Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,"— Transkript prezentace:

1 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu: VY_12_INOVACE_ČJL–GRAMATIKA-13 Tematický celek (sada): Gramatika Téma (název) materiálu: Slovesa I Předmět: Český jazyk a literatura Ročník / Obor studia: 2. a 4. ročník/všechny obory a formy studia Autor / datum vytvoření: Mgr. Marie Kalušová/ Anotace: Materiál slouží k výkladu nové látky, opakování. Základní seznámení se slovesy Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Slovesa I

3 Slovesa Verba – vyjadřují děj, činnost, proces, stav a změny
Tvoří základ věty Ve větách má funkci přísudku Časují se Slovesné tvary – jednoduché – dělám, složené – zpíval by

4 Slovesa Rozlišujeme dvojí kmen
Kmen přítomný – 3. os. j. č. ozn. způs. přít. čas činný rod – odtrhneme koncovku – nes-e, pros-í – tvoří se – oznam. způsob, rozkaz. způsob, přechodník přít. Kmen minulý – odtržení l-ové přípony v příčestí činném od 3. os. č. j. – děla-l, prosi-l – tvoří se – příčestí činné, trpné, přechodník min. a infinitiv

5 Slovesa – tvary neurčité
Příčestí – tvořené od kmene minulého Příčestí činné – přidáním –l,-l-a,-l-o,-l-i,-l-y,-l-a ke kmeni minulému (kupoval, dělala, sázeli) Příčestí trpné – vzniká přidáním –n,-n-a,-n-o,-n-i,-n-y,-n-a ke kmeni minulému (kupován, sázen, děláno)

6 Slovesa – tvary neurčité
b) Přechodník přítomný Tvoří se z kmene přítomného od sloves nedokonavých: -a, -ouc, -ouce, -e, -íc, -íce c) Přechodník minulý Tvoří se z kmene minulého od sloves dokonavých –(), -ši, -še, -v, -vši, -vše d) Infinitiv – základní tvar, je tvořen –t, -ti

7 Slovesa – tvary určité Oznamovací způsob – používá se v běžně mluvené řeči – vyjadřuje všechny tři časy (zpíval, zpívá, bude zpívat) Rozkazovací způsob – používá se k vyjádření rozkazu – nevyjadřuje časy ( zpívej, zpívejte, zpívejme) Podmiňovací způsob – vyjadřuje prosbu – nevyjadřuje čas (zpívali bychom, byli byste zpívali)

8 Slovesa - druhy Plnovýznamová slovesa:
Stavová – vyjadřují stav – mít, patřit, náležet, existovat Akční – vyjadřují změnu v ději – omládnout, oslepnout, postavit se Neakční – vyjadřují stálost děje – tančit, zpívat, jásat, milovat, sněžit

9 Slovesa - druhy Neplnovýznamová slovesa:
Slovesa být/bývat ve složených slovesných tvarech ( byl jsem, byl okraden) Sponová slovesa být/bývat, stát se, stávat v přísudku jmenném se sponou (je unavený, stal se prezidentem) Způsobová slovesa chtít, mít, muset, moci, smět ve spojení s plnovýznamovým slovesem –měl pozdravovat, mohla zavolat

10 Slovesa - druhy d) Fázová slovesa – vyjadřují začátek a konec děje – začít/začínat, přestat/přestávat (začal se učit, přestává kouřit) e) Reflexiva tamtum – zvratná slovesa nemají jinou formu než se zvratným se – smát se, blýskat se

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ DANUŠE. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google