Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fundraising PE 415.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fundraising PE 415."— Transkript prezentace:

1 Fundraising PE 415

2 Obsah CO? je fundraising PROČ? je fundraising důležitý
KDO? plánuje, rozhoduje a zajišťuje fundraising KDE? hledat potřebné zdroje JAKÉ? metody fundraisingu využít LITERATURA

3 1. CO? je fundraising Fundraising je získávání finančních i nefinančních prostředků pro neziskové organizace Fundraising je o hledání zdrojů pro potřeby organizací občanské společnosti

4 2. PROČ? je fundraising důležitý
Neziskové organizace často nepovažují diverzifikaci finančních zdrojů za nezbytný předpoklad pro dlouhodobou udržitelnost. Hlavní finanční podporou zatím zůstávají veřejné rozpočty Příjmy z veřejných rozpočtů tvoří více než třetinu jejich zdrojů. Přitom s velikostí organizace (měřeno počtem zaměstnanců a výší rozpočtu) stoupá i závislost na tomto zdroji. Většina neziskových organizací zajišťuje svoji činnost výlučně nebo převážně na základě podpory z domácích zdrojů

5 3. KDO? plánuje, rozhoduje a zajišťuje fundraising
Obsahy kruhů jsou zvoleny podle toho, jak často zajišťuje dotyčná skupina fundraisingové aktivity (podle Současný stav fundraisingu v neziskových organizacích 2003, Market Vision pro Spiralis o.s., Praha 2003) Vedení organizace Členové představenstva Dobrovolníci Fundraiser Tým pracovníků

6 4. KDE? hledat potřebné zdroje
Granty a dotace Státní správa a samospráva Nadace a nadační fondy - České Zahraniční EU (strukturální fondy) Zahraniční zastupitelstva Dárcovství Firemní dárci podnikatelé a obchodní firmy České i zahraniční Individuální dárci - české i zahraniční osoby Veřejnost - anonymní sbírky Samofinancování (příjmy z vlastní činnosti) Poplatky za služby Prodej produktů Využití (ne) hmotného majetku Dividendy z investic Členské příspěvky Členské poplatky

7 5. JAKÉ? metody fundraisingu využít
..aneb příklady ze života českého fundraisera v MÁME OTEVŘENO? o.s. a) Granty + dotace b) Dárcovství c) Samofinancování d) Členské příspěvky Jednotlivé metody jsou členěny podle následujících kategorií zdrojů:

8 Struktura příjmů podle zdrojů:
Občanské sdružení Máme otevřeno? podporuje od svého vzniku v roce 1998 děti, mládež a dospělé se speciálními potřebami – převážně s mentálním postižením a autismem – v procesu integrace do společnosti. Od roku 1998 vzrostl roční rozpočet tohoto sdružení ze Kč na Kč. V současné době má sdružení téměř tři desítky různých zdrojů financování.  

9 a) Granty + dotace a) Granty a dotace
   • Státní správa a samospráva Metoda „psaní projektů“ př. Máme otevřeno? o.s. využilo v roce ti různých zdrojů pro získání grantů a dotací v celkové hodnotě téměř Kč. • Nadace a nadační fondy (české i zahraniční) Máme otevřeno? o.s. využilo v roce ti zdrojů pro získání prostředků v celkové hodnotě téměř Kč a to díky „psaní účelových grantů na projekty“.

10 b) Dárcovství • Firemní dárci Metoda: „partnerství při kampaních“
(přímé příspěvky a nepeněžité dary od firem) př. - Benefiční kampaň Akce cihla - Benefiční kampani Podzimní kafemletí

11 b) Dárcovství • Individuální dárci Metody: „přímého poštovního styku“
„osobní dopis nebo telefonický hovor“ „osobní návštěva“(přímé dary od stálých individuálních dárců) př. Kosmos – Klub občanského sdružení máme otevřeno?

12 b) Dárcovství • Veřejnost Metody: „veřejná sbírka“
„benefiční akce, aukce“ (předem neurčený okruh anonymních dárců)  př. Kameny: Děti z Asociace TOM (turistické oddíly mládeže) prodávají v ulicích Prahy i dalších měst v předvánočním čase pomalované kameny.

13 c) Samofinancování „poplatky za služby“ „prodej produktů“
„využití (ne)hmotného majetku“ Samofinancování označuje (podle Příručky podnikání neziskových organizací, PDCS, Bratislava 2003) strategii neziskové organizace vytvořit vlastní příjem s cílem posílit své poslání. Jedná se o podnikatelské záměry jak v souladu s posláním, tak i o ty, které s ním nesouvisí. Někdy začne nezisková organizace nabízet novou službu nebo výrobek svým stávajícím klientům, nebo získá pro svoje existující služby/výrobky nové klienty. Výjimečně nabízí nové produkty novým klientům, což značně zvyšuje riziko neúspěchu.

14 c) Samofinancování   př. Máme otevřeno? o.s. provozuje kavárnu s pracovně-tréninkovým programem Vesmírna, která kromě služeb vlastním klientům (lidem s mentálním a kombinovaným postižením) funguje jako „tržně“ zaměřená kavárna – zdroj samofinancování, který se již stal ziskovým. Již tři roky vydává sdružení originalní, na kvalitu orientovaný informační diář, který se daří (jako produkt chráněné dílny) prodávat firmám. V loňském roce tvořily tržby z prodeje ,- Kč.

15 d) Výsledky Výsledky fundraisingu Máme otevřeno? o.s. za rok 2003:
Individuální dárcovství ,- - Sbírky ,- - Klub Kosmos ,- Samofinancování ,- - Diář ,- - Kavárna Vesmírna ,- Firemní dárci ,- Celkem ,-

16 6. LITERATURA Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. a Spiralis, o.s. pro USAID: Zprávu o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2003, listopad 2003 Ledvinová, J.: Co to je fundraising, České centrum fundraisingu Market Vision pro Spiralis ,o.s.: Současný stav fundraisingu v neziskových organizacích v ČR, 2003 Messing, J., Varga, E.: Samofinancování neziskových organizací, pro Nadaci VIA NESsT, Praha 2003 Ondráčková, J.: Fundraising v praxi ....v Čechách, pro Fórum dárců, Praha 2003 Rektořík, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, Ekopress, Praha 2001


Stáhnout ppt "Fundraising PE 415."

Podobné prezentace


Reklamy Google