozfoukal z pampelišek. chmýříčko

71 Chmýří chmýří ochmýřený, chmýříčko Návrat k testu

72 Nachomýtnout se nachomýtnout se
přechomýtnout se, přichomýtat se, ochomýtat se,

73 Vyber správné slovo ochomítal Chlapec se kolem dospělých. ochomýtal

74 Vyber správné slovo přichomýtl K průšvihu se náhodou. přichomítl

75 Nachomýtnout se nachomýtnout se
přechomýtnout se, přichomýtat se, ochomýtat se, Návrat k testu

76 Litomyšl Litomyšl litomyšlský

77 Vyber správné slovo Litomišli se mi líbilo. V Litomyšli

78 Vyber správné slovo škola slaví 100. výročí založení. Lytomišlská
Litomyšlská

79 Litomyšl Litomyšl litomyšlský Návrat k testu

80 Hurá…. Konec! Znovu od začátku ? Ano Ne


Stáhnout ppt "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných"

Podobné prezentace


Reklamy Google