Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum celoživotního vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum celoživotního vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Centrum celoživotního vzdělávání
– zařízení pro DVPP Pardubického kraje

2 CCV PARDUBICE Vznik: 1.1. 2006 Působnost: Pardubický kraj (4 okresy)
Hlavní činnost: 1. Další vzdělávání p.pracovníků 2. Celoživotní vzdělávání 3. Projekty ESF

3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Akreditace MŠMT pro 895 vzdělávacích programů Registrováno pracovníků škol a šk. zařízení Pk (2 329 MŠ, ZŠ, SŠ) Ročně realizováno 300 akcí pro účastníků: 2010 – 329 akcí, účastníků 2009 – 317 akcí, účastníků 2008 – 269 akcí, účastníků

4 Projekty ESF OPVK 1. Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu (CZ.1.07/1.3.12/ ) Rozpočet: 11 727 086 Kč Začátek: Konec: Školy zapojené do projektu: ISŠ technická Vysoké Mýto, Střední automobilní škola Holice ; ISŠ Moravská Třebová; SOU Svitavy; OA a jazyková škola Pardubice; SOŠ a SOU Lanškroun; SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí; SOŠ a SOU stavební Rybitví; SŠ průmyslová, strojnická, technická a VOŠ Chrudim ZŠ Hrochův Týnec, ZŠ Ústí nad Orlicí, ZŠ Npr. Eliáše Pardubice ,ZŠ Jevíčko, ZŠ Holice, ZŠ Choceň, ZŠ Třemošnice, ZŠ Seč

5 Projekty ESF OPVK 2. Leaderem uvnitř aneb jak využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy (CZ.1.07/1.3.00/ ) Rozpočet:18 844 847,03 Kč  ( Kč) Začátek: Konec:

6 Projekty ESF OPVK 3.Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy – Tvorby vzdělávacích programů (CZ.1.07/3.2.13/ ) Rozpočet: 2 258 280,77 Kč Začátek: Konec:

7 Projekty ESF OPVK 4. Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji (CZ.1.07/1.2.13/ ) Rozpočet: 8 304 067,44 Kč Začátek: Konec: KA 1 Tvorba a realizace vzdělávacích programů (240 proškolených logopedických asistentů) KA 2 Systém školních logopedických služeb Cílem KA je podpora aktivit vedoucích k rozšíření speciálně pedagogických služeb na školách a ověřování metodických a didaktických nástrojů pro práci s dětmi a žáky se SVP (podpora práce logopedických asistentů za vedení odbornými logopedy – tutory) KA 3 Metodická podpora a poradenství 36 regionálních metodických setkání - workshopů v rámci jednotlivých ORP 4 krajská metodická setkání Podpoření pedagogičtí pracovníci - účastníci workshopů

8 Projekty ESF OPVK 5. Kompetence učitele mateřské školy (CZ.1.07/1.3.12/ ) Rozpočet: Kč Začátek: Konec: Hlavní cíl projektu: Záměrem je vytvořit modulový vzdělávací cyklus a vyškolit celé týmy pedagogických pracovníků vybraných mateřských škol. Současně je cílem projektu rozvinutí spolupráce mezi MŠ a předávání zkušeností a příkladů dobré praxe. Tento cíl vychází z reálných potřeb dnešního života pedagogických pracovníků, na než jsou kladeny vysoké nároky v oblasti pedagogického působení na děti. Každý pedagogický pracovník zapojené MŠ absolvuje základní cyklus 6 vzdělávacích programů Dále si dle svých profesních potřeb mohou účastníci zvolit z nabídky doplňujících výběrových programů. 2 programy jsou cíleně zaměřeny na zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti řízení a personální politiky (časová dotace 8 vyučovacích hod. pro každý jeden program), 2 programy reflektují potřebu dalšího vzdělávání zvyšujících odborné kompetence pedagogů pro realizaci kurikulární reformy a vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí dětí (časová dotace 16 vyučovacích hod. pro každý jeden program, realizovat se budou jako 2-denní výjezdní akce). V rámci aktivit projektu bude podpořeno 1200 osob v základních 6 programech a 230 osob ve výběrových programech. Což je celkem 1430 podpořených osob v průběhu trvání projektu.

9 Projekty ESF OPVK 6. Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele (CZ.1.07/1.3.12/ ) Rozpočet: Kč Začátek: Konec: Komunikace, asertivita, efektivní řešení problémů, práce s časem- time management, 540 proškolených učitelů

10 Regionální konzultační centrum Pardubice
Poslání: Vzdělávání, Podpora, Poradenství pro SOŠ Pardubického kraje v oblasti kurikulární reformy, tvorby a zavedení ŠVP do praxe SOŠ

11 RKC Pardubice 2009 - 2011 Zahájení činnosti říjen 2009 (leden 2012)
Region Pardubického kraje Spolupráce s SOŠ a SOU Pk Činnost: 23 vzdělávacích akcí 491 účastníků 40 konzultací

12 Projekty ESF OPVK Připravovaný projekt
Inovativní systém dalšího vzdělávání pracovníků škol Začátek: Konec: únor 2015

13 Pružně reagují na okamžité potřeby ve školství Vnášejí praxi do DVPP
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření tří metodicko-oborových kabinetů, které mají tři hlavní funkce: Pružně reagují na okamžité potřeby ve školství Vnášejí praxi do DVPP Nabízejí komplexní vzdělávací, metodické a poradenské služby ve školství. Náš projekt reaguje na potřebu chybějící ucelené a provázané metodické a konzultantské sítě v Pardubickém kraji a neexistenci systémového a provázaného oborového vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení jako důležitých prvků monitoringu, definování potřeb, tvorby metodických doporučení, návrhu systémových řešení a jejich implementaci v oblasti kariérového poradenství, řízení a vedení škol a šk. zařízení a ekonomického poradenství. Metodická sít byla zásadním způsobem narušena přechodem systému DVPP v regionech, ze státní na krajskou úroveň ke konci r Projekt je nutné realizovat vzhledem k současné situaci, kdy metodická podpora škol v oblasti vzdělávání na úrovni Pardubického kraje nedokáže v dostatečné míře naplnit potřeby škol v oblasti monitorování potřeb a DVPP tak, aby byly schopny pružně a účinně reagovat na výzvy a potřeby vyplývající z realizace kurikulární reformy a z procesu implementace ŠVP. Metodické kabinety budou ve spolupráci se sítí externí metodické a konzultantské podpory a lektorské podpory v Pardubickém kraji řešit aktuální potřeby škol formou vzdělávání, metodické podpory a poradenství a konzultací v oblasti implementace ŠVP do praxe škol a kariérového a ekonomického poradenství.

14 Další cíle projektu: Vytvořit a vyzkoušet nové a inovované vzdělávací programy pro rozvoj znalostí a pro tréninky kompetencí pracovníků ve školství Vytvoření mechanizmů poradenské a konzultační podpory a ověření jejich funkčnosti.

15 Projekt předpokládá vytvoření tří metodicko - oborových kabinetů (tři KA):
1. kabinet pedagogicko - psychologického a kariérového poradenství 2. kabinet řízení a vedení škol a školských zařízení 3. kabinet ekonomického poradenství Realizace projektu je plánována ve spolupráci s využitím početné sítě externích expertů, lektorů a metodiků, tzn. zapojení odborníků z praxe. Cílem KA je rozšíření vzdělávacích a poradenských aktivit vedoucích k zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností výchovných a kariérových poradců na školách z oblasti volby povolání a kariérového poradenství. Součástí aktivity je vytvoření metodického poradního sboru (MPS) a realizace pravidelných setkání MPS s cílem zajištění metodických poradenských služeb. Vzdělávací aktivity budou probíhat na třech úrovních: 1. Tvorba a realizace vzd. programů včetně metodických materiálů : a) tvorba a realizace dvou 16 hod. vzd. programů (výjezdních) zaměřených na posouzení intelektových a osobnostních předpokladů žáků pro studium, poradenskou pomoc při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru a zaměstnání. b) tvorba a realizace tří 12 hod. seminářů(výjezdních) zaměřených na pomoc žákům a rodičům při volbě studijního a profesního uplatnění po absolvování ZŠ nebo SŠ, informace o školách a poradenských službách v regionu PK, informace o aktuálním a budoucím vývoji na trhu práce. 2. Metodické poradny (podporovaná aktivity výzvy 1.4): realizace 12 půldenních regionálních odborných workshopů zaměřených na aktuální problematiku oblasti volby povolání a kariérového poradenství. 3. Konzultace a stáže (podporovaná aktivity 1.4): a) realizace 20 konzultací s cílem vzájemné výměny zkušeností a praktických příkladů dobré praxe v oblasti kariérového poradenství . b) realizace 20 stáží na SŠ, ÚP, KHK s cílem získání aktuálních informací o nabízených vzdělávacích oborech a informacích o trhu práce v daném regionu PK.

16

17 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Monika Jirásková


Stáhnout ppt "Centrum celoživotního vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google